Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Wreszcie, piątek!
13
:
04
:
50
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie
22 marca 2018

Dodatkowe kwalifikacje uczniów w ramach projektu "Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac"

W dniu 20 marca 2018 roku odbyło się uroczyste wręczanie, przez Dyrektora szkoły Pana Stanisława Rogalskiego, zaświadczeń i dokumentów kwalifikacyjnych uczniom Technikum, kształcącym się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa, którzy zdobyli dodatkowe kwalifikacje zawodowe w specjalnościach „Pilarz-drwal” oraz „Spawacz metodą MAG”..
Kursy zostały przeprowadzone w ramach realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Zaświadczenia kwalifikacyjne w zawodzie „Pilarz-drwal” uzyskało 8 uczniów, natomiast zaświadczenia i książeczki spawacza wydane praz Instytut Spawalnictwa w Gliwicach uprawniające do spawania metodą MAG uzyskało 12 uczniów.
Dodatkowe kwalifikacje zawodowezdobyte przez uczniów w znacznym stopniu pozwolą absolwentom szkoły na znalezienie dobrze płatnej pracy, wymagającej specjalistycznych umiejętności.
22 marca 2018

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy nabór do następujących klas pierwszych:

1. Technikum kształcące w zawodach:
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
technik ekonomista
2. Branżowa Szkoła I Stopnia kształcąca w zawodzie:,
mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki potrafi:
- oceniać stan techniczny, obsługiwać i użytkować pojazdy, maszyny rolnicze,
- prowadzić pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze i kombajny zbożowe,
- organizować naprawę i konserwację środków technicznych stosowanych w rolnictwie,
- obsługiwać urządzenia systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach i maszynach,
- planować działania marketingowe i przygotować dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Technik ekonomista potrafi:
-obsługiwać programy komputerowe kadrowo-płacowe, finansowo-księgowe oraz sprzedażowo-magazynowe,
- sporządzać dokumenty i załatwiać formalności związane z podjęciem działalności gospodarczej,
- projektować program badań marketingowych i konstruować prognozę rynkową,
- sporządzać inwentaryzację oraz oceniać sytuację majątkową i finansową firmy,
- obsługiwać sprzęt i urządzenia techniki biurowej.

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych posiada umiejętności z zakresu:
- obsługi, diagnostyki, eksploatacji i naprawy pojazdów samochodowych oraz ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych,
- operacji ślusarskich i spawalniczych,
- obsługi obrabiarek mechanicznych.

Projekt: "Modernizacja i dostosowanie bazy szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie krasnostawskim” w ramach działania 13,6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W  ŻÓŁKIEWCE
Uczestniczy jako partner w projekcje „Modernizacja i dostosowanie bazy szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie krasnostawskim”
współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna, Działanie 13,6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata2014-2020.

Projekt: Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe.

Projekt będzie realizowany w terminie od: 2017-09-01 do: 2019-08-31.
W zaplanowanych działaniach będą uczestniczyć uczniowie Technikum kształcącego w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik ekonomista oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu.
szczegóły
16 marca 2018

Międzynarodowe Targi Maszyn Rolniczych AGROTECH 2018 w Kielcach

W dniu 16.03.2018r. grupa 56 uczniów wraz z pięcioma opiekunami uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Maszyn Rolniczych AGROTECH 2018 w Kielcach.
35 uczestników wyjazdu skorzystało z pełnego dofinansowania w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Są to największe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej targi nowoczesnych maszyn organizowane w halach wystawienniczych.
Najbardziej oblegane były stoiska z ciągnikami i maszynami rolniczymi. Wielu zainteresowanych najnowszymi technologiami zwiedzała stoiska z ciągnikami rolniczymi Case IH i Steyr, New Holland, Claas, Valtra, Deutz - Fahr, Massey Ferguson, Fendt, John Deere, Zetora, Ursusa, Kuboty, oraz firm produkujących maszyny rolnicze, jak Kuhn, Krukowiak, Horsch, Dziekan, Korbanek, Bury, Bomet, MacHale.
Mnóstwo rolników korzystało z obecności specjalistów do spraw nawożenia i ochrony roślin, nasiennictwa i sadzenia takich firm jak Yara, BASF, Sumi Agro, Solana.
Dla uczniów szkół związanych z rolnictwem jest to najlepsza lekcja praktyczna pokazująca wszystkie gałęzie produkcji i usług na rzecz rolnictwa w jednym miejscu.