Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Wreszcie, piątek!
12
:
18
:
10
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie
28 listopada 2023

Olimpiada ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” edycja 2023/2024

28 listopada 2023 r. w Zespole Szkół w Żółkiewce został przeprowadzony I etap Ogólnopolskiej Olimpiady ZUS pt. „Wiem więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Wzięło w nim udział 6 uczniów z klasy II T, tj.: Mateusz Nastaj, Kacper Stefaniak, Batosz Pawłat, Bartłomiej Maj, Łukasz Podgórski, Kacper Białoch. Uczestnicy etapu szkolnego rozwiązywali indywidualnie jednakowy test (w formie pisemnej) składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Czas trwania testu wynosił 30 minut.

Życzymy uczniom jak najwyższych wyników i zakwalifikowania się co najmniej 3 uczniów do etapu wojewódzkiego, który będzie miał charakter drużynowy.

24 listopada 2023

,,Zawodowcy na czeskim rynku Pracy" - spotkania i zajęcia przygotowawcze

W Ramach realizacji projektu pt. ,,Zawodowcy na czeskim rynku Pracy", realizowanego na zasadach programu Erasmus+ w ramach Projektu ,,Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, 16 uczniów z kierunku technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki odbyło cykl szkoleń przygotowawczych.
Zajęcia językowe ukierunkowane na potrzeby zawodowe w ilości 20 godzin przygotowały stażystów do posługiwania się językiem zawodowym z branży mechanicznej.
Zajęcia kulturowe w ilości 6 godzin pozwoliły zapoznać się z kulturą, historią oraz specyfiką kraju oraz miejsc w których będą odbywać dwu tygodniowe staże w warsztatach samochodowych.
Zajęcia pedagogiczne w ilości 6 godzin przygotowały uczniów do odpowiedniego podejścia do obowiązków stażysty podczas wykonywanych prac, odpowiedniego zachowania się w nowym środowisku aby godnie reprezentować kulturę osobistą oraz narodową.
Wcześniej odbyły się spotkania informacyjne dyrektora szkoły oraz koordynatora projektu z uczniami i ich rodzicami w celu zapoznania z harmonogramem projektu, regulaminami a także zasadami wypełniania niezbędnej dokumentacji.
23 listopada 2023

Nowe ubrania robocze na staże w Ostravie.

Grupa 16 uczestników wyjazdu na staże zagraniczne do Czech w ramach projektu "Zawodowcy na czeskim rynku pracy" otrzymała nowe ubrania robocze.
21 listopada 2023

Wpływ spożywania napojów energetycznych na zdrowie człowieka.

Dnia 21.11.2023 r. w Zespole Szkół w Żółkiewce odbyło się spotkanie z panią Agatą Wójtowicz, pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krasnymstawie. W pogadance na temat „Wpływ spożywania napojów energetycznych na zdrowie człowieka” uczestniczyli uczniowie wszystkich klas naszej szkoły.

Młodzież zapoznała się z podstawowymi składnikami napojów energetycznych. Dowiedzieli się, jak czytać etykiety napojów, co jest w nich szkodliwe oraz jakie są minusy i plusy wynikające ze stosowania tychże produktów.

21 listopada 2023

Próbna Matura z OPERONEM

Próbna Matura z OPERONEM to coroczny projekt, w ramach którego organizowany jest próbny egzamin maturalny dla uczniów liceów i techników w całej Polsce. Egzamin maturalny to ważne, ale i stresujące wydarzenie w życiu każdego ucznia. Aby zniwelować poziom stresu, ważne jest nie tylko dobre przygotowanie, lecz także umiejętność odnalezienia się w stresującej sytuacji. Dlatego staraliśmy się, aby przebieg próbnego egzaminu był podobny jak egzaminu państwowego. Przez cztery dni uczniowie sprawdzają stan swojej wiedzy i przygotowania do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu. W bieżącym roku harmonogram przedstawiał się następująco: 21 listopada – język polski, 22 listopada – matematyka, 23 listopada – języki obce, 24 listopada – przedmioty dodatkowe zdawane na poziomie rozszerzonym (biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka). Do próbnej matury przystąpili uczniowie klasy V Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Życzymy powodzenia!