Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Wtorek - Poniedziałek już na szczęście za nami!
12
:
00
:
45
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie

Baza dydaktyczna szkoły

Pracownia informatyczna

Pracownia informatyczna wyposażona jest w 15 stanowisk komputerowych połączonych w sieć lokalną z dostępem do sieci Internet poprzez łącze Neostrada. Odbywają się w niej zajęcia z przedmiotów informatycznych, ogólnych i zawodowych. Pracownia przystosowana jest do przeprowadzania prezentacji audio-wizualnych przygotowanych za pomocą odpowiedniego oprogramowania lub z wykorzystaniem informacji zawartych w sieci Internet.

Urządzenia zewnętrzne takie jak skanery czy drukarki umożliwiają wszechstronne wykorzystanie najnowszych programów do przygotowywania przez uczniów różnego rodzaju opracowań czy referatów tematycznych. Uczniowie mają możliwość pogłębiania swoich wiadomości na zjęciach pozalekcyjnych oraz ich sprawdzenia poprzez udział w ogólnopolskich konkursach informatycznych.

Pracownie ekonomiczne

W pracowniach ekonomicznych odbywają się zajęcia z przedmiotów: podstawy ekonomii, podstawy przedsiębiorczości, rachunkowość, ekonomika, marketing, zarządzanie firmą, prawo, przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej, finanse. Uczniowie maja możliwość nabycia umiejętności obsługi takich środków technicznych pracy biurowej jak: laminator, niszczarka dokumentów, gilotyna, kopiarka kserograficzna, fax, bindownica, tester banknotów, dyktafon. W związku z realizacją w szkole programów: „Ekonomia w szkole” i „Moje finanse” uczniowie mają możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych przygotowanych przez Narodowy Bank Polski, Fundację Kronenberga, Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Należą do nich np. prezentacje komputerowe, gry komputerowe, materiały ćwiczeniowe, foliogramy. Młodzież nabywa praktyczne umiejętności obsługi programów księgowych, magazynowych i kadrowych systemu INSERT tj: Gratyfikant Gt, Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, mikroGrantyfikant GT oraz sposób obsługi programu Płatnik. Uczniowie przygotowują się do pracy na stanowiskach, gdzie wymagane są wiadomości i umiejętności z zakresu finansów, rachunkowości, organizacji procesów związanych z produkcją i sprzedażą wyrobów, towarów i usług np. w dziale marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, zbytu, księgowości, planowania produkcji oraz w sekretariatach.

Biblioteka Szkolna

Biblioteka szkolna W naszej szkole znajduje się biblioteka z czytelnią oraz centrum mulimedialne składajace się z 4 stanowisk. Jest pracownią szkolną która uczestniczy w przygotowywaniu uczniów do samokrztałcenia, do korzystania z innych typów bibliotek. Pełni rolę ośrodka informacji w szkole dla uczniów i nauczycieli. Księgozbiór biblioteki zawiera lektury dla wszystkich typów szkół oraz pozycje beletrystyczne i popularnonaukowe.

Jest uzupełniany na bieżąco nowościami wydawniczymi. W bibliotece są prenumerowane czasopisma fachowe z różnych dziedzin oraz takie które cieszą się największym powodzeniem wśród młodzieży. W każdej wolnej chwili uczniowie mogą korzystać z czytelni. Udostępnia się im czasopisma, encyklopedie, słowniki i leksykony oraz inne materiały przydatne do samodzielnego opracowania zadań zadanych przez nauczycieli.

W pracowni obróbki ręcznej

W pracowni obróbki ręcznej uczniowie wykonują podstawowe prace ślusarskie, wykorzystując odpowiednie narzędzia, oraz poznają zasady bezpiecznej pracy w warsztacie ślusarskim. Pracownia obróbki drewna wyposażona jest w nowoczesną wieloczynnościową obrabiarkę do drewna, na której wykonuje się wiele operacji stolarskich. W pracowni znajdują się również urządzenia do frezowania, szlifowania i dogładzania powieszchni. Znajomość zasad bezpiecznej pracy przy pracach stolarskich i umiejętne stosowanie odpowiednich urządzeń przez uczniów przyczynia się do pokonania lęku przed tą bardzo niebezpieczną, a jakże wciągającą pracą.

Pracownia mechaniczna

Pracownia mechaniczna wyposażona jest w nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem takie jak: tokarki, frezarki czy szlifierki, na których uczniowie uczą się wykonywać precyzyjne elementy części maszyn oraz sposoby ich regulacji. Prace te wymagają szczególnego skupienia i dokładnego przygotowania teoretycznego, ponieważ potrzebna jest znajomość budowy maszyn i umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi.

Spawanie elektryczne i gazowe

Spawanie elektryczne i gazowe jest jedną z trudniejszych czynności technicznych do opanowania przez uczniów. Dlatego też najważniejsze jest czasochłonne cwiczenie technik prawidłowego spawania spawania różnych materiałów, różnymi metodami, stosując nowoczesny sprzęt spawalniczy.

Pracownia wyposażona jest w bezpieczne i wentylowane stanowiska spawalnicze, nizbędny sprzęt ochronny spawacza oraz urządzenia do spawania elektrycznego elektrodami otulonymi i w osłonie CO2 (MIG MAG), spawania i cięcia gazowego oraz plazma. Uczniowie mają możliwość poznania zasad obsługi elektrycznej zgrzewarki punktowej i zastosowanie jej w łączeniu elementów maszyn i pojazdów rolniczych.

Pracownia pojazdów

Pracownia pojazdów cieszy się najwiekszym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy bardzo chętnie doswiadczają jak interesująca i wymagająca dużej wiedzy jest praca mechanika. Na zajęciach praktycznych uczniowie dokonują obsługi i naprawy silnika, podzespołów napędowych i układów pojazdów rolniczych. Praktyczne wykonywanie wielu czynności obsługowych i naprawczych podczas zajęć pozwala niejednokrotnie na samodzielne wykonywanie napraw przez uczniów maszyn i ciągników rolniczych znajdujących się w gospodarstwach ich rodziców. Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt do diagnostyki: geometrii kół, ustawiania świateł, analizy spalin, komputerowego badania układów sterowanych elektronicznie. 5 ciągników rolniczych tj. NEW HOLAND T90A - szt 2, Zetor, Ursus C360 i C330; na których uczniowie zdobywają doświadczenia w obsłudze i naprawie. Od dnia 01.06.2013 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce jest jednym z trzech beneficjentów biorących udział w projekcie "Staże i praktyki - lepszy start w dorosłe życie". Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. W ramach projektu szkoła zakupiła sprzęt techniczny, który będzie wykorzystany podczas odbywania praktyk oraz wzbogaci naszą bazę dydaktyczną szkoły. Zakupiono: wyważarkę do kół, montażownię do kół, sprężarkę tłokową, klucz udarowy, klucze udarowe nasadowe, wulkanizator, cęgi wulkanizacyjne, ciężarki do wyważania kół, inflator, wózki narzędziowe z wyposażeniem. Zakupiony sprzęt będzie służył wszystkim uczniom szkoły do zdobywania nowych umiejętności podczas nauki na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych w zawodach technik mechanizacji rolnictwa, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych.

Pracownia maszyn rolniczych

Pracownia maszyn rolniczych jest najlepiej wyposażona w najnowsze maszyny i narzędzia rolnicze. Dzięki środkom uzyskanym z EFS oraz Ministarestwa Rolnictwa szkoła została wyposażona w wiele nowoczesnych maszyn takich jak: prasa zwijająca, pługi obracalne - szt 2, kosiarki rotacyjne - szt 3, siewniki zbożowe - szt 3, rozsiewacze nawozów - szt 3, sadzarka do ziemniaków, zaprawiarka do zboża, gniotownik, agregat uprawowy, agregat uprawowo siewny. Szkoła posiada certyfikaty ośrodka egzaminacyjnego do Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum. Od dnia 01.06.2013 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce jest jednym z trzech beneficjentów biorących udział w projekcie "Staże i praktyki - lepszy start w dorosłe życie". Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. W ramach projektu szkoła zakupiła sprzęt techniczny, który będzie wykorzystany podczas odbywania praktyk oraz wzbogaci naszą bazę dydaktyczną szkoły. Zakupiono: koparko ładowarkę, kosiarko- rozdrabniacz uniwersalny. Zakupiony sprzęt będzie służył wszystkim uczniom szkoły do zdobywania nowych umiejętności podczas nauki na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych w zawodach technik mechanizacji rolnictwa, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych.

W ramach realizacji programu nauczania uczniowie mają możliwość

W ramach realizacji programu nauczania uczniowie mają możliwość uzyskania prawa jazdy na ciągniki rolnicze i samochody osobowe. Po przebyciu szkolenia teoretycznego z przepisów ruchu drogowego i odbycia praktycznego szkolenia na ciągniku rolniczym marki ZETOR i samochodzie osobowym marki RENAULT CLIO, uczniowie posiadają niezbędne wiadomości do zdania egzaminu państwowego. W klasie drugiej uczniowie odbywają naukę jazdy kombajnem zbożowym CLASS oraz maszynami rolniczymi. Po zdaniu egzaminu otrzymują zaświadczenie uprawniające do prowadzenia kombajnów zbożowych.

Obiekty sportowe

Obiekty sportowe "W zdrowym ciele zdrowy duch" - to hasło dla niektórych może się wydawać tylko sloganem, ale już Jan Kochanowski pisał: "Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie ...." - obok wiedzy którą można zdobywać podczas zajęć teoretycznych, staramy się aby każdy nasz uczeń mógł się takim ciałem pochwalić. Aby to osiągnąć w czasie zajęć wykorzystujemy posiadaną bazę sportową. Szkoła posiada nowczesną salę gimnastyczną, nowoczesne i pełnowymiarowe boisko sportowe .

Młodzież ucząca się w naszej szkole ma możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju rozgrywkach organizowanych w czasie roku szkolnego. Każdy znajdzie dla siebie dyscyplinę, w której może się wykazać - począwszy od piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki, tenisa stołowego przez dyscypliny wymagające gimnastyki sarych komórek tj. szachy warcaby. Tradycją w naszej szkole są zawody sportowe wchodzące w skład imprez ogólnoszkolnych takich jak ,,Dzień Samorządności Szkolnej i "Dzień Sportu".

Oprócz zawodów szklnych uczniowie mają możliwośc uczestnictwa w zawodach międzyszkolnych i powiatowych. Dla uczniów organizowane są zajęcia pozalekcyjne. pozalekcyjne, na których można doskonalic swoje umiejętności w różnych dyscyplinach sportowych.