Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Wreszcie, piątek!
12
:
52
:
30
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie
18 stycznia 2022

Egzamniy z kwalifikacji

W dniu 10.01.2022 r. została przeprowadzona część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacjęMG.42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie. Do egzaminu przystąpili uczniowie klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikację MG.42 odbyła się 11.01.2022 r. Był to ostatni egzamin z kwalifikacji, zdawany przez uczniów kl. IV Technikum, aby uzyskać zawód technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

W dniu 11.01.2022 r. do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikację AU.36 Prowadzenie rachunkowości przystąpili uczniowie kl. IV Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista. Część praktyczna egzaminu odbyła się 18.01.2021 r. Był to również ostatni egzamin z kwalifikacji, zdawany przez uczniów kl. IV Technikum, aby uzyskać zawód technika ekonomisty.

Naszym starszym kolegom życzymy pozytywnych wyników egzaminów.

14 stycznia 2022

Szkolny konkurs plastyczny „Czas wolny bez używek"

W I semestrze br. szkolnego w Zespole Szkół w Żółkiewce został zorganizowany szkolny konkurs plastyczny „Czas wolny bez używek”. Jego celem było ukazanie młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Konkurs był skierowany do wszystkich uczniów szkoły. Prace plastyczne zostały umieszczone na szkolnej gazetce, a najlepsze nagrodzone. Wszystkie prace się podobały, a na wyróżnienie zasługują szczególnie uczniowie: Marcin Nawrocki (I miejsce), Bartłomiej Harasim (II miejsce), Radosław Pawłat (III miejsce), Karol Łagód (IV miejsce), Krystian Mantaj, Paweł Domoń, Karol Potręć, Daniel Kania i Paweł Kłoczek. Środki na zakup nagród i innych pomocy dydaktycznych wspomagających prowadzenie w szkole działań profilaktycznych zostały pozyskane dzięki realizacji przez szkołę zadania publicznego finansowanego przez Urząd Gminy w Żółkiewce. Koordynatorami konkursu byli nauczyciele: Pani Karolina Koman-Warda, Pani Krystyna Kata i  Pani Maria Mirosław.

14 grudnia 2021

Projekt ,,Lekcja:Enter"

Grupa 6 nauczycieli z Zespołu Szkół w Żółkiewce przystąpiła do  Ogólnopolskiego projektu ,,Lekcja:Enter"
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych).
Nauczyciele dzięki szkoleniu „Lekcja:Enter!” m.in.:
● nauczą się jak korzystać z e-usług publicznych, portali edukacyjnych, np. epodreczniki.pl czy edukator.pl, elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych, np. Akademia Khan, także w urządzeniach mobilnych;
● poznają edukacyjne zastosowania różnego rodzaju sprzętu, np. tabletów, smartfonów czy modułów elektronicznych i aplikacji, np. Learning Apps, Kahoo!t czy Quizizz, i dowiedzą się jak kreatywnie wykorzystywać je na lekcjach;
● poznają społeczności aktywnych nauczycieli, np. na Facebooku;
● dowiedzą się, jak można doskonalić wykorzystanie TIK na lekcjach zgodnie z modelem SAMR (definiuje on cztery poziomy integracji TIK w procesie edukacji) oraz jak pracować z uczniowskimi smartfonami na lekcji, zgodnie z modelem BYOD (ang.: bring your own device);
● nauczą się, jak pracować metodą projektów uczniowskich np. z pomocą metody Webquest i jak stosować kształcenie wyprzedzające z wykorzystaniem TIK;
● przygotują się do tworzenia własnych e-zasobów edukacyjnych i wypróbują w działaniu przygotowane w ramach szkolenia 2 scenariusze zajęć z wykorzystaniem TIK;
● dowiedzą się, jak wspierać realizację podstawy programowej własnego przedmiotu korzystając z technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK);
● nauczą się, jak bezpiecznie poruszać się w środowisku cyfrowym, korzystać z gotowych materiałów i tekstów źródłowych zgodnie z prawem autorskim, a także nauczą się udostępniać własne materiały na odpowiednich licencjach.
14 grudnia 2021

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Finansach

Eliminacje szkolne do pierwszej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Finansach
W dniu 10.12.2021 r. odbyły się eliminacje szkolne do pierwszej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Finansach „Finansomania”.
Celem olimpiady było zwiększenie świadomości finansowej młodzieży oraz pobudzenie i rozwijanie ich zainteresowań dotyczących zagadnień finansowych. Program Olimpiady dotyczył tematyki zarządzania finansami, w tym takich zagadnień jak: finanse osobiste, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne, finanse międzynarodowe, bankowość, ubezpieczenia, rynek finansowy, w tym giełda, pośrednictwo i doradztwo finansowe, nadzór finansowy, bezpieczeństwo finansowe, rachunkowość finansowa, technologie finansowe.
Etap szkolny odbył się zdalnie w formie elektronicznej. Uczestnik zobowiązany był do zalogowania się na platformie Moodle w podanym przedziale czasu. Każdy uczestnik mógł przystąpić do I etapu tylko jeden raz rozwiązując test na czas.
Aleksandrze Wolniszewskiej uczennicy klasy IV TE życzymy zakwalifikowania się do II etapu ww. olimpiady.
14 grudnia 2021

Szkolny Konkurs Czytelniczy "Życie i twórczość Cypriana Kamila Norwida"

Cyprian Kamil Norwid - wybitny poeta, dramatopisarz, prozaik i myśliciel, a także artysta sztuk pięknych. W swojej twórczości Norwid odwoływał się do narodowej i ogólno-europejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem. „Twórczy wkład Norwida w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na wielu polach decydujący. W uznaniu zasług dla polskiej sztuki, dla polskiego życia umysłowego i polskiej kultury, w dwustulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłosił rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida”.

W grudniu 2021 r. chętni uczniowie Technikum w Zespole Szkół w Żółkiewce brali udział w Szkolnym Konkursie Czytelniczym "Życie i twórczość Cypriana Kamila Norwida" organizowanym przez bibliotekarza i nauczyciela języka polskiego.

Najwyższym poziomem wiedzy wykazali się uczniowie:

  • I miejsce Szymon Buczkowski (kl. III T)
  • II miejsce Łukasz Chudziak (kl. III T), Karol Kapica (kl. III T)
  • III miejsce Michał Plesz (kl. III T)

Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy wszystkich uczniów do zapoznania się z dziełami Cypriana Kamila Norwida.