Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Wreszcie, piątek!
13
:
02
:
51
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie
28 lutego 2018

„Lubelszczyzna dla Syrii”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce włączył się w akcję „Lubelszczyzna dla Syrii”. Jej organizatorem na terenie szkoły był Samorząd Uczniowski wraz opiekunem SU  Panią Katarzyną Podgórską-Szpyt. Młodzież została uwrażliwiona na ogrom tragedii, która spotkała mieszkańców Syrii. Na gazetce szkolnej zostały rozwieszone plakaty „Lubelszczyzna dla Syrii…..”. Wszyscy mogli się włączyć w akcję pomocy poprzez zbiórkę pieniędzy na odbudowę i remont domów rodzin syryjskich, które zostały zniszczone podczas wojny. Potrzeba pomocy została zrozumiana przez uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, czego wyrazem były zebrane środki do puszki „Lubelszczyzna dla Syrii”. Po zakończonej akcji puszka została przekazana przez Dyrektora ZSP w Żółkiewce do Kuratorium Oświaty w Lublinie.
20 lutego 2018

Podsumowanie efektów pracy za I semestr roku szkolnego 2017/2018

Dnia 20.02.2018 r. w sali gimnastycznej odbył się apel dla uczniów podsumowujący efekty pracy za I semestr nauki w Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych w Żółkiewce.

Pan Dyrektor przedstawił wyniki nauczania i  frekwencji poszczególnych klas oraz wyróżnił najlepszych uczniów naszej szkoły. Podziękował młodzieży za czynny udział w akademiach i uroczystościach szkolnych, gminnych oraz reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach sportowych.

14 lutego 2018

Powiatowy Walentynkowy Piknik Edukacyjny

14 lutego 2018 r. przedstawiciele młodzieży i nauczycieli ZSP w Żółkiewce uczestniczyli po raz drugi w  Powiatowym Walentynkowym Pikniku Edukacyjnym w Krasnymstawie zorganizowanym przez samorząd powiatu krasnostawskiego Miał on na celu przybliżenie tegorocznym absolwentom gimnazjum oferty edukacyjnej na rok szkolny 2018/2019 szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat krasnostawski.

Uczestników spotkania serdecznie witali: Starosta Janusz Szpak, Wicestarosta Henryk Czerniej, Komendant Chełmskiego OHP Ireneusz Bielecki, Prezes Fundacji Inspirator Mateusz Prucnal i Naczelnik Wydziału Oświaty Sławomir Kamiński.

Dla uczestników pikniku w sali konferencyjnej Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie przygotowane były stanowiska prezentujące ofertę edukacyjną poszczególnych szkół i placówek oświatowych. Pomysłowości uczniów nikt nie ograniczał, stąd też na gimnazjalistów czekało mnóstwo atrakcji. Uczniowie naszej szkoły: Adrianna Jawor kl. III, Patrycja Kotyło i Agata Zbiciak kl. I Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista; Kamil Gąbka kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa; Adam Łoński, Michał Pawłasek kl. I oraz Artur Krzeczkowski i Rafał Antończak kl. II  Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki wraz z nauczycielami zaprezentowali ofertę edukacyjną Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce. Przygotowali stanowiska pracy dla zawodów: technik ekonomista oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Obserwacja i wykonywanie na żywo czynności zawodowych na stanowiskach pracy, zarówno przez uczniów szkół zawodowych, jak i gimnazjalistów w wybranym przez nich zawodzie, ułatwi uczniom i ich rodzicom podjęcie decyzji dotyczącej dalszej ścieżki edukacji, a tym samym, odnalezienia się na współczesnym rynku pracy.

28 stycznia 2018

Studniówka 2018

"Zawżdy tak to bywało,

Gdy 100 dni nauk zostało,

Wielce godni Żakowie,

Biesiadowali na zdrowie!"

Tymi o to słowami 27 stycznia 2018 roku uczniowie klasy IV Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce rozpoczęli swój Bal Studniówkowy. W uroczystości uczestniczyli również Dyrektor szkoły, wychowawczyni, nauczyciele, zaproszeni goście oraz rodzice.

Dyrektor szkoły Pan Stanisław Rogalski, w swoim wystąpieniu zwrócił się do młodzieży życząc im, by tego uroczystego wieczoru odłożyli na bok wszelkie troski i zmartwienia, by ich udziałem stała się dobra zabawa i noc pełna niezapomnianych wrażeń. Maturzystom Pan Dyrektor życzył zdania egzaminu dojrzałości natomiast rodzicom i wychowawczyni podziękował za współpracę podczas organizacji balu. Ciepłe słowa w stronę młodzieży padły także z ust zaproszonych gości: Członka Zarządu Powiatu Krasnostawskiego Pana Marcina Zająca oraz Wójta Gminy Żółkiewka Pana Jacka Lisa.

Korzystając z okazji uczniowie podziękowali Dyrektorowi szkoły, wychowawczyni oraz pozostałym nauczycielom za stworzenie odpowiednich warunków do zdobywania wiedzy, za trud włożony w nauczanie, za stwarzanie rodzinnej atmosfery, za wyrozumiałość i życzliwość. Z gorącymi podziękowaniami młodzież zwróciła się także do rodziców, doceniając ich zaangażowanie w przygotowanie studniówki.

Słowa podziękowania uczniowie skierowali również w stronę władz powiatowych i gminnych, doceniając ich troskę o rozwój szkoły oraz za wspieranie jej działalności. Dopełnieniem wszystkich podziękowań były piękne bukiety kwiatów.

Po części oficjalnej nie mogło zabraknąć pokazu poloneza. Ten tradycyjny staropolski taniec rozpoczął Studniówkę Anno Domini 2018.

Zabawa trwała do przysłowiowego białego rana. Magia tej wyjątkowej nocy sprawiła, że dla wszystkich czas jakby zatrzymał się w atmosferze szampańskiej zabawy i wspólnego szaleństwa okraszonego dobrymi manierami. Egzamin z dobrej i kulturalnej zabawy uczniowie zdali na ocenę celującą. Niech podobne zadowolenie maluje się na ich twarzach za 100 dni.

17 stycznia 2018

I etap Szkolnego Konkurs Czytelniczego „Życie i twórczość Stanisława Wyspiańskiego”

W dniu 17.01.2018 r. odbył się I etap Szkolnego Konkurs Czytelniczego „Życie i twórczość Stanisława Wyspiańskiego” zorganizowany przez bibliotekarza i nauczyciela języka polskiego. Celem konkursu była popularyzacja twórczości Stanisława Wyspiańskiego; zainspirowanie młodych ludzi do indywidualnego odbioru dzieł Stanisława Wyspiańskiego; rozwijanie wyobraźni, pamięci uczniów oraz kompetencji literackich i kulturowych; popularyzacja wśród młodzieży czytelnictwa i wartościowej literatury; rozbudzanie pasji czytania; uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Podczas I etapu rywalizacji uczniowie mieli możliwość wykazania się posiadaną wiedzą odpowiadając na pytania konkursowe. Do II etapu zakwalifikowali się: Weronika Traczyńska, Sabina Jaremek, Agata Zbiciak, Rafał Banaszkiewicz, Jolanta Wilczopolska, Adrianna Jawor, Oliwia Krzyżan, Marcin Grzeszczuk, Karina Malinoś i Karolina Książek.

Zadaniem uczestników kolejnego etapu będzie przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Praca powinna składać się z minimum 20 – maksimum 30 slajdów (pierwszy slajd powinien być opatrzony tematem konkursu, zaś ostatni musi zawierać bibliografię oraz informacje dotyczące autora, przygotowującego prezentację: imię, nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza autor wykonanej prezentacji).