ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻÓŁKIEWCEProjekt:„Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac” w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe.

Rekrutacja uczestników projektu


Dokumenty rekrutacyjne do pobrania


3.09.2017

Zapraszam uczniów i nauczycieli do złożenia formularzy zgłoszeniowych do projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac ” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
RPLU.12.04.00-IZ.00-06-003/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz Regulamin rekrutacji

Pobierz Formularz Zgloszeniowy UCZEN

Pobierz Formularz Zgloszeniowy NAUCZYCIEL

Wypełnione dokumenty należy złożyć koordynatorowi szkolnemu projektu: Hneryk Różyło