Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Wreszcie, piątek!
11
:
56
:
22
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie
28 marca 2018

Misterium Paschalne

Przygotowania do Świąt Wielkanocnych to czas szczególnej refleksji. W takim duchu dnia 28 marca 2018 r. odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia. Uczniowie: Adrianna Jawor, Karina Malinoś, Katarzyna Kondratowicz, Jolanta Wilczopolska, Wioletta Wilczopolska, Patrycja Kotyło, Adrian Korkosz, Mateusz Skrzypczak, Michał Pawłasek, Damian Tomasik, Karol Flor, Mikołaj Bis przygotowali na tę okazję Misterium Paschalne połączone z pieśniami pasyjnymi.

Zgodnie z tradycją uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły podzielili się święconym jajkiem. Pan Dyrektor podziękował młodzieży i Księdzu Andrzejowi Szałęga za przygotowanie uroczystości oraz złożył wszystkim życzenia świąteczne. Piękne dekoracje zostały wykonane pod kierunkiem Pani Katarzyny Podgórskiej - Szpyt.

27 marca 2018

Młodzież oddaje KREW

Dnia 27.03.2018 r. o godzinie 9:00 uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce udali się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zamościu, aby oddać krew.

Inicjatorem akcji był uczeń Kamil Gąbka, będący honorowym dawcą krwi, który zwrócił się z prośbą do opiekuna Samorządu Uczniowskiego pani Katarzyny Podgórskiej – Szpyt o rozszerzenie akcji w szkole. Chęć oddania krwi i niesienia pomocy innym wyraziło 14 uczniów Technikum. Dziękujemy w imieniu potrzebujących.

23 marca 2018

I miejsce Patrycji w etapie powiatowym OTWP „Młodzież zapobiega pożarom”

23 marca 2018 r. po raz 41 zostały przeprowadzone w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Były one poprzedzone rozgrywkami szkolnymi i gminnymi.

Do eliminacji powiatowych przystąpiło 25 uczniów w tym 9 ze szkół podstawowych klasy 1-6 i 10 przedstawicieli gimnazjów z klasą 7 SP oraz 6 reprezentantów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krasnostawskiego. Miło nam poinformować, że w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła uczennica kl I Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista ZSP w Żółkiewce - Patrycja Kotyło. Nasza reprezentantka w nagrodę otrzymała rower.

Wręczenie nagród miało uroczysty charakter, a poszczególne nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczali: kapelan służb mundurowych ks. Henryk Kozyra, starosta Janusz Szpak, komendant PSP Dariusz Pylak, wicestarosta Henryk Czerniej, prezes Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Lech Berezowski, prezes Banku Spółdzielczego w Izbicy Marcin Wojewoda, wiceprezes Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie Sławomir Kozioł, kierownik Placówki Terenowej KRUS Justyna Przysiężniak, przedsiębiorcy krasnostawscy: Piotr Żołnacz, Wiesław Siwiec, wiceprezes ZP OSP Zbigniew Ostrowski, a nad organizacją i przebiegiem czuwał zastępca komendanta Adam Niemczyk. Wsparcia udzielili także: OSM Krasnystaw, Centrum Stomatologii Rodzinnej, Centrum Medyczne Zdrowie, a także Nadleśnictwo Krasnystaw.

Zwyciężczyni turnieju w kategorii szkół ponadgimnazjalnych Patrycji Kotyło serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kwietniowych eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się w Lublinie.

23 marca 2018

X Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie – etap szkolny

W dniu 23 marca 2018 roku w naszej szkole odbył się etap szkolny X  Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. Konkurs ma na celu: popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości dobrej praktyki rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych; kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu dobrej praktyki rolniczej, ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie; szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród przyszłych młodych rolników; promowanie najlepszych uczniów oraz szkół w środowisku oświatowym i w społeczeństwie; rozwijanie zainteresowań uczniów i promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o dobrej praktyce rolniczej, a w szczególności o BHP w rolnictwie.

Konkurs tradycyjnie przeprowadzony był we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krasnymstawie, której przedstawiciel Pan Piotr Padziński dostarczył pytania konkursowe i brał udział w pracy komisji konkursowej.

W etapie szkolnym konkursu brali udział uczniowie z klas I, II, III i IV TM. Uczniowie zmierzyli się z testem składającym się z 30 pytań. Wyniki są następujące:

  1. Kamil Gąbka – klasa III TM
  2. Przemysław Pudło – klasa IV TM
  3. Michał Pawłasek – klasa I TM
    1. Gratulacje!

      W etapie centralnym, który odbędzie się 18 kwietnia w SGGW w Warszawie naszą szkołę będzie reprezentował Kamil Gąbka, natomiast uczniem rezerwowym jest Przemysław Pudło. Trzymamy kciuki za wspaniałe efekty!

22 marca 2018

„Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość II”

W dniu 22 marca 2018 r. uczniowie kl. I Technikum (kształcącego w zawodzie technik ekonomista oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki) i kl. II Technikum (kształcącego w zawodzie technik ekonomista) uczestniczyli w zajęciach objętych projektem „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość II”. Młodzież mogła zapoznać się z  tematyką przedsiębiorczości w kontekście wykorzystania Funduszy Europejskich przeznaczonych dla młodych ludzi oraz możliwościami wsparcia rozwoju innowacyjnego biznesu, na przykładzie Programu Polska Wschodnia, a w szczególności Platform startowych dla nowych pomysłów.

Uczniom zostały też przybliżone cele i zasady aplikowania o środki na wsparcie start-upów w ramach Platform startowych współfinansowanych z Programu Polska Wschodnia. Uczestnicy zajęć mogli zapoznać się z dobrymi praktykami/ przykładami przedsiębiorczości młodych ludzi(poprzez przykład osób prowadzących start-up w ramach Platform startowych).

Szkoła otrzymała pakiet materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, w tym: komiksy i długopisy dla uczniów; zadania konkursowe; zadania dodatkowe i nagrody dla 3 uczniów, którzy najszybciej rozwiązali zadanie konkursowe. Podczas zajęć uczniowie obejrzeli 2 materiały filmowe: film informacyjny oraz film z dobrymi praktykami. Nagrody w formie kart upominkowych do sieci Empik otrzymali uczniowie: Jolatnta Wilczopolska, Wioletta Wilczopolska i Mateusz Skrzypczak.

Po realizacji zajęć uczniowie wiedzą: czym są Fundusze Europejskie, a w szczególności Program Operacyjny Polska Wschodnia; jakie możliwości młodym ludziom oferują Fundusze Europejskie w realizacji pomysłów na biznes; czym jest start-up; czym są Platformy startowe dla nowych pomysłów i kto może z nich skorzystać; jak wygląda proces rekrutacji do Platform startowych i jakiego rodzaju wsparcie oferują one młodym przedsiębiorcom; gdzie można znaleźć informacje nt. Funduszy Europejskich, w tym Platform startowych dla nowych pomysłów. Dzięki udziałowi w lekcji młodzież potrafi: wyszukać informacje nt. Funduszy Europejskich; wyszukać informacje nt. Platform startowych; określić realne szanse realizacji pomysłu, opisać zasady funkcjonowania Platform startowych; wskazać rodzaje wsparcia jakie młodym ludziom w rozwoju biznesu oferują Platformy startowe; wskazać dobre praktyki/ przykłady dotyczące przedsiębiorczości młodych osób. Uczniowie po realizacji lekcji mają świadomość, że: Program Polska Wschodnia wspiera rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości w makroregionie; młodzi ludzie mogą otrzymać z Funduszy Europejskich wsparcie umożliwiające rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej; platformy startowe oferują szerokie wsparcie (merytoryczne, techniczne i finansowe) umożliwiające wypracowanie modelu rentownego biznesu.