Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Poniedziałek. To na pewno będzie to dobry tydzień!
23
:
59
:
23
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie
10 lipca 2021

Dodatkowe kwalifikacje zawodowe 2021

Kolejna grupa 18 uczniów technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zdobyła dodatkowe kwalifikacje zawodowe, do prowadzenia urządzeń transportu bliskiego wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego w ramach realizowanego przez Zespół Szkół w Żółkiewce projektu „Zawodowcy z Żółkiewki" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte przez uczniów w znacznym stopniu pozwolą absolwentom szkoły na znalezienie dobrze płatnej pracy, wymagającej specjalistycznych umiejętności.

APEL STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO!!!

Szanowni Państwo,

Szczepienia chronią nas przed śmiercią i ciężkim przebiegiem COVID-19.
Pamiętajmy, że COVID-19 jest w dalszym ciągu zagrożeniem dla nas wszystkich.
Każda następna fala to wiele zakażeń, zachorowań i osobistych tragedii bliskich nam osób.
W chwili obecnej jest możliwość zaszczepienia się bez ograniczeń w każdym miejscu.
Skorzystajmy z tej możliwości myśląc nie tylko o nas samych, ale także o naszych bliskich.
Dbajmy wspólnie o zdrowie, które jest jedną z najcenniejszych wartości społecznych.

STAROSTA KRASNOSTAWSKI

Andrzej Leńczuk

25 czerwca 2021

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Zakończenie roku szkolnego to czas radosny, moment wyczekiwany przez młodzież marzącą o letnim wypoczynku. Zanim jednak on nastąpił zebraliśmy się w Kościele pw. Św. Wawrzyńca w Żółkiewce, aby podziękować Bogu za miniony rok i prosić o szczęśliwe wakacje. Msza Św. w intencji dzieci i młodzieży, celebrowana była przez księży: proboszcza parafii w Żółkiewce Mariana Wiecha i proboszcza parafii w Olchowcu Franciszka Klizę.

Następnie udaliśmy się do szkoły, gdzie na sali gimnastycznej w obecności gości: Starosty Powiatu Krasnostawskiego Pana Andrzeja Leńczuka, Członka Zarządu Powiatu Pana Jana Mroza, Przewodniczącego Rady Rodziców Pana Janusza Pawłaska oraz Dyrektora Szkoły Pana Stanisława Rogalskiego, wychowawców, nauczycieli, uczniów i rodziców nastąpiło podsumowanie efektów całorocznej pracy, wręczenie nagród za wysokie wyniki w nauce, szczególne osiągnięcia i działalność na rzecz szkoły.

Podczas uroczystości nastąpiło przekazanie pełnienia obowiązku Dyrektora Szkoły Panu Henrykowi Różyło. Dotychczasowy Dyrektor Szkoły Pan Stanisław Rogalski postanowił zakończyć 16-letnią pracę na stanowisku dyrektora szkoły i kontynuować pracę w zawodzie nauczyciela. Oficjalnego przekazania funkcji dokonali: Starosta Powiatu Krasnostawskiego Pan Andrzej Leńczuk i Członek Zarządu Powiatu Krasnostawskiego Pan Jan Mróz. Starosta Powiatu Krasnostawskiego Pan Andrzej Leńczuk podkreślił zasługi Pana Stanisława Rogalskiego na rzecz szkoły, podziękował za współpracę i życzył sukcesów w dalszej pracy zawodowej. Słowa wdzięczności popłynęły też od nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i młodzieży szkolnej. Wyrazem wdzięczności były bukiety kwiatów.

Podziękowanie

W imieniu nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły składamy serdeczne podziękowania Panu Dyrektorowi Stanisławowi Rogalskiemu za 16 lat zaangażowania w kierowanie naszą szkołą, za działalność dla jej dobra, za przyjazne relacje z nauczycielami i pracownikami, za dbałość o wysoki poziom nauczania, wysokie wyniki egzaminów i wkład w rozwój bazy naszej szkoły oraz za troskę o jej wizerunek w środowisku. Wdzięczni za dotychczasową współpracę, życzymy wszelkiej pomyślności i sukcesów w dalszej pracy zawodowej oraz życiu osobistym.

Nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół w Żółkiewce

22 czerwca 2021

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ MG.03

W dniu 22.06.2021 r. została przeprowadzona część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikację MG.03 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie. Do egzaminu przystąpili uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikację MG.03 odbędzie się w dn. 01-02 lipca 2021 r.

Zdającym życzymy powodzenia podczas obu części egzaminu.

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2021