Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Czwartek - Weekend tuż tuż ...
15
:
33
:
19
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie
23 listopada 2018

Piszemy biznesplan

Dzięki zakupionym książkom przez szkołę w ramach Rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” biblioteka szkolna została wzbogacona o  ponad 200 nowych pozycji książkowych. Wśród nich są m. in. książki poszerzające wiedzę z zakresu ekonomii, które młodzież sama zaproponowała. Realizacja owego programu wymaga jednak spełnienia wymogów uczestnictwa. Jednym z nich było przygotowanie i zaprezentowanie projektów edukacyjnych z wykorzystaniem zakupionych nowości wydawniczych. Każda klasa w okresie od września 2018 r. pracowała nad wybranym przez siebie tematem projektu.

Milo nam ponformować, że kl. II T wspólnie z nauczycielem przedmiotów ekonomicznych p. Markiem Gałką oraz we współpracy z bibliotekarzem realizowała projekt „Potrafię napisać biznesplan”. Uczniowie w oparciu o zakupione nowości wydawnicze (m. in. „Najlepsze wykresy do prezentacji biznesowych”, J. Skrzypek „Biznesplan w 10 krokach”, D. Młodzikowska „Jednoosobowa firma”, P. Mućko „Jak założyć i prowadzić własną firmę”, B. Szczepańska-Biernaś „Jak napisać poprawny biznesplan”) oraz informacje pozyskane z Internetu opracowali i przedstawili prezentację multimedialną. W realizację projektu najbardziej zaangażowały się uczennice: Patrycja Kotyło, Agata Zbiciak, Oliwia Krzyżan.

Zachęcamy do odwiedzenia biblioteki szkolnej i czytania książek pozwalajacych zrozumieć rynki finansowe i poszerzających wiedzę nt. pisania biznesplanu i podejmowania działalności gospodarczej.

27 listopada 2018

II Konkurs z Rachunkowości – finał w PWSZ w Zamościu

W dniu 27 listopada 2018 r. odbył się II Finał Konkursu z Rachunkowości Przedsiębiorstw w Instytucie Nauk Ekonomicznych w  PWSZ w Zamościu.
Do ścisłego finału zakwalifikowało się 17 najlepszych uczniów spośród 93 zgłoszonych do konkursu. W gronie finalistów były reprezentantki naszej szkoły: Anna Horubała, Karina Malinoś, Jolanta Wilczopolska - uczennice klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista.
Przed rozpoczęciem konkursu przybyłych uczniów i nauczycieli powitali: prof. dr hab. Waldemar Martyn - prorektor PWSZ w Zamościu oraz dr Maria Kierepka - dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych PWSZ w Zamościu.
Przez godzinę finaliści zmagali się z pytaniami ze świata finansów i rachunkowości w pracowni informatycznej uczelni. Po wytężonej pracy przyszedł czas na ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla 10 najlepszych uczniów spośród biorących udział w finale.
Miło nam poinformować, że Karina Malinoś - uczennica klasy IV T, znalazła się wśród nagrodzonych i wyróżnionych uczniów. Gratulujemy naszej koleżance i  Pani Annie Jawor - nauczycielowi rachunkowości w ZSP w Żółkiewce.
26 listopada 2018

Ogólnopolski Próbny Egzamin Zawodowy – technik ekonomista

W dniach 26 - 27 listopada uczniowie klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności z zakresu kwalifikacji A.36 Prowadzenie rachunkowości uczestnicząc w  Ogólnopolskim Próbnym Egzaminie Zawodowym. Arkusze egzaminacyjne z części teoretycznej, jak i praktycznej egzaminu, opracowywane zostały zgodnie z  wymaganiami egzaminacyjnymi CKE. Egzamin próbny dla uczniów był swoistym „przetarciem szklaków” i oswojeniem się z formułą i atmosferą egzaminu właściwego, a dla nauczycieli formą oceny poziomu opanowania przez zdających wiadomości i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji.

Życzymy wysokich wyników i powodzenia na egzaminie właściwym w styczniu!

Nowości wydawnicze w ZSP w Żółkiewce

Na początku roku szkolnego biblioteka ZSP w Żółkiewce powiększyła swój księgozbiór o ponad 200 nowości wydawniczych. Zakupy były możliwe dzięki dotacji Wojewody Lubelskiego wynikającej z uczestnictwa szkoły w Rządowym Programie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3.

Wybór książek został dokonany w oparciu o propozycje zgłaszane przez uczniów, nauczycieli i rodziców w ankietach i podczas rozmów z bibliotekarzem. W  zakupionych publikacjach dominuje literatura piękna i  współczesna beletrystyka. Są też nowości wydawnicze z zakresu przedsiębiorczości, rynku finansowego, agrotroniki i mechanizacji.> Różnorodność zgłaszanych propozycji przekłada się na zróżnicowanie dokonanych zakupów.

Zapraszamy do biblioteki szkolnej uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.

22 listopada 2018

KONKURS HISTORYCZNY "DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI"

W dniu 22 XI odbył się w naszej szkole konkurs historyczny „Droga do Niepodległości” Wzięli w nim udział uczniowie z II LO im. C.K. Norwida w Krasnymstawie, SP w Chłaniowie, SP w Żółkiewce oraz z naszej szkoły. Ideą konkursu była kontynuacja obchodów w Polsce 100-ej rocznicy odzyskania niepodległości. Oprócz wiedzy, którą musieli wykazać się uczestnicy konkursu bardzo ważną rzeczą była właśnie promocja tematyki niepodległościowej wśród młodzieży. Zakres materiału obejmował różne drogi, którymi Polacy zmierzali do osiągnięcia celu, który stał się faktem 11 XI 1918 r. Zadaniem uczestników konkursu było nie tylko wykazanie się znajomością samych faktów historycznych, ale także rozpoznawanie postaci, które przyczyniły się do pięknego zakończenia naszej wędrówki ku przystankowi o nazwie „NIEPODLEGŁOŚĆ” .

Na podsumowaniu konkursu wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy, zapraszamy na następne konkursy i dziękujemy za udział.