Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Wreszcie, piątek!
11
:
44
:
20
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie
2 lutego 2019

Studniówka 2019

"Zawżdy tak to bywało,

Gdy 100 dni nauk zostało,

Wielce godni Żakowie,

Biesiadowali na zdrowie!"

Tymi o to słowami 02 lutego 2019 roku uczniowie klasy IV Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce rozpoczęli swój Bal Studniówkowy. W uroczystości uczestniczyli również: zaproszeni goście, rodzice, dyrektor szkoły, wychowawca oraz nauczyciele.

Dyrektor szkoły Pan Stanisław Rogalski, w swoim wystąpieniu zwrócił się do młodzieży życząc im, by tego uroczystego wieczoru odłożyli na bok wszelkie troski i zmartwienia, by ich udziałem stała się dobra zabawa i noc pełna niezapomnianych wrażeń. Maturzystom Pan dyrektor życzył zdania egzaminu dojrzałości, natomiast rodzicom podziękował za współpracę podczas organizacji balu. Ciepłe słowa w stronę młodzieży padły także z ust zaproszonych gości: Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Powiatu Krasnostawskiego Pani Ewy Nieścior oraz Wójta Gminy Żółkiewka Pana Jacka Lisa i przedstawiciela rodziców Pani Jolanty Gorczycy.

Korzystając z okazji uczniowie podziękowali dyrektorowi szkoły, wychowawcy oraz pozostałym nauczycielom za stworzenie odpowiednich warunków do zdobywania wiedzy, za trud włożony w nauczanie, za stwarzanie rodzinnej atmosfery, za wyrozumiałość i życzliwość. Z gorącymi podziękowaniami młodzież zwróciła się także do rodziców, doceniając ich zaangażowanie w przygotowanie studniówki.

Słowa podziękowania uczniowie skierowali również w stronę władz powiatowych i gminnych, doceniając ich troskę o rozwój szkoły oraz za wspieranie jej działalności.

Po części oficjalnej nie mogło zabraknąć poloneza. Ten tradycyjny staropolski taniec rozpoczął Studniówkę Anno Domini 2019. Zabawa trwała do przysłowiowego białego rana.

10 stycznia 2019

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE: M.43 i A.36

W dniu 09.01.2019 r. została przeprowadzona część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikację M.43 Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie. Do egzaminu przystąpili uczniowie klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikację M.43. odbyła się 10.01.2019 r. Jest to ostatni egzamin z kwalifikacji, które zdają uczniowie kl. IV Technikum, aby uzyskać zawód technika mechanizacji rolnictwa. W dniu 101.01.2019 r. do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.36 Prowadzenie rachunkowości przystąpili uczniowie kl. IV Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista. Część praktyczna egzaminu odbędzie się 18.01.20198 r. Jest to również ostatni egzamin z kwalifikacji, które zdają uczniowie kl. IV Technikum, aby uzyskać zawód technika ekonomisty. Naszym starszym kolegom życzymy powodzenia zarówno podczas części pisemnej, jak i podczas części praktycznej egzaminu.
14 stycznia 2019

Mądrze zaplanuj swoją przyszłość

W naszej szkole odbywa się cykl spotkań z doradcami zawodowymi z MCK w Krasnymstawie i OHP w Chełmie pod hasłem „Mądrze zaplanuj swoją przyszłość”.

Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych

Doradca zawodowy z MCK w Krasnymstawie w klasie IV przeprowadził Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych. Jest to narzędzie diagnostyczne, które służy do badania zainteresowań zawodowych. Powstał w oparciu o najbardziej użyteczne teorie doradztwa zawodowego oraz współczesną wiedzę na temat zainteresowań zawodowych. Kwestionariusz może pomóc w określeniu preferencji zawodowych, wyborze zawodu, a także w wyborze uczelni lub szkoły policealnej oraz określeniu kierunku szkolenia zawodowego.

Szkoła Biznesu

We wszystkich klasach odbyły się warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego, podczas których młodzież grała w ekonomiczną grę planszową pt. „Chłopska Szkoła Biznesu”. Małopolski Instytut Kultury wydał grę edukacyjną osadzoną tematycznie w XVIII w.

Ówczesna społeczność andrychowskich rzemieślników tak sprawnie prowadziła swoje interesy, że handlując z całą niemal Europą - dorobiła się na tyle, by podnieść swoją wioskę do statusu miasta. Rywalizację wygrywała ta drużyna, która w ciągu 45 minut zgromadziła największy kapitał składający się z gotówki i towarów.

Gra w atrakcyjny sposób ukazuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, promuje postawę przedsiębiorczą, rozwija kompetencje społeczne graczy i świetnie integruje grupę.

Mowa ciała

We wszystkich klasach technikum odbyły się warsztaty z zakresu „Mowy ciała”. Podczas zajęć młodzież zdobyła wiedzę na temat tego czym jest komunikacja niewerbalna, jaką rolę odgrywa nasza postawa, gestykulacja, kontakt wzrokowy, ton głosu i inne sygnały, które często nieświadomie wysyłamy. Uczniowie dowiedzieli się także, co można odczytać z twarzy naszego rozmówcy oraz jak zrobić dobre wrażenie i jak nie doświadczyć wizerunkowej wpadki.

Organizatorem warsztatów jest psycholog p. Karolina Koman-Warda.

2 stycznia 2019

Nowe maszyny i narzędzia w ramach projektów 12.4 i 13.6

W ramach realizowanego przez Powiat Krasnostawski projektu „ Modernizacja i dostosowanie bazy szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie krasnostawskim” oraz „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac" współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe oraz Oś Priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna, Działanie 13,6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zostały zakupione nowoczesne maszyny rolnicze oraz urządzenia do diagnostyki i nawigacji pojazdów.
 • Opryskiwacz polowy przyczepiany
 • Przyczepa 2 – osiowa
 • Brona Talerzowa
 • Glebogryzarka
 • Sieczkarnia do zielonek
 • Siewnik punktowy z aplika torem nawozów
 • Zgrabiarka karuzelowa
 • Owijarka do bel
 • Ładowacz czołowy do ciągnika New Holland
 • Dojarka konwiowa
 • Nawigacja GPS ( System do automatycznego sterowania maszyn i ciągników)
 • Samochód osobowy do nauki jazdy
 • Tester diagnostyczny do ciągników rolniczych wszystkich typów
 • Jednokolumnowy mobilny podnośnik hydrauliczny
 • Wyciąg spalin do pracowni pojazdów
 • Myjka ciśnieniowa
 • Prostownik z układem rozruchowym
 • Szafki narzędziowe z wyposażeniem
 • Zestaw kluczy dynamometrycznych
 • Narzędzia do wykonywania połączeń i napraw
 • Fantom z wbudowanymi przyrządami pomiarowymi
13 grudnia 2018

Szkolny Konkursu Czytelniczy „Życie i twórczość Stefana Żeromskiego”

13.12.2018 r. został przeprowadzony I etap szkolnego konkursu czytelniczego pt. „Życie i twórczość Stefana Żeromskiego”. Celem konkursu była popularyzacja twórczości tego wybitnego pisarza; zainspirowanie młodych ludzi do indywidualnego odbioru jego dzieł; rozwijanie wyobraźni, pamięci uczniów oraz kompetencji literackich i kulturowych; popularyzacja wśród młodzieży czytelnictwa i wartościowej literatury; rozbudzanie pasji czytania; uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Konkurs składa się z dwóch części. Podczas pierwszego etapu rywalizacji uczniowie mieli możliwość wykazania się posiadaną wiedzą nt. życia pisarza odpowiadając na pytania konkursowe. Do następnego etapu zakwalifikowali się następujący przedstawiciele z poszczególnych klas:

 • z kl. I T: Kamila Kotyło;
 • z kl. II T: Karolina Książek, Rafał Kowalczyk, Patrycja Kotyło, Agata Zbiciak;
 • z kl. III T: Rafał Antończak, Wioletta Wilczopolska i Łukasz Ciosek;
 • z kl. IV T: Adrianna Jawor, Jolanta Wilczopolska i Karina Malinoś.

Zadaniem uczestników II etapu będzie wykazanie się znajomością problematyki powieści Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie”. Przewidywany termin kolejnej części konkursu - 21 stycznia 2019 r.