Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Czwartek - Weekend tuż tuż ...
15
:
13
:
06
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2023/4

MiesiącPlanowane zadania
Wrzesień1.Struktura organizacyjna Samorządu Uczniowskiego: zakres, działania, obowiązki
2. Rozpoczęcie akcji”Pomóż i ty”
3.Współ udział w akcji „ Sprzątanie Świata”
4. Wybory do Samorządu Uczniowskiego
5. Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego
Październik1.Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej
2. Współudział w organizacjiuroczystości Ślubowania klas pierwszych.
3. I zebranie Samorządu Uczniowskiego: zatwierdzenie planu pracy SU, oraz omówienie spraw bieżących
Listopad1.Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Wszystkich Świętych, wizyta na Grobie Nieznanego Żołnierza w Żółkiewce.
2.Wykonanie gazetek z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
3.Andrzejki -wróżby
4.II zebranie Samorządu Uczniowskiego

Grudzień1.Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Świąt Bożego Narodzenia
2.Dekoracja choinki Bożonarodzeniowej
3..III zebranie Samorządu Uczniowskiego.

Styczeń1.Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Nowego Roku 2023
2. Przekazanie funduszy z akcji charytatywnych”.
3. Wykonanie gazetki z okazji dnia babci i dziadka
4. IV zebranie Samorządu Uczniowskiego

Luty1.Wykonanie gazetki z okazji Dnia Świętego Walentego.
2. Wykonanie gazetki tematycznej: Pomysł na życie
3. Apel podsumowujący I semestr
4.V zebranie Samorządu Uczniowskiego omówienie spraw bieżących
Marzec1.Wykonanie gazetki z okazji Dnia Kobiet
3. Wykonanie gazetki z okazji Pierwszego Dzień Wiosny
4.VI zebranie Samorządu Uczniowskiego

Kwiecień1.Wykonanie gazetki z okazji Dnia Ziemi.
2.Pomoc przy organizacji pożegnania klas maturalnych
3. Pomoc przy organizacji Dni Otwartych Szkoły
4. VII zebranie Samorządu Uczniowskiego omówienie spraw bieżących
Maj1.Wykonanie gazetki z okazji 3 Maja
2 Wykonanie gazetki z okazji Dnia Matki
3. Wykonanie gazetki dotyczącej zasad zdrowego odżywiania.
4. Organizacja spływu kajakowego na roztoczu.
5.IX zebranie Samorządu Uczniowskiego.

Czerwiec1.Organizacja Dnia Sportu z okazji Dnia Dziecka
2. Pomoc przy organizacji turnieju „Puchar Wiosny”
3. Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022-2023
4.X zebranie Samorządu Uczniowskiego

Cele Samorządu Uczniowskiego:

Celem Samorządu Uczniowskiego jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności, realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię Szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Zadania Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2023/2024:

 • organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków szkolnych
 • rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, organizowanie rozrywki
 • organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym
 • zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami
 • zapobieganie przemocy i agresji w szkole i poza szkołą

Działania stałe:

 • spotkania z przedstawicielami Samorządów Klasowych
 • zbieranie dokumentacji z działalności szkolnej Samorządu Uczniowskiego
 • organizacja imprez szkolnych
 • działania podejmowane w odpowiedzi na propozycje współpracy w akcjach podejmowanych przez różne instytucje na terenie gminy

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku. Są to następujące zagadnienia:

Rozwijanie samorządności:

 • opracowywanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego
 • stałe prowadzenie tablicy (gabloty) informacyjnej Samorząd Uczniowskiego
 • spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach, zapoznanie ze Statutem Szkoły, Regulaminem Ucznia, Wewnętrznymi Zasadami Oceniania, udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu
 • pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli porządkowych i okolicznościowych
 • systematyczne spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego – planowanie, opracowywanie i organizowanie pracy
 • pełnienie dyżurów uczniowskich w szkole
 • pomoc koleżeńska

Akcje charytatywne:

 • wdział w akcjach charytatywnych wynikających z potrzeb
 • włączenie się do akcji "Góra Grosza"

Udział Samorządu Uczniowskiego w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska:

 • udział w akcjach ekologicznych – m.in. "Sprzątania świata", itp.
 • zbiórka, nakrętek od butelek, itp.

Kultura spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe

 • Ślubowanie klas I
 • Pierwszy dzień wiosny
 • Dzień Sportu
 • Targi Edukacyjne – Promocja Szkoły

Obchody rocznic narodowych oraz uroczystości szkolnych:

 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Święto Niepodległości
 • Rocznica Konstytucji 3 Maja
 • Boże Narodzenie
 • Dzień wiosny
 • Światowy Dzień Ziemi
 • Inne