Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Wtorek - Poniedziałek już na szczęście za nami!
12
:
46
:
29
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie
20 sierpnia 2018

Święta Plonów w środowisku

Koniec wakacji uwieńczyły Święta Plonów. Nasza szkoła tradycyjnie włączyła się w ich uroczyste obchody pragnąc podkreślić, że stanowimy cząstkę lokalnego środowiska. Uczestniczyliśmy w obchodach Gminnych Dożynek w  Krzczonowie i Gorzkowie.

Obok prezentacji osiągnięć szkoły i wystawy miniaturowego sprzętu rolniczego wykonanego przez uczniów naszej szkoły tradycyjnie urządziliśmy stoisko ze słodkim poczęstunkiem. Obecność potraw podkreślała wspaniały efekt całorocznego trudu rolnika.

"Ileż to pracy i modlitwy w uprawę roli włożyć trzeba, żeby mieć na stole świeży bochen chleba".

22 czerwca 2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22 czerwca o godzinie 8.15 w kościele pw. św. Wawrzyńca w Żółkiewce odbyła się msza święta kończąca rok szkolny 2017/2018, a następnie w naszej szkole odbyło się zakończenie roku szkolnego.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 uświetniła Pani Ewelina Rudy Rzecznik Prasowy Powiatu Krasnostawskiego.

Na wstępie na salę wprowadzono uroczyście sztandar szkoły i wszyscy odśpiewali hymn narodowy. Następnie dyrektor ZSP w Żółkiewce Pan Stanisław Rogalski powitał zebranych: przedstawiciela powiatu krasnostawskiego, grono pedagogiczne i uczniów naszej szkoły.

W dalszej części uroczystości dyrektor przedstawił najważniejsze osiągnięcia uczniów, wręczył nagrody, listy pochwalne i dyplomy uczniom za najlepsze wyniki w nauce oraz zaangażowanie w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i pracę w Samorządzie Uczniowskim.

Na zakończenie dyrektor Pan Stanisław Rogalski życzył uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły udanego wypoczynku podczas wakacji, dużo słońca i uśmiechu.

21 czerwca 2018

Wakacyjny bilet!

W dniu 21.06.2018r. grupa wolontariuszy z naszej szkoły pod opieką pani Karoliny Koman odwiedziła dzieci z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Krasnymstawie przy ul. Zamkowej. Młodzież wręczyła każdemu dziecku wakacyjny voucher do kina i słodycze.

Wolontariusze w składzie: Piotr Gorczyca, Wioletta Wilczopolska, Weronika Traczyńska, Patrycja Kotyło i Artur Krzeczkowski bawili się z dziećmi, grali w gry i miło spędzali czas.

Dzieci były zadowolone i zaskoczone wizytą młodzieży. Dziękowały za prezenty i zapraszały nas ponownie.

19 czerwca 2018

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje M.01, M.02, A.35, T.08, TG.08 w sesji letniej 2018 r.

W dniu 19.06.2018 r. została przeprowadzona część pisemna egzaminów potwierdzających wszystkie kwalifikacje, do których zadeklarowali przystąpienie uczniowie Technikum i słuchacze Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce.

W dniu 28.06.2018 r. rozpocznie się część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikację M.01. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie. Przystąpią do niej uczniowie klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (311515).

W dniu 26.06.2018r. zostanie również przeprowadzony egzamin obejmujący część praktyczną z kwalifikacji: TG.08. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich oraz T.08 prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego. Przystąpią do niej słuchacze semestru II i IV Szkoły Policealnej kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej (515203).

Następnie w dniu 02.07.2018 r. do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikację M.02. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie przystąpią uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa (311512).

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji odbędzie się 28.06.2018 r. Przystąpią do niej uczniowie klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista (331403).

Naszym koleżankom i kolegom życzymy powodzenia podczas egzaminów.

30 maja 2018

Nowy samochód do nauki jazdy

W dniu 24 maja do szkoły przyjechał nowy samochód do nauki jazdy marki Opel Corsa zakupiony w ramach projektu „Modernizacja i dofinansowanie bazy szkolnictwa zawodowego na potrzeby rynku pracy w powiecie krasnostawskim: współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiat Krasnostawski.