Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Środa - Czy Twój tydzień jest również udany?
14
:
06
:
41
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie
28 listopada 2023

Olimpiada ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” edycja 2023/2024

28 listopada 2023 r. w Zespole Szkół w Żółkiewce został przeprowadzony I etap Ogólnopolskiej Olimpiady ZUS „Wiem więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Wzięło w nim udział 6 uczniów z klasy II T: Mateusz Nastaj, Kacper Stefaniak, Batosz Pawłat, Bartłomiej Maj, Łukasz Podgórski, Kacper Białoch. Uczestnicy etapu szkolnego rozwiązywali indywidualnie jednakowy test (w formie pisemnej) składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Czas trwania testu wynosił 30 minut.

Życzymy uczniom jak najwyższych wyników i zakwalifikowania się co najmniej 3 uczniów do etapu wojewódzkiego mającego charakter drużynowy.

24 listopada 2023

,,Zawodowcy na czeskim rynku Pracy" - spotkania i zajęcia przygotowawcze

W Ramach realizacji projektu pt. ,,Zawodowcy na czeskim rynku Pracy", realizowanego na zasadach programu Erasmus+ w ramach Projektu ,,Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, 16 uczniów z kierunku technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki odbyło cykl szkoleń przygotowawczych.
Zajęcia językowe ukierunkowane na potrzeby zawodowe w ilości 20 godzin przygotowały stażystów do posługiwania się językiem zawodowym z branży mechanicznej.
Zajęcia kulturowe w ilości 6 godzin pozwoliły zapoznać się z kulturą, historią oraz specyfiką kraju oraz miejsc w których będą odbywać dwu tygodniowe staże w warsztatach samochodowych.
Zajęcia pedagogiczne w ilości 6 godzin przygotowały uczniów do odpowiedniego podejścia do obowiązków stażysty podczas wykonywanych prac, odpowiedniego zachowania się w nowym środowisku aby godnie reprezentować kulturę osobistą oraz narodową.
Wcześniej odbyły się spotkania informacyjne dyrektora szkoły oraz koordynatora projektu z uczniami i ich rodzicami w celu zapoznania z harmonogramem projektu, regulaminami a także zasadami wypełniania niezbędnej dokumentacji.
23 listopada 2023

Nowe ubrania robocze na staże w Ostravie.

Grupa 16 uczestników wyjazdu na staże zagraniczne do Czech w ramach projektu "Zawodowcy na czeskim rynku pracy" otrzymała nowe ubrania robocze.
21 listopada 2023

Próbna Matura z OPERONEM

Próbna Matura z OPERONEM to coroczny projekt, w ramach którego organizowany jest próbny egzamin maturalny dla uczniów liceów i techników w całej Polsce. Egzamin maturalny to ważne, ale i stresujące wydarzenie w życiu każdego ucznia. Aby zniwelować poziom stresu, ważne jest nie tylko dobre przygotowanie, lecz także umiejętność odnalezienia się w stresującej sytuacji. Dlatego staraliśmy się, aby przebieg próbnego egzaminu był podobny jak egzaminu państwowego. Przez cztery dni uczniowie sprawdzają stan swojej wiedzy i przygotowania do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu. W bieżącym roku harmonogram przedstawiał się następująco: 21 listopada – język polski, 22 listopada – matematyka, 23 listopada – języki obce, 24 listopada – przedmioty dodatkowe zdawane na poziomie rozszerzonym (biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka). Do próbnej matury przystąpili uczniowie klasy V Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Życzymy powodzenia!
16 listopada 2023

MATEUSZ KNEĆ STYPENDYSTĄ PREZESA RADY MINISTRÓW

Decyzją Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego 224 uczniów ze szkół województwa lubelskiego zostało uhonorowanych stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w nauce w poprzednim roku szkolnym.

W gronie wyróżnionych znalazł się Mateusz Kneć, uczeń IV klasy Technikum, kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, w Zespole Szkół w Żółkiewce.

Uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów odbyła się 16 listopada 2023 roku w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Wysokość stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024 wynosi 500 zł miesięcznie i jest wypłacane w dwóch ratach, tj. do 30 listopada za okres od września do grudnia oraz do 30 kwietnia za okres od stycznia do czerwca.

Mateusz Kneć w roku szkolnym 2022/2023 uzyskał średnią ocen 5,24 oraz został laureatem etapu centralnego XLVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku mechanizacja rolnictwa.

Cała społeczność Zespołu Szkół w Żółkiewce jest dumna z Mateusza. Życzymy mu dalszych sukcesów.