Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Wreszcie, piątek!
11
:
05
:
28
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie
20 grudnia 2023

Magia Świąt Bożego Narodzenia

Tradycyjnie w ostatnim tygodniu nauki przed zimową przerwą świąteczną, młodzież szkolna wraz z nauczycielami i pracownikami szkoły, uczestniczyła w spotkaniu opłatkowym. Zostało ono przygotowane przez uczniów (Diana Dolecka, Paweł Dubaj, Mateusz Kneć, Krystian Mantaj, Adam Daniło) pod kierunkiem księdza dr Franciszka Klizy. Zebrani wprowadzili wszystkich obecnych w klimat Świąt Bożego Narodzenia, przedstawili jego tradycje i zwyczaje. Następnie wspólnie śpiewano kolędy.

Na zakończenie Pan Dyrektor złożył uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły życzenia świąteczne i noworoczne.

19 grudnia 2023

Szkolny konkurs plastyczny „Wolni od uzależnień"

W I semestrze br. szkolnego w Zespole Szkół w Żółkiewce został zorganizowany szkolny konkurs plastyczny „Wolni od uzależnień”. Jego celem było ukazanie młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego i negatywnych konsekwencji uzależnień. Konkurs był skierowany do wszystkich uczniów szkoły. Prace plastyczne zostały umieszczone na szkolnej gazetce, a najlepsze nagrodzone.

Na wyróżnienie zasługują szczególnie prace uczniów:

  • Jakub Staszewski kl. III T (I miejsce),
  • Bartosz Albiniak kl. III T (II miejsce),
  • Sebastian Radecki kl. I T (III miejsce).

Środki na zakup nagród i innych pomocy dydaktycznych, wspomagających prowadzenie w szkole działań profilaktycznych, zostały pozyskane dzięki realizacji przez szkołę zadania publicznego finansowanego przez Urząd Gminy w Żółkiewce.

18 grudnia 2023

Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym"

V edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z Niebezpiecznymi Substancjami w Gospodarstwie Rolnym” organizowana przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, odbywała się pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Fundacja PGE. Konkurs przebiega pod patronatem medialnym TVP Info.
Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży szkolnej i studentów uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wizji Zero w rolnictwie – międzynarodowej kampanii społecznej, która ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo pracy z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym w oparciu o trzy filary: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan.
Prace filmowe do konkursu wykonali uczniowie Rafał Bartnik i  Bartosz Pawłat kształcący się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.
Zostali wyróżnieni dyplomami oraz licznymi nagrodami rzeczowymi.

Gratuluejmy!
13 grudnia 2023

Debata szkolna „Mocni energią”

13 grudnia 2023 r. odbyło się szkolenie dla uczniów szkół ponadpodstawowych przez lokalnych liderów - nauczycieli z zakresu ekologii i ochrony środowiska w związku z realizacją projektu „Mocni energią - poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie energii odnawialnej w szkołach powiatu krasnostawskiego".

Grupa uczniów z kl. I T (Rafał Bartnik, Damian Wrona, Hubert Kalita i Bartłomiej Grochecki) reprezentująca Zespół Szkół w Żółkiewce, pod kierunkiem lidera Katarzyny Wal, przedstawiła zebranej młodzieży prezentację na temat - Zmiany klimatu w Polsce. Ocena zagrożeń i sposoby adaptacji.

    W czasie debaty uczniowie poszczególnych szkół prezentowali również zagadnienia:
  • Płyn bytu. Woda w środowisku i otoczeniu człowieka.
  • Energia ze źródeł odnawialnych. Nowa droga rozwoju.
  • Wartości przyrodnicze użytków zielonych i ich ochrona.
  • Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu.

Po przedstawieniu wszystkich prezentacji grupy z każdej szkoły sporządzały notatki, a następnie na forum słuchaczy wymieniały myśli i poglądy, co działało na zasadzie burzy mózgów - znakomitego narzędzia rozbudzania kreatywności i zbierania pomysłów.

Samorząd powiatu na wydarzeniu reprezentowali: starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk, wicestarosta Marek Nowosadzki, przewodniczący Rady Powiatu Witold Boruczenko.

Montaż finansowy: Realizowany projekt finansowany jest w 70 % ze środków Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z czego 85% pochodzi z MF EOG a 15% z budżetu państwa).

16 grudnia 2023

Zawodowcy z Żółkiewki w Czechach

16 uczniów Zespołu Szkół w Żółkiewce kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki wróciło z dwutygodniowego stażu w czeskich warsztatach samochodowych znajdujących się w Ostrwie. Młodzież wyjechała do Czech w ramach projektu „Zawodowcy na czeskim rynku pracy” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027. Projekt jest realizowany na zasadach programu Erasmus+, ale dofinansowany z projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt jest realizowany w partnerstwie z czeską firmą Educare et Labora z Ostravy. Otrzymane dofinansowanie wynosiło 119249,27 PLN.
Celem projektu było doskonalenie umiejętności językowych i wzmocnienie kompetencji zawodowych uczniów, zdobycie nowych doświadczeń, a także zwiększenie atrakcyjności szkoły poprzez jej umiędzynarodowienie. Zakłady naprawcze, w których uczniowie odbywali staż, były dopasowane do kierunku kształcenia w naszej szkole. Przed wyjazdem do Czech młodzież uczestniczyła również w obowiązkowych zajęciach językowych, kulturowych i pedagogicznych.
Podczas stażu uczniowie poznawali systemy pracy obowiązujące w warsztatach samochodowych, technologię napraw oraz specjalistyczne wyposażenie. W zależności od specjalizacji zakładu naprawczego, mogli poszerzyć swoje umiejętności praktyczne z zakresu elektryki i elektroniki pojazdowej, mechanicznych napraw silników, układów jezdnych, hamulcowych oraz układu zawieszenia pojazdów. Część uczniów pracowała w warsztatach naprawiających samochody ciężarowe oraz koparko – ładowarki. Wykonywali oni przeglądy diagnostyczne i czynności związane z komputerowym wykrywaniem i usuwaniem usterek.
Młodzież - bezpłatnie - miała zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, podróż do Ostrawy, ubezpieczenie, przejazdy lokalne, ubrania robocze oraz program wycieczek. W czasie wolnym zwiedzała czeskie miasta i poznawała kulturę tego kraju poprzez samodzielne poruszanie się po dużych aglomeracjach miejskich. Jednym z atrakcyjnych, zwiedzanych miejsc Ostravy była Huta Vitkovice. Młodzież miała zorganizowaną wycieczkę do Pragi, zajęcia na siłowni oraz kręgielni.
Praktyki młodzieży zostały ocenione przez pracodawców bardzo dobrze. Wszyscy uczniowie otrzymali certyfikaty uczestnictwa w mobilności.