Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Wreszcie, piątek!
13
:
08
:
00
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie
13 czerwca 2018

I miejsce w konkursie „Złote Pióro” dla Joanny Maj uczennicy Technikum w Żółkiewce

Dn. 13.06.2018 r. w Strachosławiu powiat chełmski odbyło się podsumowanie XVI edycji Konkursu Poetyckiego im. Pauliny Hołysz pod nazwą „Złote Pióro”. Konkurs organizowany był przez Starostwo Powiatowe w Chełmie i Publiczne Gimnazjum w Strachosławiu przy wsparciu finansowym Gminy Kamień. Patronat Honorowy nad konkursem sprawowała Pani Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty i Kuratorium w Lublinie, a patronat Medialny Nowy Tydzień.

Jurorami konkursu byli: Pani Danuta Kurczewicz - poetka, malarka, członek lubelskiego oddziału związku Literatów Polskich, członek zarządu Chełmskiej Grupy Literackiej „Lubelska 36” oraz Stowarzyszenia Twórczego „Pasja” i Waldemar Taurogiński – wydawca, księgarz, poeta i krytyk literacki, współzałożyciel Chełmskiej Grupy Literackiej „Lubelska 36”, założyciel i redaktor naczelny pisma literacko – artystycznego „Egeria”.

W  Konkursie Poetyckim pod nazwą „Złote Pióro” wzięli udział dzieci i młodzież z powiatów: chełmskiego, włodawskiego, hrubieszowskiego i krasnostawskiego. Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. za uczennica Joanna Maj zajęła pierwsze miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Asia napisała już wiele wierszy, ale na konkurs wybraliśmy 3 utwory pt.: W pogoni za Tobą, Świat nikogo nie rozpieszcza i Kołysankę, i to one zostały ocenione najwyżej. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy też Pani Alinie Chromczak nauczycielowi języka polskiego w naszej szkole za sprawowanie opieki nad uczennicą i jej zainspirowanie do prezentacji swojej twórczości.

Każdy laureat konkursu oprócz nagród i dyplomów otrzymał mały tomik poezji, w którym zebrane zostały wiersze wszystkich uczestników konkursu. Będzie to piękna pamiątka dla młodych poetów, a także inspiracja do dalszej twórczości. Uroczystość wręczenia nagród miała świetną oprawę poetycko – muzyczną wykonaną przez młodzież Gimnazjum w Strachosławiu, nad którą czuwał Pan Robert Gałan.

30 maja 2018

Wyróżnienie dla Adrianny Jawor

W tym roku odbyła się już XIII edycja Powiatowego Konkursu Historycznego „Ocalmy naszą przeszłość”, którego organizatorem było Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej przy współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej i II LO im. C. K. Norwida. Honorowy patronat sprawowali: Teresa Hałas poseł na Sejm RP, Janusz Szpak starosta krasnostawski i Hanna Mazurkiewicz burmistrz Krasnegostawu. Patronat naukowy sprawował Instytut Historii UMCS.

W uroczystości podsumowania i wręczeniu nagród, które odbyło się 30 maja 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej, udział wzięli: Hanna Mazurkiewicz burmistrz miasta, Sławomir Kamiński naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego, Tomasz Żerebiec prezes PZK, dyrektorzy szkół, nauczyciele historii oraz uczestnicy konkursu. Gościem specjalnym był: dr hab. Mariusz Korzeniowski prof. UMCS, który pełnił funkcję przewodniczącego jury konkursu. Otwierając uroczystość dyrektor MBP Małgorzata Antoniak powitała gości i przedstawiła program uroczystości.

Prof. M. Korzeniowski wygłosił krótką prelekcję o wydarzeniach roku 1918, które doprowadziły Polskę do niepodległości. Następnie kustosz MBP Artur Borzęcki dokonał podsumowania tegorocznego konkursu.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych za pracę indywidualną wyróżnienie otrzymała uczennica ZSP w Żółkiewce Adrianna Jawor (opiekun nauczyciel Jerzy Stępień).

Ten konkurs to bardzo cenna inicjatywa, gratuluję uczniom nagród i wyróżnień, ale jestem bardzo szczęśliwa, że młodzi ludzie interesują się historią swojego państwa i swojej małej ojczyzny – powiedziała do uczestników burmistrz Hanna Mazurkiewicz. Naczelnik Sławomir Kamiński zwrócił uwagę na ciekawe tematy, które zaproponowali uczniom organizatorzy konkursu. Podkreślił osiągnięcia gospodarcze powiatu krasnostawskiego po roku 1945.

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, nauczyciele prowadzący podziękowania i upominki książkowe, a wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy.

30 maja 2018

Podsumowanie Szkolnego Konkursu Czytelniczego „Życie i twórczość Stanisława Wyspiańskiego”

W br. szkolnym w ZSP w Żółkiewce został przeprowadzony szkolny konkurs czytelniczy pt. „Życie i twórczość Stanisława Wyspiańskiego” . Celem konkursu była popularyzacja twórczości Stanisława Wyspiańskiego; zainspirowanie młodych ludzi do indywidualnego odbioru dzieł Stanisława Wyspiańskiego; rozwijanie wyobraźni, pamięci uczniów oraz kompetencji literackich i kulturowych; popularyzacja wśród młodzieży czytelnictwa i wartościowej literatury; rozbudzanie pasji czytania; uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. Konkurs składał się z dwóch części. Podczas I etapu rywalizacji uczniowie mieli możliwość wykazania się posiadaną wiedzą odpowiadając na pytania konkursowe. Zadaniem uczestników II etapu było przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego.

Wyniki konkursu: I miejsce Weronika Traczyńska kl. II T, II miejsce Jolanta Wilczopolska kl. III T, III miejsce Sabina Czajka kl. III T.

Dla zwycięzców zostały ufundowane nagrody ze środków Rady Rodziców.Organizatorami konkursu byli: biblioteka szkolna i nauczyciel języka polskiego.

29 maja 2018

Pogłębiamy wiedzę ekonomiczną

W dniu 29.05.2018 odbył się wyjazd dydaktyczny mający na celu poszerzenie wiedzy oraz umiejętności młodzieży z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości. Brało w nim udział 25 uczniów.

Młodzież uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami: Narodowego Banku Polskiego Oddział w Lublinie, Urzędu Statystycznego w Lublinie i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Zwiedzając wydział ekonomiczny UMCS nasi uczniowie mieli możliwość poczucia klimatu kontynuacji nauki na studiach. Zakończeniem wyjazdu były spacery po Lubelskiej Starówce.

Wyjazd dla uczniów był bezpłatny, gdyż został zorganizowany w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-20120, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele przedmiotów ekonomicznych: Anna Jawor i Maria Mirosław.

29 maja 2018

PUCHAR WIOSNY 2018

Już po raz piętnasty, dnia 29.05.2018 r. odbył się w naszej szkole turniej „ Puchar Wiosny”. Impreza sportowa miała na celu wyłonienie najlepszej drużyny turnieju, jak również propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie sprawności ogólnej i specjalnej z zakresu piłki nożnej, doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej, doskonalenie elementów technicznych i taktycznych, dążenie do osiągnięcia mistrzostwa sportowego oraz przygotowanie do udziału w zawodach sportowych. O godzinie 9:00 dyrektor szkoły Pan Stanisław Rogalski oficjalnie przywitał zebrane drużyny i ich opiekunów, a następnie życzył powodzenia i uzyskania jak najlepszych wyników sportowych. Podczas imprezy sportowej wśród uczestników panowała miła, sympatyczna atmosfera. Uczniowie z gimnazjów i naszej szkoły kibicowali kolegom rozgrywającym mecze. Zawodnicy przestrzegali zasad turnieju ustalonych przed meczem: zasady fair play i zdrowego ducha walki podczas gry. Na zakończenie turnieju wręczono zwycięzcom puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Opiekę podczas turnieju sprawował nauczyciel wychowania fizycznego Pani Katarzyna Podgórska - Szpyt.