Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Wtorek - Poniedziałek już na szczęście za nami!
13
:
44
:
54
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie

Konsultacje z doradcą zawodowym

Rodzice i Uczniowie ósmoklasistów mają możliwość porozmawiania z doradcą zawodowym p. Karoliną Koman-Wardą o zasadach dokonywania wyboru szkoły.

Adres e-mail: komankarolina@wp.pl

Zachęcamy do kontaktu.

Zawodowcy na czeskim rynku pracy


Informujemy, że Zespół Szkół w Żółkiewce realizuje projekt pt. „Zawodowcy na czeskim rynku pracy” działającą w partnerstwie z firmą Educare et Labora s.r.o. w Czechach.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027. Projekt jest realizowany na zasadach programu Erasmus+ i dofinansowany z projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr FRESVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000069035 zawartej w dn. 01.09.2023 r pomiędzy Zespołem Szkół w Żółkiewce a Fundacją Rozwoju Sytemu Edukacji.
Projekt jest realizowany w terminie 01.08.2023 – 31.07.2024.

Cele projektu:

1. Doskonalenie umiejętności językowych uczniów ZS w Żółkiewce poprzez zagwarantowanie kontaktu z naturalnym językiem obcym, poprzez pobyt w obcym kraju,
2. Rozwój kompetencji zawodowych uczniów,
3. Rozwój procesu nauczania praktycznego na kierunku technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki poprzez wdrażanie czeskich praktyk zawodowych,
4. Zwiększenie atrakcyjności szkoły poprzez umiędzynarodowienie procesu kształcenia,
5. Główne działanie w projekcie to organizacja 2-tygodniowych staży zagranicznych dla 16 uczniów, którzy wyjadą do Czech wraz z 2 opiekunami z organizacji wysyłającej.

Filmy promujące szkołę

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmów promujących szkołę

Poniżej umieszczamy linki do filmów.
Prezentacja video szkoły 2024r
ZS Żółkiewka cz. 1
ZS Żółkiewka cz. 2
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - prezentacja

Kierunki kształcenia na rok szkolny 2024/2025 - TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do podjęcia nauki w naszej szkole w zawodzie Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest bardzo atrakcyjnym zawodem, który przygotowuje do:
- użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej;
- obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
- oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
- wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi;
- obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej GPS stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych;
- organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie.

Kwalifikacje:
ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie;
ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie.

Praktyka zawodowa, nauka jazdy i inne uprawnienia:
- liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin);
- miejsce realizacji praktyk zawodowych: szkolne pracownie mechanizacyjne i działki dydaktyczne, gospodarstwa rolne, grupy producentów rolnych, przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe z branży rolniczej, jednostki publiczne i niepubliczne obsługi sektora rolniczego oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie;
- odbycie kursu na prawo jazdy w zakresie kategorii B i T zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami;
- zdobycie uprawnień do prowadzenia kombajnów zbożowych ora pras wysokiego stopnia zgniotu;
- uzyskanie świadectwa ukończenia kursu chemizacyjnego,
- możliwość zdobycia uprawnień do obsługi wózków widłowych i ładowarek teleskopowych.

Przedmioty rozszerzone:
- matematyka
W trakcie nauki zapewniamy:
- nowoczesną i bardzo bogatą bazę dydaktyczna do przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących,
- nabycie praktycznych umiejętności dotyczących naprawy i diagnostyki samochodów, ciągników i maszyn rolniczych,
- możliwość udziału w zagranicznych praktykach zawodowych organizowanych w ramach projektów Erasmus +,
- przyjazną atmosferę nauki i realizacji własnych zainteresowań,
- szeroko rozumiane bezpieczeństwo pobytu w szkole oraz w trakcie wyjazdów pozaszkolnych,
- zwiedzanie ciekawych miejsc , zakładów produkcyjnych oraz organizowanych wystaw i targów związanych z zawodem.

Absolwent tego kierunku może pracować jako: - przedstawiciel handlowy producentów sprzętu rolniczego i środków do produkcji rolnej - kierowca, mechanik pojazdów - prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne - specjalista ds. naprawy pojazdów i maszyn rolniczych - w przedsiębiorstwach związanych z produkcją rolniczą lub kontynuować naukę na wybranych studiach. Umożliwia prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz nadaje kwalifikacje rolnicze.

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY - ROLNIK

Zespół Szkół w Żółkiewce prowadzi nabór na rok szkolny 2024 -2025 na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie ROLNIK.
Kwalifikacja :ROL 04 Prowadzenie produkcji rolniczej.

Zespół Szkół w Żółkiewce

Zapraszamy na spacer po naszej szkole.

Menu górne - Panorama 360 .

Ostatnie wiadomości
15 kwietnia 2024

Sukces ucznia Zespołu Szkół w Żółkiewce na Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Uczniowie klasy czwartej i piątej Technikum kształcące w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki: Mateusz Kneć, Krystian Mantaj i Szymon Kowalczyk reprezentowali Zespół Szkół w Żółkiewce na XLVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku mechanizacja rolnictwa. Eliminacje okręgowe odbyły się 12 kwietnia 2024 roku na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W bloku – mechanizacja rolnictwa udział wzięło 32 uczniów z województw lubelskiego i podkarpackiego.

W wyniku zaciętej rywalizacji Mateusz Kneć zajął pierwsze miejsce zdobywając główną nagrodę. Będzie reprezentować naszą szkołę oraz region w etapie centralnym, który odbędzie się w Szczecinie. Opiekunem uczniów był Pan Dariusz Golec.

OWiUR to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Organizatorem zmagań jest Komitet Główny OWiUR przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, patronem medialnym jest Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu oraz multiportal rolny agropolska.pl.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

12 kwietnia 2024

Spotkanie z przedstawicielem Uniwersytetu Rzeszowskiego

W dniu 12 kwietnia 2024 r. uczniowie najstarszych klas naszej szkoły spotkali się z przedstawicielem Uniwersytetu Rzeszowskiego z Instytutu Nauk Rolniczych Ochrony i Kształtowania Środowiska - dr nauk rolniczych – Panem Karolem Skrobaczem.

Prowadzący zachęcał uczniów do kontynuacji nauki na jednym z kierunków: agroleśnictwo, architektura krajobrazu, rolnictwo, ochrona środowiska, logistyka w sektorze rolno-spożywczym, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami. Przedstawił zebranym specyfikę nauki i prowadzone badania w zakresie: ochrony roślin, łąkarstwa i agroekologii, gleboznawstwa, zajęć terenowych, innowacji w technice rolniczej, badań polowych, kultury in vitro i produkcji zwierzęcej. Pan Karol Skrobacz opowiadał uczniom o badaniach prowadzonych przez studentów na uczelni i działkach dydaktycznych. Wskazywał na przykłady łączenia nauki z pracą i prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Podkreślał, że dla pracodawców ważne są umiejętności, wiedza i kwalifikacje pracowników.

Uczniom zostały też przybliżone zasady rekrutacji kandydatów na studia i warunki zamieszkania w akademikach.

11 kwietnia 2024

Wyjazd na strzelnicę

W dniu 11.04.2024 r. miał miejsce kolejny wyjazd uczniów naszej szkoły do Borowicy, gdzie mieści się strzelnica Krasnostawskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego PATRON. Młodzież miała możliwość zapoznania się z obsługą broni palnej, jak i praktyczną nauką strzelania.

Inicjatorem przedsięwzięcia, polegającego na przeszkoleniu wszystkich uczniów naszej szkoły jest Przewodniczący Rady Rodziców - Pan Piotr Mantaj. Inicjatywa mogła być realizowana dzięki współpracy z Towarzystwem Strzeleckim „Patron” oraz dzięki sponsorom wyjazdu: Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie oraz Bank Spółdzielczy w Izbicy.

Opiekunami uczniów byli nauczyciele: Dariusz Golec, Katarzyna Wal, ksiądz Franciszek Kliza oraz sekretarz szkoły Anna Koprucha.


Prezentacja szkoły

prezentacja 2024


Kontakt

Zaburze 46
22-335 Żółkiewka
woj. lubelskie

tel/fax (084) 683-16-81

E-mail: zspzolkiewka@op.pl
_ _ _
Szkoła z klasąGóra groszaOtwarta firmaFundacja pomóż i TyMikroprofesor
Nasze strony wykorzystują pliki cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ