Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Wreszcie, piątek!
11
:
52
:
23
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie
27 stycznia 2024

STUDNIÓWKA 2024

27 stycznia 2024 roku uczniowie klasy V Technikum Zespołu Szkół w Żółkiewce bawili się na swoim balu studniówkowym. W uroczystości uczestniczyli również: Pan Jan Mróz - Członek Zarządu Powiatu Krasnostawskiego, Pan Jacek Lis – Wójt Gminy Żółkiewka, Pan Marcin Zając – Sekretarz Gminy Żółkiewka, Pan Henryk Różyło – Dyrektor Zespołu Szkół w Żółkiewce, nauczyciele oraz rodzice.
Otwierając część oficjalną uczniowie szkoły przywitali zebranych gości, a dyrektor Pan Henryk Różyło złożył uczestnikom balu życzenia udanej zabawy i niezapomnianych wrażeń. Maturzystom natomiast życzył zdania egzaminu dojrzałości, rodzicom podziękował za współpracę podczas organizacji balu. Ciepłe słowa w stronę młodzieży padły także z ust zaproszonych gości: Pana Jana Mroza - Członka Zarządu Powiatu Krasnostawskiego który przeczytał list od starosty krasnostawskiego Andrzeja Leńczuka, Pana Jacka Lisa – Wójta Gminy Żółkiewka oraz Pana Marcina Zająca – Sekretarza Gminy Żółkiewka. Korzystając z okazji uczniowie podziękowali dyrektorowi szkoły, wychowawcy oraz nauczycielom za stworzenie odpowiednich warunków w szkole do zdobywania wiedzy, za cierpliwość, wyrozumiałość i życzliwość. Z gorącymi podziękowaniami młodzież zwróciła się także do rodziców, doceniając ich zaangażowanie w przygotowanie studniówki. Słowa podziękowania uczniowie skierowali również w stronę władz powiatowych i gminnych, doceniając ich troskę w rozwój szkoły oraz wspieranie jej działalności. Po części oficjalnej przyszedł czas na zatańczenie poloneza. Ten tradycyjny, dostojny i staropolski taniec rozpoczął również Studniówkę Anno Domini 2024.
25 stycznia 2024

Podsumowanie I półrocza z przedstawicielami PT KRUS w Krasnymstawie

Dnia 25.01.2024 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Żółkiewce odbył się apel podsumowujący I półrocze roku szkolnego 2023/2024. W wydarzeniu uczestniczyli: Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Krasnymstawie Pani Justyna Przysiężniak, Pracownik ds. prewencji Placówki Terenowej KRUS w Krasnymstawie Pani Iwona Sędłak, Dyrektor Zespołu Szkól w Żółkiewce Pan Henryk Różyło, nauczyciele i uczniowie szkoły.
W pierwszej kolejności głos zabrała Pani Justyna Przysiężniak, kierownik PT KRUS Krasnystaw, która podziękowała uczniom Zespołu Szkół w Żółkiewce za udział w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży pt. „Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z Niebezpiecznymi Substancjami w Gospodarstwie Rolnym”. Uczniowie, Rafał Bartnik i  Bartosz Pawłat, zostali wyróżnieni w konkursie i  otrzymali nagrody ufundowane przez PT KRUS w Krasnymstawie. Wszyscy zebrani obejrzeli nagrodzony film – pracę konkursową Rafała Bartnika promującą bezpieczne zachowania związane z pracą na terenie gospodarstwa rolnego. W dalszej części apelu odbyła się część informacyjna dotycząca dwutygodniowego stażu w czeskich warsztatach naprawczych znajdujących się w Ostravie.
Młodzież wyjechała do Czech w ramach projektu „Zawodowcy na czeskim rynku pracy” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027. Projekt jest realizowany na zasadach programu Erasmus+ ale dofinansowany z projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt jest realizowany w partnerstwie z czeską firmą Educare et Labora z Ostravy. Otrzymane dofinansowanie wynosiło 119249,27 PLN. Uczniowie otrzymali materiały promocyjne oraz zdobyte zaświadczenia podczas realizacji działań projektowych. Uczestnicy wyjazdu podzielili się zdobytym doświadczeniem i uwagami z odbytego stażu. Dwóch uczniów uczestniczących w stażu (Mateusz Kneć i Radosław Pawłat) przygotowało i przedstawiło prezentację obrazującą pobyt w Ostravie.
W ostatniej części apelu zostały podsumowane efekty pracy uczniów za I półrocze roku szkolnego 2023/2024 w Zespole Szkół w Żółkiewce.
Pan Dyrektor przedstawił wyniki nauczania i frekwencji poszczególnych klas oraz wyróżnił najlepszych uczniów.
Najwyższe średnie ocen uzyskali uczniowie:
Mateusz Kneć 4,94 (kl. IV TM),
Rafał Bartnik 4,59 (kl. I T),
Krystian Mantaj 4,25 (kl. IV TM),
Paweł Kłoczek 4,1 (kl. V TM),
Marcin Nawrocki 4,06 (kl. IV TM),
Bartosz Albiniak 4,06 (kl. III T),
Kacper Jędruch 4,00 (kl. III T).
Najwyższą frekwencję uzyskali uczniowie:
Adam Daniło 99,26% (kl. II T),
RafałBartnik 97,72% (kl. I T),
Mateusz Kneć 96,76% (kl. IV T),
Krystian Mantaj 95,73% (kl. IV T),
Jakub Król 94,85% (kl. I T),
Rafał Suchodolski 94,84% (kl. I T).
Pan Dyrektor, Henryk Różyło podziękował młodzieży za czynny udział w akademiach i uroczystościach szkolnych/gminnych oraz reprezentowanie naszej szkoły w konkursach i zawodach sportowych. Na zakończenie życzył uczniom odpoczynku z racji zbliżających się ferii.
9 stycznia 2024

OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ 2024

Dnia 09.01.2024r. odbył się w naszej szkole pierwszy etap XXXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
Cieszymy się, że wśród naszych uczniów są tacy, którzy interesują się zagadnieniami z zakresu ekologii. W I etapie szkolnym wziął udział i uzyskał 82% poprawnych odpowiedzi w teście pisemnym uczeń kl.1 Rafał Bartnik, który zakwalifikował się do II etapu okręgowego Olimpiady.
Gratulujemy.
9 stycznia 2024

Egzaminy z kwalifikacji ROL.08

W dniu 09.01.2024 r. została przeprowadzona część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikację ROL.08 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie. Do egzaminu przystąpili uczniowie klasy V Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Część pisemna, przeprowadzana wyłącznie przy komputerze, egzaminu potwierdzającego kwalifikację ROL.08 odbędzie się 11.01.2024 r. Będzie to ostatni egzamin z kwalifikacji, zdawany przez uczniów kl. V Technikum, aby uzyskać zawód technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Naszym starszym kolegom życzymy pozytywnych wyników egzaminów.

2 stycznia 2023

Zawodowcy na czeskim rynku pracy - w prasie lokalnej.

W ocenie uczniów, uczestników projektu " Zawodowcy na czeskim rynku pracy", pobyt na stażu w Czechach wpłynął pozytywnie na dalszą ścieżkę kształcenia zawodowego. Poprzez zagraniczną praktykę uczniowie zdobyli doświadczenie zawodowe, które w dużym stopniu ułatwi im znalezienie atrakcyjnej pracy w Polsce i za granicą. Dodatkowo, uczestnictwo w projekcie spowodowało pogłębienie znajomości języka angielskiego, nastąpił wzrost wiedzy i kompetencji zawodowych, wiedzy na temat kultury i tradycji Czech, tolerancji i otwartości międzynarodowej, umiejętności organizacyjnych, interpersonalnych, społecznych i osobistych. Zdobyte doświadczenia wpłynęły na urozmaicenie procesu nauczania w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.
Projekt był niesamowitym przeżyciem i doświadczeniem dla wszystkich uczestników, stał się szansą na zdobycie wiedzy i umiejętności językowych, kulturowych oraz możliwością uzyskania atrakcyjnej pracy w dalszej przyszłości zawodowej, bowiem uczniowie mieli możliwość zapoznania się z technikami i metodami pracy w czeskich warsztatach samochodowych, zdobywania doświadczenia zawodowego na europejskim rynku pracy, a tym samym zwiększenia ich konkurencyjności po powrocie poprzez nabycie istotnych kwalifikacji zawodowych, wzrost pewności siebie, poczucie własnej wartości.
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem opisującym przebieg realizacji projektu w lokalnej prasie.
W tygodniku Super Tydzień Chełmski w formie papierowej oraz internetowej pod linkiem: https://www.supertydzien.pl/artykul/27365,zawodowcy-z-zolkiewki-w-czechach
W tygodniku Nowy Tydzień w formie papierowej oraz internetowej pod linkiem: https://www.nowytydzien.pl/zawodowcy-z-zolkiewki-w-czechach/
W Tygodniku Zamojskim nr 52 z dn. 27 grudnia 2023 - 1 stycznia 2024 w formie papierowej.