Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Wreszcie, piątek!
11
:
54
:
19
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie
9 marca 2018

"Być kobietą, być kobietą..."

W dniu 09.03.2018 r. młodzież przedstawiła montaż słowno–muzyczny z okazji Dnia Kobiet. Uczniowie biorący udział w akademii zaprezentowali kobiety w różnych odsłonach. Nasi szkolni aktorzy zafundowali publiczności ogromną dawkę humoru i wykazali się dużym dystansem do siebie.

Na zakończenie chłopcy biorący udział w akademii wręczyli Paniom pracującym w naszej szkole kwiaty. Do życzeń dołączył się także Dyrektor Szkoły p. Stanisław Rogalski.

Przygotowaniem inscenizacji zajęli się nauczyciele p. Dariusz Golec i p.Jerzy Stępień oraz uczniowie: Celestyna Michnik, Katarzyna Kondratowicz, Piotr Gorczyca, Karol Flor, Dawid Skorek, Mikołaj Bis, Kamil Gąbka, Rafał Szafraniec, Adrian Korkosz, Szymon Rutkowski. Dziękujemy.

8 marca 2018

Pożegnaliśmy byłego dyrektora naszej szkoły

5 marca w wieku 74 lat zmarł Bohdan Kiełbasa, pełniący w latach 1981 -1991 funkcję dyrektora Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Żółkiewce (obecnie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce).

Bohdan Kiełbasa urodził się 6 czerwca 1943 r. w Wygnanowicach w gminie Rybczewice. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Piaskach, następnie wydział prawa UMCS w Lublinie. Pracę rozpoczął jako nauczyciel w Piaskach, potem uczył w Wierzchowinie. Od 1972 r. do 1974 r. pełnił funkcję Gminnego Dyrektora Szkół w Żółkiewce. W latach 1974-1981 był Naczelnikiem Gminy Żółkiewka. Następnie w latach osiemdziesiątych został Przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej. Jednocześnie od 1981 r. do 1991 r. pełnił funkcję Dyrektora Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Żółkiewce. Kierując szkołą przyczynił się do jej rozwoju, polepszenia warunków lokalowych i poszerzenia bazy dydaktycznej. W 1991 r. przeszedł na emeryturę.

Pan Bohdan Kiełbasa był głównym inicjatorem założenia, w 2003 r., Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki. Do 2014 r. był jego prezesem.

Pan Bohdan Kiełbasa jest autorem pierwszej monografii o Żółkiewce pt. „Dzieje Żółkiewki i okolic”. Wydał też album historyczno-fotograficzny „Mała i duża Żółkiew”, opowiadający o historii i współczesności Żółkiewki oraz Żółkwi na Ukrainie. Zorganizował też w Żółkiewce wiele wykładów historycznych skierowanych do młodzieży i  wszystkich, których interesowały losy rodu Żółkiewskich i Sobieskich. Aktywność, pasja regionalisty i prezesa Towarzystwa doprowadziły do wydania pracy zbiorowej „Żółkiewscy w ziemi chełmskiej” a po dwóch latach do rozszerzenia tej publikacji i uzupełnienia. Doprowadził do wydania przez RTPŻ książki pt. „Historia Żółkwi – współczesnej Żółkiewki w powiecie krasnostawskim”, która ma naukowy charakter. Pan Bohdan był człowiekiem bardzo aktywnym w lokalnym środowisku, zaangażowanym i niezwykle pracowitym. Wyróżniał się kreatywnością i twórczą inicjatywą. Był motorem działania i siłą napędową Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki.

Pan Bohdan Kiełbasa spoczął na cmentarzu w Żółkiewce. Jego pogrzeb odbył się 8 marca. W ostatniej drodze towarzyszyli mu m. in.: poczet sztandarowy, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Zapamiętamy Go jako dyrektora naszej szkoły, wybitnego regionalistę, niezwykle energicznego człowieka o ogromnej wiedzy i wielkim sercu, poświęconego w pełni sprawom Małej Ojczyzny - Żółkiewki.

8 marca 2018

Zajęcia specjalistyczne dla uczniów uzdolnionych.

W ramach realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce projektu pod nazwą „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac„ z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe, uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań związanych z zawodem, który zdobywają podczas nauki w technikum.
Zajęcia odbywają się poza godzinami lekcyjnymi w ustalonych z uczniami terminach i mają za zadnie rozwijanie umiejętności praktycznych w dwóch zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik ekonomista.
Uczestnicy zajęć korzystają z bardzo nowoczesnego sprzętu i oprogramowania biurowego niezbędnego w pracy ekonomisty oraz maszyn, narzędzi, urządzeń i specjalistycznego oprogramowania diagnostycznego stosowanego w naprawie i diagnostyce nowoczesnych pojazdów samochodowych, ciągników i maszyn rolniczych, zakupionego w ramach projektu.
2 marca 2018

XLI Edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - eliminacje gminne

W dniu 2 marca 2018 r. w Ośrodku Kultury Samorządowej w Żółkiewce odbyły się eliminacje gminne XLI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Odbywał się on w 3 kategoriach wiekowych: uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i VII klasy szkoły podstawowej oraz szkoły ponadgimnazjalnej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce na forum gminnym reprezentowali uczniowie: Patrycja Kotyło, Grzegorz Cimek, Mateusz Warda, Sławomir Pawłat, Mikołaj Bis. Do kolejnego etapu zakwalifikowała się Patrycja Kotyło. Będzie ona reprezentowała naszą szkołę w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 23 marca w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe gadżety, a laureaci statuetki ze św. Florianem – patronem strażaków.

1 marca 2018

W hołdzie żołnierzom wyklętym

W dniu 05.03.2018 r. w ramach Koła Historycznego odbyła się w naszej szkole projekcja filmu „Mój przyjaciel Laluś” opowiadająca losy ostatniego z Żołnierzy Wyklętych Józefa Franczaka. Emisja filmu była związana z obchodami Dnia Żołnierzy Wyklętych. W wydarzeniu tym wzięli udział chętni uczniowie i nauczyciele.