Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Wreszcie, piątek!
12
:
56
:
20
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie
28 lutego 2019

Zawody sportowe w tenisie stołowym indywidualnym

Dnia 28.02.2019r. w Krasnymstawie odbyły się indywidualne zawody w tenisa stołowego na szczeblu powiatowym.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Karol Flor, Radosław Lis, Weronika Traczyńska.

Na zawodach panowała miła atmosfera, uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności, rywalizując z uczniami innych szkół naszego powiatu.

Opiekę podczas zawodów sportowych sprawował nauczyciel wychowania fizycznego pani Katarzyna Podgórska – Szpyt.

4 marca 2019

Dodatkowe kwalifikacje uczniów w ramach projektu "Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac"

W dniu 04 marca 2019 roku odbyło się uroczyste wręczanie, przez Dyrektora szkoły Pana Stanisława Rogalskiego, zaświadczeń i dokumentów kwalifikacyjnych uczniom Technikum, kształcącym się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki którzy zdobyli dodatkowe kwalifikacje zawodowe w specjalności „Pilarz-drwal”.
Kurs został przeprowadzony w ramach realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Zaświadczenia kwalifikacyjne w zawodzie „Pilarz-drwal” uzyskało 10 uczniów.
Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte przez uczniów w znacznym stopniu pozwolą absolwentom szkoły na znalezienie dobrze płatnej pracy, wymagającej specjalistycznych umiejętności.
28 lutego 2019

XLII Edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - eliminacje gminne

W dniu 28 lutego 2019 r. w Ośrodku Kultury Samorządowej w Żółkiewce odbyły się eliminacje gminne XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Odbywał się on w 3 kategoriach wiekowych: uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i VII-VIII klasy szkoły podstawowej oraz szkoły ponadgimnazjalnej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce na forum gminnym reprezentowali uczniowie: Patrycja Kotyło, Grzegorz Cimek, Agata Chylińska, Agata Zbiciak, Oliwia Krzyżan. Do kolejnego etapu zakwalifikowała się Patrycja Kotyło. Będzie ona reprezentowała naszą szkołę w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 28 marca w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe gadżety, a laureaci maskotki strażak.

4 marca 2019

„Mechanizacja - moje hobby” , „Ekonomia - moje hobby”. 2019

Zapraszamy uczniów klas trzecich gimnazjum i klas ósmych szkoły podstawowej do udziału w konkursach organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie i nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce pod nazwą:
„Mechanizacja - moje hobby” , „Ekonomia - moje hobby”.
Konkursy odbędą się 18.03.2019 r. od godziny 11 00 w ZSP w Żółkiewce. Regulaminy ww. konkursów poniżej:
29 listopada 2018

Młodzież oddaje KREW

Dnia 29.11.2018 r. o godzinie 9:00 uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce udali się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zamościu, aby oddać krew.

Chęć oddania krwi i niesienia pomocy innym wyraziło 12 uczniów Technikum: Dariusz Zielonka, Arkadiusz Kowalczyk, Katarzyna Kondratowicz, Rafał Rogalski, Patryk Szweczyk, Rafał Antończak, Rafał Szafraniec, Mikołaj Bis, Maciej Stepaniuk, Artur Krzeczkowski Magda Brzyńska, Weronika Traczyńska. Dziękujemy w imieniu potrzebujących.

Opiekę podczas wyjazdu sprawował nauczyciel wychowania fizycznego pani Katarzyna Podgórska - Szpyt.