Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Wreszcie, piątek!
12
:
57
:
33
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie
12 kwietnia 2019

Wyjazd edukacyjny do przedsiębiorstwa Pronar Sp. z o.o w Narwi – producenta pojazdów, maszyn i urządzeń dla rolnictwa w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac”.

W dniach 11.04 – 12.04.2019 r. grupa 35 uczniów i trzech opiekunów uczestniczyła w wyjeździe dydaktycznym zrealizowanym w ramach działań projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac”.
Celem wyjazdu było zapoznanie uczniów, kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, z technologiami produkcji maszyn i pojazdów rolniczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Podczas wyjazdu uczniowie zwiedzali, oraz zostali zapoznani z technologią produkcji maszyn do upraw sadowniczych i warzywnych w firmie WEREMCZUK AGROMACHINES z Niedrzwicy Dużej. Przedstawiciele firmy zapoznali uczniów z zasadami konstruowania, produkcji oraz montażu specjalistycznych maszyn, których nabywcami są rolnicy na całym świecie. Głównym celem firmy jest tworzenie innowacyjnych technologii, zrównoważony rozwój, automatyzacja pracy oraz minimalizacja czynności obsługowych przy produkcji najwyższej jakości maszyn.
W firmie PRONAR Sp. z o.o. z Narwi uczniowie zwiedzili cztery zakłady produkcyjne w Siemiatyczach, Hajnówce, Narewce i Narwi.
Firma ta  jest niekwestionowanym liderem w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń dla rolnictwa, usług komunalnych, branży transportowej oraz liczącym się w świecie producentem kół do maszyn rolniczych i komunalnych, elementów pneumatyki i hydrauliki siłowej, osi do przyczep, a także profili stalowych i elementów z tworzyw sztucznych, zatrudniająca ponad 2 tysiące pracowników.
Uczniowie zwiedzili Centrum Badawczo-Rozwojowe, w którym trwają prace nad nowymi konstrukcjami, tu bada się wytrzymałość i precyzję nowych rozwiązań, a także prowadzi drobiazgową kontrolę jakości produktów.
W bardzo miłej i otwartej atmosferze przedstawiciele firmy w bardzo szczegółowy sposób przestawili uczniom procesy produkcyjne wytwarzanych produktów, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pracy, jakości wytwarzanych elementów oraz warunków pracy pracowników. Szczególną uwagę uczniowie zwracali na zastosowanie najnowszych technologicznie maszyn do obróbki materiałów stalowych, robotów spawalniczych, całkowicie zautomatyzowanej lakierni oraz na bardzo rygorystyczny proces kontroli jakości na każdym etapie produkcji.

XLII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom" - etap powiatowy

Miło nam poinformować, że w eliminacjach powiatowych XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom", przeprowadzonych 28 marca 2019 r. w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie uczennica klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista w ZSP w Żółkiewce Patrycja Kotyło zajęła II miejsce w kategorii - szkoły ponadgimnazjalne. Eliminacje powiatowe poprzedzone były rozgrywkami środowiskowymi i gminnymi.
Zwycięzcy otrzymali nagrody i upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe, jak i innych sponsorów Turnieju (rowery, tablety, namioty, rolki, głośniki JBL). Żaden z uczestników nie opuścił KP PSP w Krasnymstawie bez nagrody. Miejsca od czwartego wzwyż zostały nagrodzone czujkami tlenku węgla.
Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwała Komisja pod przewodnictwem bryg. Adama Niemczyka - Z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Krasnymstawie, ze strony ZOP ZOSP RP w Krasnymstawie działania koordynował dh Janusz Szpak - Prezes ZOP ZOSP RP w Krasnymstawie oraz dh Zbigniew Ostrowski, dh Henryk Knap i dh Leszek Waręcki.
20 marca 2019

Dzień Przedsiębiorczości

W tym roku nasza szkoła uczestniczyła w  szesnastej edycji ogólnopolskiego programu dla młodzieży „Dzień Przedsiębiorczości”. Ww. przedsięwzięcie sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mieli możliwość:

 • odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,
 • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
 • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
 • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
 • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

20 marca 2019 r. chętni uczniowie z kl. I i II Technikum w ZSP w Żółkiewce udali się do różnych firm i instytucji w celu poznania specyfiki pracy, niezbędnych kwalifikacji i predyspozycji na wybranych stanowiskach pracy.

Dziękujemy lokalnym instytucjom i pracodawcom (Urząd Gminy w Żółkiewce, SKLEP ART. PRZEMYSŁOWE „DORIS” w Żółkiewce, Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach Oddział Rybczewice), dzięki którym szkoła mogła wziąć udział w Dniu Przedsiębiorczości.

18 marca 2019

Powiatowe Konkursy dla Gimnazjalistów i Ósmoklasistów: „Mechanizacja – moje hobby” oraz „Ekonomia - moje hobby”

18.03.2019 r. w naszej szkole odbyły się Powiatowe Konkursy dla Gimnazjalistów i Ósmoklasistów: „Mechanizacja – moje hobby” oraz „Ekonomia - moje hobby”. Zostały one zorganizowane pod patronatem Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie. Do konkursów przystąpiło 18 ósmoklasistów i 15 gimnazjalistów ze szkół w Rudniku, Gorzkowie i w Żółkiewce. Uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej mieli okazję wykazać się umiejętnościami w dziedzinie mechanizacji i ekonomii.

Potencjalni ekonomiści mogli zaprezentować swoją wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku oraz umiejętności praktyczne przy sporządzaniu typowych dokumentów księgowych i obsłudze podręcznego sprzętu biurowego. Po podsumowaniu wyników części teoretycznej i praktycznej najlepszymi okazali się uczniowie:

• w kategorii szkoła podstawowa:

 • I miejsce – Magdalena Krzyżan
 • II miejsce – Karolina Domoń
 • III miejsce – Julia Krzeszowiec

• w kategorii gimnazjum:

 • I miejsce – Natalia Krasucka
 • II miejsce – Iga Puchala
 • III miejsce – Katarzyna Atras

Przyszli mechanizatorzy sprawdzili swoją wiedzę podczas rozwiązywania testu z zakresu nowych technologii stosowanych w rolnictwie oraz próbowali własnych sił wykonując następujące zadania praktyczne: wymiana koła w samochodzie Renault Clio, precyzyjna jazda ciągnikiem rolniczym New Holland i samochodem osobowym Opel Corsa. Po podsumowaniu wyników części teoretycznej i praktycznej najlepszymi okazali się uczniowie:

• w kategorii szkoła podstawowa:

 • I miejsce – Kamil Danielak
 • II miejsce – Patryk Świstowski
 • III miejsce – Mateusz Czwórnóg

• w kategorii gimnazjum:

 • I miejsce – Łukasz Chudziak
 • II miejsce – Radosław Ścibak
 • III miejsce – Przemysław Tomiło

Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Powiatu Krasnostawskiego. Przygotowaniem i oceną poszczególnych zadań zajęli się uczniowie i nauczyciele przedmiotów zawodowych w ZSP w Żółkiewce.

8 marca 2019

Dodatkowe kwalifikacje uczniów w ramach projektu "Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac"

W dniu 08 marca 2019 roku odbyło się uroczyste wręczanie, przez Dyrektora szkoły Pana Stanisława Rogalskiego, zaświadczeń i dokumentów kwalifikacyjnych uczniom Technikum, kształcącym się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa, którzy zdobyli dodatkowe kwalifikacje zawodowe w specjalności „Spawacz metodą MAG”.
Kurs został przeprowadzony w ramach realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Zaświadczenia i książeczki spawacza wydane praz Instytut Spawalnictwa w Gliwicach uprawniające do spawania metodą MAG uzyskało 12 uczniów.
Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte przez uczniów w znacznym stopniu pozwolą absolwentom szkoły na znalezienie dobrze płatnej pracy, wymagającej specjalistycznych umiejętności.