ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻÓŁKIEWCE„Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac” w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe.


2019 - ZAPYTANIA OFERTOWE


21.05.2019

Zapytanie ofertowe ZSP/6/2019/EZU - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce/Technikum zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy, instalacji i uruchomienia (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowych narzędzi i urządzeń warsztatowych oraz laptopów i urządzeń biurowych niezbędnych do realizacji stażu w ramach projektu "Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac"

Zapraszam do złożenia ofert na - ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro w ramach projektu
„Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac ” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
RPLU:12.04.00-06-0002/17-00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz zapytanie ofertowe-ZSP62019EZU

Pobierz umowa-ZSP62019EZU

Pobierz oswiadczenie wykonawcy - ZSP62019EZU

Pobierz FORMULARZ OFERTOWY-ZSP62019EZU

Pobierz Zalacznik Nr 1 szczegolowy opis zamowienia-ZSP62019EZU

Pobierz protokol-odbiorczy-ZSP62019EZU


Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-ZSP/6/2019/EZU


Pobierz Pytanie 1-ZSP/6/2019/EZU

INFORMACJA O OGŁOSZENIU nr. 1186032# UMIESZCZONA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI      Sprawdź

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA     Sprawdź


06.05.2019

Zapytanie ofertowe ZSP/5/2019/EZU - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce/Technikum zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy wyżywienia dla 35 uczniów odbywających staże zawodowe w ramach projektu "Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac"

Zapraszam do złożenia ofert na - ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro w ramach projektu
„Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac ” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
RPLU:12.04.00-06-0002/17-00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz zapytanie ofertowe-ZSP52019EZU

Pobierz umowa-ZSP52019EZU

Pobierz oswiadczenie wykonawcy - ZSP52019EZU

Pobierz FORMULARZ OFERTOWY-ZSP52019EZU

Pobierz protokol-odbiorczy-ZSP52019EZU


Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-ZSP/5/2019/EZU


Pobierz Pytanie 1-ZSP/5/2019/EZU

INFORMACJA O OGŁOSZENIU nr. 1183177 UMIESZCZONA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI      Sprawdź

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA     Sprawdź


06.05.2019

Zapytanie ofertowe ZSP/4/2019/EZU - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce/Technikum zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy ubrań roboczych dla 35 uczniów w ramach projektu "Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac"

Zapraszam do złożenia ofert na - ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro w ramach projektu
„Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac ” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
RPLU:12.04.00-06-0002/17-00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz zapytanie-ofertowe-ZSP42019EZU

Pobierz umowa-ZSP42019EZU

Pobierz oswiadczenie-ZSP42019EZU

Pobierz FORMULARZ OFERTOWY-ZSP42019EZU

Pobierz protokol-odbiorczy-ZSP42019EZU


Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-ZSP/4/2019/EZU


Pobierz Pytanie 1-ZSP/4/2019/EZU

INFORMACJA O OGŁOSZENIU nr. 1183176 UMIESZCZONA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI      Sprawdź

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA     Sprawdź


14.04.2019

Zapytanie ofertowe ZSP/3/2019/EZU - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce/Technikum zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym przeprowadzenia kursu "Kierowca operator wózków jezdniowych", dla 30 uczniów, dającego dodatkowe uprawnienia w ramach projektu "Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac"

Zapraszam do złożenia ofert na - ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro w ramach projektu
„Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac ” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
RPLU:12.04.00-06-0002/17-00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz zapytanie ofertowe-ZSP32019EZU

Pobierz umowa-ZSP32019EZU

Pobierz oświadczenie-ZSP32019EZU

Pobierz Zalacznik Nr1-fORMULARZ OFERTOWY ZSP32019EZU


Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-ZSP/3/2019/EZU


Pobierz Pytanie 1-ZSP/3/2019/EZU

INFORMACJA O OGŁOSZENIU nr. 1179491 UMIESZCZONA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI      Sprawdź

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA     Sprawdź


08.02.2019

Zapytanie ofertowe ZSP/2/2019/EZU - Strona główna Ogłoszenia Wynajmu autokaru i przewóz 28 uczestników wyjazdu dydaktycznego do Warszawy (Centrum Nauki Kopernik, Centrum Pieniądza NBP, Giełda Papierów Wartościowych) w dniu 29.05.2019r. Wynajmu autokaru i przewóz 28 uczestników wyjazdu dydaktycznego do Warszawy (Centrum Nauki Kopernik, Centrum Pieniądza NBP, Giełda Papierów Wartościowych) w dniu 29.05.2019r

Zapraszam do złożenia ofert na - ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro w ramach projektu
„Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac ” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
RPLU:12.04.00-06-0002/17-00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz zapytanie ofertowe-ZSP22019EZU

Pobierz umowa-ZSP22019EZU

Pobierz oświadczenie-ZSP22019EZU

Pobierz Zalacznik Nr1-fORMULARZ OFERTOWY ZSP22019EZU


Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-ZSP/2/2019/EZU


Pobierz Pytanie 1-ZSP/2/2019/EZU

INFORMACJA O OGŁOSZENIU nr. 1165848 UMIESZCZONA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI      Sprawdź

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA     Sprawdź


08.02.2019

Zapytanie ofertowe ZSP/1/2019/EZU - Wynajmu autokaru i przewóz 39 uczestników wyjazdu dydaktycznego do zakładu Pronar Sp. z o.o. w Narwi oraz zakładów pokrewnych w Siemiatyczach, Hajnówce, Narewce, Niedrzwicy Dużej i Lublinie w dniach 11-12.04.2019r.

Zapraszam do złożenia ofert na - ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro w ramach projektu
„Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac ” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
RPLU:12.04.00-06-0002/17-00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz zapytanie ofertowe-ZSP12019EZU

Pobierz umowa-ZSP12019EZU

Pobierz oświadczenie-ZSP12019EZU

Pobierz Zalacznik Nr1-fORMULARZ OFERTOWY ZSP12019EZU


Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-ZSP/1/2019/EZU


Pobierz Pytanie 1-ZSP/1/2019/EZU

INFORMACJA O OGŁOSZENIU nr. 1165845 UMIESZCZONA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI      Sprawdź

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA     Sprawdź2018 - ZAPYTANIA OFERTOWE


06.12.2018

Zapytanie ofertowe ZSP/12/2018/EZU - Na przeprowadzenia kursu "Spawanie metodą Mag - Moduł 135", dla 12 osób, dającego dodatkowe uprawnienia.

Zapraszam do złożenia ofert na - ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro w ramach projektu
„Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac ” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
RPLU:12.04.00-06-0002/17-00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz zapytanie ofertowe-ZSP122018EZU

Pobierz umowa-ZSP122018EZU

Pobierz Zalacznik Nr1-fORMULARZ OFERTOWY ZSP122018EZU


Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-ZSP/12/2018/EZU


Pobierz Pytanie 1-ZSP/12/2018/EZU

INFORMACJA O OGŁOSZENIU nr. 1154138 UMIESZCZONA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI      Sprawdź

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA     Sprawdź


06.12.2018

Zapytanie ofertowe ZSP/11/2018/EZU - Na przeprowadzenia kursu "Pilarz - drwal", dla 10 osób, dającego dodatkowe uprawnienia.

Zapraszam do złożenia ofert na - ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro w ramach projektu
„Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac ” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
RPLU:12.04.00-06-0002/17-00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz zapytanie ofertowe-ZSP112018EZU

Pobierz umowa-ZSP112018EZU

Pobierz Zalacznik Nr1-fORMULARZ OFERTOWY ZSP112018EZU


Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-ZSP/11/2018/EZU


Pobierz Pytanie 1-ZSP/11/2018/EZU

INFORMACJA O OGŁOSZENIU nr. 1154135 UMIESZCZONA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI      Sprawdź

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA     Sprawdź


18.09.2018

Zapytanie ofertowe ZSP/10/2018/EZU - Na przeprowadzenia kursu "Kasjer - sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej" dla 15 osób, dającego dodatkowe uprawnienia.

Zapraszam do złożenia ofert na - ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro w ramach projektu
„Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac ” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
RPLU:12.04.00-06-0002/17-00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz zapytanie ofertowe-ZSP102018EZU

Pobierz umowa-ZSP102018EZU

Pobierz Zalacznik Nr1-formularz ofertowy-ZSP102018EZU

Pobierz Zalacznik Nr 2-program szkolenia-lista-ZSP102018EZU


Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-ZSP/10/2018/EZU


Pobierz Pytanie 1-ZSP/10/2018/EZU

INFORMACJA O OGŁOSZENIU nr. 1137695 UMIESZCZONA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI      Sprawdź

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA     Sprawdź


22.06.2018

Zapytanie ofertowe ZSP/9/2018/EZU - Na wynajem autokaru wraz z kierowcą i przewóz 39 uczestników wyjazdu dydaktycznego na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach k. Poznania na trasie Żółkiewka - Licheń - Gniezno - Jankowo Dolne (nocleg) - Bednary - Żółkiewka w dniach 20 - 21 września 2018 roku uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Zapraszam do złożenia ofert na - ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro w ramach projektu
„Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac ” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
RPLU:12.04.00-06-0002/17-00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz zapytanie ofertowe-ZSP92018EZU

Pobierz umowa-ZSP92018EZU

Pobierz oswiadczenie-ZSP92018EZU

Pobierz oferta-ZSP92018EZU


Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-ZSP/9/2018/EZU


Pobierz Pytanie 1-ZSP/9/2018/EZU

INFORMACJA O OGŁOSZENIU nr. 1118377 UMIESZCZONA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI      Sprawdź

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA     Sprawdź


13.06.2018

Zapytanie ofertowe ZSP/8/2018/EZU - Na zakup i dostawę, wyżywienia dla 35 uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce kształcących się w zawodzie: technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik ekonomista.

Zapraszam do złożenia ofert na - ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro w ramach projektu
„Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac ” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
RPLU:12.04.00-06-0002/17-00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz zapytanie ofertowe-ZSP82018EZU

Pobierz Zalocznik 1 - opis zamowienia-ZSP82018EZU

Pobierz Zalocznik 2 - FORMULARZ OFERTOWY-ZSP82018EZU

Pobierz Zalacznik Nr 3 oswiadczenie wykonawcy - ZSP82017EZU

Pobierz umowa-ZSP//2018/EZU


Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-ZSP/8/2018/EZU


Pobierz Pytanie 1-ZSP/8/2018/EZU

INFORMACJA O OGŁOSZENIU nr. 1118377 UMIESZCZONA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI      Sprawdź

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA     Sprawdź


01.06.2018

Zapytanie ofertowe ZSP/7/2018/EZU - Na zakup i dostawę, instalację i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowych narzędzi i urządzeń warsztatowych oraz laptopów i urządzeń biurowych niezbędnych do realizacji stażu uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce kształcących się w zawodzie: technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik ekonomista

Zapraszam do złożenia ofert na - ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro w ramach projektu
„Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac ” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
RPLU:12.04.00-06-0002/17-00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz zapytanie ofertowe-ZSP/7/2018/EZU

Pobierz Zalacznik Nr 3 oswiadczenie wykonawcy - ZSP/7/2018/EZU

Pobierz umowa ZSP/7/2018/EZU

Pobierz Zalacznik Nr 1 szczegolowy opis zamowienia-ZSP72018EZU

Pobierz Zalacznik Nr 2 formularz ofertowy-ZSP/7/2018/EZU

Pobierz Zalacznik Nr 4-protokol-odbiorczy-ZSP/7/2018/EZU


Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-ZSP/7/2018/EZU


Pobierz Pytanie 1-ZSP/7/2018/EZU

INFORMACJA O OGŁOSZENIU nr. 1115701 UMIESZCZONA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI      Sprawdź

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA     Sprawdź


07.05.2018

Zapytanie ofertowe ZSP/6/2018/EZU - Na zakup i dostawę zestawów ubrań roboczych dla 35 uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce kształcących się w zawodzie: technik mechanizacji rolnictwa i technik ekonomista

Zapraszam do złożenia ofert na - ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro w ramach projektu
„Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac ” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
RPLU:12.04.00-06-0002/17-00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz zapytanie-ofertowe-ZSP62018EZU

Pobierz FORMULARZ OFERTOWY-ZSP62018EZU

Pobierz umowa-ZSP62018EZU


Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-ZSP62018EZU


Pobierz Pytanie 1-ZSP62018EZU

INFORMACJA O OGŁOSZENIU nr. 1096026 UMIESZCZONA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI      Sprawdź

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA     Sprawdź


13.03.2018

Zapytanie ofertowe ZSP/5/2018/EZU - wynajm autokaru wraz z kierowcą i przewóz uczestników wyjazdu dydaktycznego do Lublina

Zapraszam do złożenia ofert na - ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro w ramach projektu
„Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac ” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
RPLU:12.04.00-06-0002/17-00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz Zapytanie ofertowe-ZSP52018EZU

Pobierz Oferta-ZSP52018EZU

Pobierz Oświadczenie-ZSP52018EZU

Pobierz umowa-ZSP52018EZU


Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-ZSP52018EZU


Pobierz Pytanie 1-ZSP52018EZU

INFORMACJA O OGŁOSZENIU nr. 1096026 UMIESZCZONA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI      Sprawdź

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA     Sprawdź


26.02.2018

Zapytanie ofertowe ZSP/4/2018/EZU - Kierowca operator wózków jezdniowych

Zapraszam do złożenia ofert na - ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro w ramach projektu
„Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac ” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
RPLU:12.04.00-06-0002/17-00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz Zapytanie ofertowe-ZSP42018EZU

Pobierz Zalacznik Nr1-wozki-ZSP42018EZU

Pobierz umowa-ZSP42018EZU


Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-ZSP42018EZU


Pobierz Pytanie 1- zaswiadczenie UDT w jezyku polskim-ZSP42018EZU

INFORMACJA O OGŁOSZENIU nr. 1092058 UMIESZCZONA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI      Sprawdź

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA     Sprawdź


22.01.2018

Zapytanie ofertowe ZSP/3/2018/EZU - wynajm autokaru wraz z kierowcą i przewóz uczestników wyjazdu dydaktycznego na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach

Zapraszam do złożenia ofert na - ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro w ramach projektu
„Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac ” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
RPLU:12.04.00-06-0002/17-00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz Zapytanie ofertowe-ZSP32018EZU

Pobierz oferta-ZSP32018EZU

Pobierz oswiadczenie-ZSP32018EZU


Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-ZSP3018EZU


Pobierz pytania-ZSP32018EZU

INFORMACJA O OGŁOSZENIU nr. 1082853 UMIESZCZONA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI      Sprawdź

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA     Sprawdź04.01.2018

Zapytanie ofertowe ZSP/2/2018/EZU - Kierowca operator wózków jezdniowych

Zapraszam do złożenia ofert na - ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro w ramach projektu
„Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac ” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
RPLU:12.04.00-06-0002/17-00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz Zapytanie ofertowe-ZSP22018EZU

Pobierz Zalacznik Nr1-wozki-ZSP22018EZU

Pobierz umowa-ZSP22018EZU


Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-ZSP22018EZU


Pobierz pytania-ZSP22018EZU

INFORMACJA O OGŁOSZENIU nr. 1078810 UMIESZCZONA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI      Sprawdź

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA     Sprawdź


04.01.2018

Zapytanie ofertowe ZSP/1/2018/EZU - Spawanie metodą Mag - Moduł 135

Zapraszam do złożenia ofert na - ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro w ramach projektu
„Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac ” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
RPLU:12.04.00-06-0002/17-00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz Zapytanie ofertowe-ZSP12018EZU

Pobierz Zalacznik Nr1-spawacz-ZSP12018EZU

Pobierz umowa-ZSP12018EZU


Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-ZSP12018EZU


Pobierz Pytanie 1 -ZSP12018EZU -wymagania pracowni spawlniczej

INFORMACJA O OGŁOSZENIU nr. 1078807 UMIESZCZONA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI      Sprawdź

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA     Sprawdź


2017 - ZAPYTANIA OFERTOWE


09.12.2017

Zapytanie ofertowe ZSP/3/2017/EZU - kurs pilarz-drwal

Zapraszam do złożenia ofert na - ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro w ramach projektu
„Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac ” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
RPLU.12.04.00-IZ.00-06-003/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz Zapytanie ofertowe-ZSP32017EZU

Pobierz Załacznik Nr 1 formularz ofertowy zamowienia-ZSP32017EZU

Pobierz umowa-ZSP32017EZU


Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-ZSP32017EZU


Pobierz pytania-ZSP32017EZU

INFORMACJA O OGŁOSZENIU nr. 1074194 UMIESZCZONA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI      Sprawdź

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA     Sprawdź


15.11.2017

Zapytanie ofertowe ZSP/1/2017/EZU - komputery i sprzęt biurowy

Zapraszam do złożenia ofert na - ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro w ramach projektu
„Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac ” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
RPLU.12.04.00-IZ.00-06-003/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz Zapytanie ofertowe-ZSP12017EZU

Pobierz Załacznik Nr 1 szczegolowy opis zamowienia-ZSP12017EZU

Pobierz Zalacznik Nr 3 oswiadczenie wykonawcy - ZSP12017EZU

Pobierz Zalacznik Nr 2 formularz ofertowy-ZSP12017EZU

Pobierz umowa ZSP-1-2017-EZU-komputery


Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-ZSP12017EZU


Pobierz Pytanie 1 - Wyposazenie laptopa

Pobierz Pytanie 2 - Wyposazenie drukarki

Pobierz Pytanie 3 - Wyposazenie drukarki_parametry

Pobierz Pytanie _4-przedluzenie_terminu skladania ofert

INFORMACJA O OGŁOSZENIU nr. 1068532 UMIESZCZONA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI      Sprawdź

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA     Sprawdź


15.11.2017

Zapytanie ofertowe ZSP/2/2017/EZU - sprzęt warsztatowy

Zapraszam do złożenia ofert na - ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro w ramach projektu
„Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac ” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
RPLU.12.04.00-IZ.00-06-003/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz Zapytanie ofertowe-ZSP22017EZU

Pobierz Załacznik Nr 1 szczegolowy opis zamowienia-ZSP22017EZU

Pobierz Zalacznik Nr 3 oswiadczenie wykonawcy - ZSP22017EZU

Pobierz Zalacznik Nr 2 formularz ofertowy-ZSP22017EZU

Pobierz umowa ZSP-2-2017-EZU- warsztaty


Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-ZSP22017EZU


Pobierz Pytanie 1-warsztaty


INFORMACJA O OGŁOSZENIU nr. 1068738 UMIESZCZONA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI      Sprawdź

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA     Sprawdź