Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Środa - Czy Twój tydzień jest również udany?
03
:
34
:
46
Menu

Zobacz również

Projekty z EFS

Projekty z EFS

Technikum

  • Staże i praktyki - lepszy start w dorosłe życie". Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Technikum

  • Nowoczesne technologie, edukacja, przyszłość z EFS

Liceum

  • Wszechstronny rozwój ucznia szansą dla każdego

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

  • Rozwój zawodowy uczniów przy wsparciu EFS

Uczniowie Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej zwiedzali: Zakłady Mechaniczne Ursus, Fabrykę ciągników i kombajnów CNH New Holand, Rafinerię PKN ORLEN w Płocku, lotnisko na OKĘCIU w Warszawie, zabytki w Warszawie.

<