Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Wtorek - Poniedziałek już na szczęście za nami!
13
:
21
:
48
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie
11 października 2023

Warsztaty historyczne „Wspólne Dziedzictwo – Wspólne Pasje”

W dniu 11 października 2023 r. w Ośrodku Kultury Samorządowej w Żółkiewce, w ramach partnerstwa ze Stowarzyszeniem Pospolite Ruszenie z Krakowa, odbyły się warsztaty historyczne pt. „Wspólne Dziedzictwo – Wspólne Pasje”. Wzięli w nich udział m. in. uczniowie kl. I Technikum Zespołu Szkół w Zółkiewce wraz z opiekunami: wychowawczynią - Panią Justyną Roczeń i nauczycielem historii - Panem Jerzym Stępniem.

Młodzież wykazywała się kreatywnością i wiedzą historyczną podczas rozgrywki w wieloosobową grę planszową, autorstwa stowarzyszenia pod nazwą „Złoty Wiek”. Zadaniem graczy było kierowanie swoją frakcją i angażowanie się w sprawy Rzeczpospolitej.

Dziękujemy pracownikom Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce za umożliwienie naszej młodzieży poszerzenia wiedzy o historii regionu i kraju.

6 października 2023

Odnawialne źródła energii - szkolenie i warsztaty

W dniu 6 października 2023 r. w Zespole Szkół w Żółkiewce odbyła się konferencja nt. ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu „Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w zakresie odnawialnych źródeł energii na obszarach chronionych województwa lubelskiego” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Lublinie. Przedsięwzięcie obejmowało szkolenie oraz warsztaty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli. Tematem spotkania były szanse i wyzwania związane z rozwojem odnawialnych źródeł energii na obszarach objętych ochroną. Organizatorem konferencji był Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego.

W konferencji uczestniczyli: Dyrektor ZS w Żółkiewce Pan Henryk Różyło, nauczyciele i uczniowie Technikum Zespołu Szkół w Żółkiewce oraz nauczyciele i uczniowie kl. VII i VIII Szkoły Podstawowej w Żółkiewce. Spotkanie prowadziła Pani Monika Kalita – przedstawicielka Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego.

Informacje na temat odnawialnych źródeł energii przybliżyła zebranym dr hab. Pani Małgorzata Ganczar. Uczniowie poszerzyli wiedzę nt: efektywnego pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i  ich wpływu na ochronę przyrody.

Przedstawiciele Oddziału w Janowie Lubelskim Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych – Pani Jolanta Kiszka i Pan Paweł Kędra - ciekawie zaprezentowali najpiękniejsze i najciekawsze walory środowiskowe regionu lubelskiego oraz wskazywali, jak dbać o obszary i unikalne zasoby przyrodnicze objęte ochroną.

6 października 2023

”Polskie hymny w dziejach i kulturze”

W dniu 06 października br. uczniowie kl. I Technikum Zespołu Szkół w Żółkiewce brali udział w wydarzeniu ”Polskie hymny w dziejach i kulturze”: Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne - wsparcie integracji międzypokoleniowej – Tradycja, teraźniejszość, przyszłość. Ocalić od zapomnienia. 2.0. (Przedsięwzięcie w roku 2023 organizowane przez Fundację StartSmart oraz Centrum Jana Pawła II w Lublinie i Fundację Mikołaja z Radomia) – finansowanym ze środków Ministra Edukacji i Nauki. Partnerami regionalnymi w/w wydarzenia zostali: Starostwo Powiatowe i II LO w Krasnymstawie.

Czynny udział w wydarzeniu polegał na wspólnym odśpiewaniu Pieśni Legionów ”My Pierwsza Brygada” wraz z uczniami innych szkół ponadpodstawowych i znanymi zaproszonymi gośćmi: polską śpiewaczką operową, producentem teatralnym, aktorką dramatyczną, dyrektorem naczelnym i artystycznym opery kameralnej Panią Alicją Węgorzewską; polskim śpiewakiem operowym, piosenkarzem, multiinstrumentalistą i prezenterem telewizyjnym, członkiem akademii fonograficznej Panem Maciejem Miecznikowskim; artystą muzykiem (organy, fortepian, klawesyn), kompozytorem, dyrektorem festiwali muzycznych, producentem muzycznym i teatralnym Panem Robertem Grudniem oraz historykiem Panią Anną Drelą. Uczestnicy wydarzenia z przyjemnością wysłuchali pieśni: Boże! Coś Polskę, Rota, Modlitwa Obozowa, Czerwone Maki, a także Hymn Inki, do którego słowa napisała Pani Alicja Węgorzewska, a zaśpiewała go wraz z dziećmi Krasnostawskiego Przedszkola Nr 8 ”Teatralna Ósemka”. Ponadto wraz z całą zaproszoną społecznością został odśpiewany Hymn Papieski dla Polskiego Papieża Jana Pawła II przy dekoracyjnym włączeniu latarek z telefonów komórkowych uczestników.

Dziękujemy organizatorom za możliwość udziału reprezentacji młodzieży naszej szkoły w tym wydarzeniu.

4 października 2023

Szkolenie i warsztaty edukacyjne z zakresu odnawialnych źródeł energii

Miło nam poinformować, że w dniu 06.10.2023 r. o godzinie 9.00 w Zespole Szkół w Żółkiewce odbędzie się "Szkolenie i warsztaty edukacyjne z zakresu odnawialnych źródeł energii" organizowane w ramach projektu: Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w zakresie odnawialnych źródeł energii na obszarach chronionych województwa lubelskiego.

Na szkoleniu poruszane będą następujące zagadnienia:
Jak efektywnie pozyskać energię ze źródeł odnawialnych?
Jaki wpływ mają odnawialne źródła energii na ochronę przyrody?
Jak dbać o unikalne walory środowiskowe obszarów objętych ochroną?

Organizatorem szkolenia jest Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego.

Partnerami szkolenia są:
Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych,
Euroregion Roztocze.

Patronami medialnymi są:
TVP3 Lublin
Polskie Radio Lublin

Zapraszamy
4 października 2023

LEKCJE z ZUS

"Lekcje z ZUS" to pierwszy, autorski projekt, który powstał by budować świadomość młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Niestety, niewielu młodych ludzi wie, czym są ubezpieczenia społeczne i jak ważną rolę pełnią w naszym życiu.

"Lekcje z ZUS” kształtują świadomość młodzieży, uczą by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń(zasady solidaryzmu społecznego). Materiały dydaktyczne zostały opracowane przez ZUS we współpracy z metodykiem nauczania, który współtworzył podobne projekty z komercyjnymi instytucjami finansowymi. Ilustracje do lekcji wykonali młodzi polscy rysownicy. Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W bieżącym roku szkolnym w ww. projekcie uczestniczą uczniowie kl. II technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. „Lekcje z ZUS” poszerzą wiedzę młodzieży na niżej wymienione tematy:

Świadomy zawsze ubezpieczony.

 • Cel ubezpieczeń społecznych
 • Historia ubezpieczeń
 • Zadania ZUS
 • ZUS=/=FUS

Co Ci się należy, gdy płacisz składki?

 • System ubezpieczeń społecznych
 • Praca zarobkowa a ubezpieczenia
 • Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego
 • Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego

Renty i emerytury ZUS.

 • Świadczenia z ubezpieczeń rentowych
 • Świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego
 • Emerytura - Twoja przyszłość w Twoich rękach

E-ZUS, czyli firma pod ręką.

 • Rejestracja firmy
 • Zgłoszenie do ubezpieczeń
 • Ulgi w płaceniu składek
 • Rozliczenia z ZUS

Chętni uczniowie będa mogli wziąć udział w  Olimpiadzie Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych - edycja 2023/2024.