Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Wreszcie, piątek!
11
:
45
:
02
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie
13 kwietnia 2022

„DĘBY KATYŃSKIE – ŁAŃCUCH PAMIĘCI KOLEJNYCH POKOLEŃ”

W 2007 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Rok później - 13-go kwietnia 2008 roku została zainicjowana ogólnopolska akcja „Katyń… Ocalić Od Zapomnienia”. Pod patronatem ówczesnego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej prof. Lecha Kaczyńskiego oraz abp. Sławoja Leszka Głódzia, rozpoczęto sadzenie 21 473 dębów, z których każdy ma  przywoływać pamięć zamordowanego oficera lub policjanta. „Dęby Pamięci” sadzone były na  terenie całego kraju, tak by  na  70-tą rocznicę zbrodni Katyńskiej w kwietniu 2010 roku, każda ofiara została uhonorowana osobnym drzewem - pomnikiem. Jeden Dąb to jedno nazwisko z listy katyńskiej. W 2010 r. odbyła się uroczystość upamiętnienia ofiar zbrodni Rosjan na elitach intelektualnych II RP dokonanych w sowieckich katowniach w Miednoje, Katyniu i Kozielsku oraz innych miejscach, w których zamordowano ok. 22 tys. osób. Wśród nich oprócz oficerów byli nauczyciele, lekarze, prawnicy, którzy nie chcieli uznać uzależnienia Polski od ZSRR. Zbrodnia ta przez lata PRL-u była ukrywana lub obwiniano o nią Niemców. Dzisiaj nabiera ona nowego znaczenia po katastrofie smoleńskiej, która także jest dramatem dla Polaków i też budzi wspomnienia oraz odniesienie do tamtych lat.

Nasza szkoła wybrała do upamiętnienia aspiranta policji Jana Iwanickiego, który przed wojną pełnił funkcję komendanta policji w Żółkiewce. Dąb pamięci oraz płyta pamiątkowa znajduje się w Ogrodzie Papieskim przy Kościele Św. Franciszka w Krasnymstawie, a tablica z informacjami o życiu tego bohatera znajduje się w sali historycznej Zespołu Szkół w Zółkiewce.

W dniu dzisiejszym poczet sztandarowy naszej szkoły odświeżył pamięć tamtych makabrycznych dni oraz 10 rocznicy posadzenia dębów pamięci ku czci bohaterów i patriotów pomordowanych na tej nieludzkiej ziemi. Nasz dąb ma dopiero 12 lat, ale będzie pamiętał i przypominał o tych wydarzeniach przez następne wieki.

Ponadto dniu 13.04.2022 r., podczas okolicznościwego apelu, mlodzieży szkolnej zostały przypomniane fakty historyczne związane z Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej .

13 kwietnia 2022

Święto Chrztu Polski

Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski ustawą z 22 lutego 2019 r. Święto ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”. Święto jest okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski: rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek państwowości.
Aby uczcić Święto Chrztu Polski w dn. 13.04.2022 r. został przeprowadzony apel. Uczestniczyli w nim uczniowie, dyrektor i nauczyciele. Informacje nt. znaczenie chrztu Mieszka I dla polskiej kultury, historii i tożsamości przedstawił Mateusz Kneć - uczeń kl. II T. W dn. 14.04.2022 r. upamiętnimy ten dzień poprzez wywieszenie flagi na budynku szkoły.
12 kwietnia 2022

DNI OTWARTE DLA ÓSMOKLASISTÓW

Dnia 12 kwietnia 2022 r. w Zespole Szkół w Żółkiewce obyły się DNI OTWARTE SZKOŁY dla Ósmoklasistów. Tego dnia gościliśmy młodzież ze szkół podstawowych. Wizyta ósmoklasistów rozpoczęła się od spotkania z dyrektorem, nauczycielami i przedstawicielami SU, którzy zapoznali z ofertą edukacyjną szkoły.

Następnie uczniowie szkół podstawowych zwiedzali budynek szkoły i  pracownie do nauki przedmiotów zawodowych: mechanizacyjne i ekonomiczne. Oglądali stoiska prezentujące poszczególne zawody i typy szkół: Technikum kształcące w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik rachunkowości, a także Branżową Szkołę I Stopnia kształcącą w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Uczniowie przekazywali młodszym koleżankom i kolegom informacje dotyczące specyfiki nauki w poszczególnych szkołach i zawodach. Ósmoklasistom przedstawiono osiągnięcia młodzieży Zespołu Szkół w Żółkiewce w konkursach i olimpiadach. Goście uczestniczyli również w prezentacji sprzętu mechanizacyjnego i obejrzeli wyposażenie pracowni do nauki zawodu.

Podczas Dni Otwartych w Zespole Szkół w Żółkiewce odbyły się Powiatowe Konkursy dla Ósmoklasistów: „Mechanizacja – moje hobby” oraz „Księgowość - moje hobby”. Zostały one zorganizowane pod patronatem Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie. Uczniowie szkół podstawowych mieli okazję wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu mechanizacji i rachunkowości.

W Powiatowym Konkursie „Mechanizacja – moje hobby” przyszli mechanizatorzy sprawdzili swoje zdolności manualne podczas wykonywania zadań praktycznych, próbowali własnych sił w precyzyjnej jeździe ciągnikiem rolniczym New Holland oraz samochodem osobowym Opel Corsa.

Po podsumowaniu wyników z wykonania poszczególnych zadań z dziedziny mechanizacji rolnictwa zwycięzcami zostali:

  • I miejsce - Bartłomiej Nastaj ze Szkoły Podstawowej w Żółkiewce,
  • II miejsce - Grzegorz Marek ze Szkoły Podstawowej w Rudniku,
  • III miejsce - Adrian Korzec ze Szkoły Podstawowej w Płonce.

W części teoretycznej Powiatowego Konkursu „Księgowość – moje hobby” potencjalni księgowi wykazali się wiedzą z zakresu finansów, bankowości i funkcjonowania rynku. W części praktycznej ósmoklasiści obsługiwali podręczny sprzęt biurowy (m. in. bindownicę, termobindownicę, laminator, gilotynę, sumatory, niszczarkę dokumentów). Po podsumowaniu wyników części teoretycznej i praktycznej najlepsze wyniki osiągnęły:

  • I miejsce -Wiktoria Kuśmierz ze Szkoły Podstawowej w Żółkiewce,
  • II miejsce - Aleksandra Góźdź ze Szkoły Podstawowej w Żółkiewce,
  • III miejsce - Klaudia Małysz ze Szkoły Podstawowej w Chłaniowie.

Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Powiatu Krasnostawskiego. Przygotowaniem i oceną poszczególnych zadań zajęli się nauczyciele przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół w Żółkiewce.

W Dniach Otwartych brali również udział absolwenci naszej szkoły. Profesjonalnie zorganizowali szybki kurs obsługi broni palnej i strzelanie rekreacyjne do tarcz z Air Soft Gun, w którym mogli wziąć udział uczestnicy uroczystości.

Integracja młodzieży naszej szkoły z ósmoklasistami zakończyła się przy kulinarnym stole: gorące kiełbaski i słodycze. Organizacją i prowadzeniem Dni Otwartych Szkoły zajęła się młodzież we współpracy z nauczycielami.

4 kwietnia 2022

Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla Aleksandry i Mateusza

Jest nam miło poinformować, że dwóch uczniów Technikum w Zespole Szkól w Żółkiewce zostało Stypendystami Prezesa Rady Ministrów, tj.:

  • Aleksandra Wolniszewska - uczennica kl. IV Technikum (na podbudowie gimnazjum) kształcącego w zawodzie technik ekonomista,
  • Mateusz Kneć - uczeń kl. II Technikum (na podbudowie szkoły podstawowej) kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.
Uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów odbyła się w dn. 4 kwietnia 2022 r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów mogło być przyznane dwóm uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2020/2021 do szkoły średniej kończącej się maturą, w tym w Zespole Szkół w Żółkiewce: jednemu uczniowi Technikum na podbudowie gimnazjum i drugiemu uczniowi Technikum na podbudowie szkoły podstawowej.

Stypendystą Prezesa Rady Ministrów mógł zostać uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre

Gratulujemy Aleksandrze i Mateuszowi oraz życzymy dalszych sukcesów.

21 marca 2022

AGROTECH 2022 w Kielcach

W dniu 18.03.2022 r. grupa 24 uczniów wraz z dwoma opiekunami uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej AGROTECH 2022 w Kielcach. Co roku spotykają się tam m.in. właściciele gospodarstw, producenci maszyn oraz sprzedawcy nasion roślin rolniczych i pasz. Są to największe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej targi techniki rolniczej organizowane w halach wystawienniczych.
27. Edycję targów rolniczych Agrotech jak co roku odwiedziły firmy rolnicze z całego świata, prezentujące ciągniki, kombajny, maszyny sadownicze, silosy zbożowe, nawozy czy środki uprawy rolnej. W 9 halach wystawiło się 350 firm z 11 krajów, w tym z Austrii, Czech, USA, czy Włoch. Na targach obecni byli m. in. John Deere i Case z USA, Zetor z Czech, czy McCormick z Włoch. Była też silna reprezentacja Polski, w tym: Kabat, SaMASZ, Stomil Sanok, Horpol i wiele innych.