Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Wreszcie, piątek!
12
:
54
:
28
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie
11 grudnia 2018

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w naszej szkole

W dniu 11.12.2018 roku młodzież naszej szkoły uczestniczyła w  zajęciach prowadzonych przez doradcę zawodowego – Panią Katarzyną Lipińską z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej działającego przy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Zamościu. Spotkanie przeznaczone było dla uczniów klasy IV Technikum (kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa, technik ekonomista). Uczniowie doskonalili swoje umiejętności z zakresu aktywnego, elastycznego planowania rozwoju zawodowego oraz poszerzali wiedzę i umiejętności niezbędne do przejścia z edukacji na rynek pracy.

Młodzież aktywnie uczestniczyła w spotkaniu z doradcą. Uczniowie uzyskali szereg niezbędnych informacji z zakresu preorientacji zawodowej oraz aktualnych wymagań krajowego i zagranicznego rynku pracy.

10 grudnia 2018

Stypendium Prezesa RM dla Jakuba Prażmowskiego

W dniu 10 grudnia 2018 r. w "Sali Błękitnej" Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019. Dyplomy z rąk Pana Przemysława Czarnka Wojewody Lubelskiego, Pani Agaty Gruli Dyrektora Generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Pani Teresy Misiuk Lubelskiego Kuratora Oświaty odebrało 230 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. Wśród stypendystów był Jakub Prażmowski - uczeń kl. III Technikum (kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce. Pan Wojewoda oraz Pani Kurator do gratulacji i życzeń skierowanych do młodzieży, dołączyli podziękowania dla dyrektorów, nauczycieli, organów prowadzących szkoły oraz rodziców i opiekunów za troskę, zaangażowanie, stworzenie odpowiednich warunków oraz pokierowanie rozwojem tych zdolnych młodych ludzi. W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele lubelskiego środowiska akademickiego, organów prowadzących i samorządów, a także dyrektorzy, nauczyciele, rodzice i opiekunowie nagrodzonych uczniów. Uroczystość uświetnił występ Zespołu Tańca Jazzowego BALLO z Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie, który zaprezentował wzruszający taniec „Wdzięczni za niepodległość” związany z obchodzoną w tym roku 100. rocznicą odzyskania niepodległości.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest jednemu uczniowi z każdej szkoły średniej kończącej się maturą, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą, w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre

Gratulujemy Jakubowi i życzymy dalszych sukcesów.

6 grudnia 2018

Mikołajki w Domu Dziecka

6 grudnia 2018 roku wolontariusze z naszej szkoły pod opieką p. Dariusza Golca i p. Karoliny Koman–Wardy odwiedzili dzieci i młodzież z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Krasnymstawie przy ul. Zamkowej 5a, aby obdarować ich świątecznymi prezentami.

W zbiórce uczestniczyła cała społeczność szkolna. W wyjeździe do Domu Dziecka brali aktywny udział uczniowie z klasy III technikum: Magdalena Brzyńska, Weronika Traczyńska, Mikołaj Bis i Artur Krzeczkowski.

Udało się stworzyć indywidualną paczkę dla każdego mieszkańca placówki, a powstało ich aż 19.Gry edukacyjne, przybory szkolne, puzzle, klocki i pluszaki dla dzieci przekazała psycholog p. Karolina Koman–Warda wraz z mężem, inne upominki pochodziły ze zbiórki przeprowadzonej przez wolontariuszy ZSP. Dodatkowo młodzież przekazała na ręce Pani Dyrektor Bożeny Dąbrowskiej gry planszowe i przybory szkolne.

Wiele radości wśród dzieci wzbudziło spotkania z młodzieżą z ZSP, a także rozmowy i pamiątkowe zdjęcia. Wszyscy dziękowali za prezenty i zapraszali młodzież ponownie. Wolontariusze z wizyty wrócili bogatsi duchowo, wrażliwsi i zachowają w pamięci serca te niezapomniane chwile.

6 grudnia 2018

Etap szkolny Olimpiady Przedsiębiorczości

W dniu 06.12.2018 r. odbyły się zawody szkolne XIV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. Jest ona formą współzawodnictwa edukacyjnego, podczas którego oceniane są wiedza, umiejętności oraz postawy (w tym przede wszystkim szeroko rozumiane postawy przedsiębiorcze), a także wyrażające je zachowania przedsiębiorcze.

Eliminacje szkolne polegały na rozwiązaniu testu wiedzy składającego się z 50 pytań o zróżnicowanym poziomie trudności. Zakres tematyczny eliminacji szkolnych odpowiada znajomości zagadnień z podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, ujętych w części stałej programu Olimpiady Przedsiębiorczości oraz dobrej znajomości zagadnień ujętych w części zmiennej programu Olimpiady Przedsiębiorczości.

Wśród uczniów biorących udział w zmaganiach szkolnych najlepsze wyniki uzyskali uczniowie: I miejsce - Oliwia Krzyżan kl. II T, II miejsce Karina Malinoś kl. IV T, III miejsce Karolina Książek i Rafał Plich kl. II T. Życzymy naszym koleżankom/kolegom zakwalifikowania się do etapu okręgowego ww. olimpiady.

26 października 2018

XLIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku mechanizacja rolnictwa.

W dniu 26.10.2018 odbyły się szkolne eliminacje do XLIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku mechanizacja rolnictwa.
W eliminacjach wzięło udział 30 uczniów technikum mechanizacji rolnictwa, i technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Po dwóch etapach eliminacji wytypowano trzech uczniów, którzy będą reprezentować szkołę na etapie okręgowym.
1. Prażmowski Jakub
2. Gąbka Kamil
3. Ciosek Kamil