ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻÓŁKIEWCE„Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac” w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe.


2019 - STAŻE


05.05.2019

STAŻE ZAWODOWE - DOKUMENTY DLA UCZNIA I PRACODAWCY

Zapraszam do zapoznania się z dokumentacją na staże zawodowe
które odbędą sie w 2019 roku w ramach projektu
„Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac ” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
RPLU:12.04.00-06-0002/17-00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz umowa staze ZSP Zolkiewka

Pobierz Zal.1a do Umowy program stazu-t.mechaniacji rol

Pobierz Zal.1b do Umowy program stazu-ekonomista

Pobierz Zal.3 do Umowy oswiadczenie konto bankowe

Pobierz Zal. 1 do Regulaminu-Lista obecnosci

Pobierz Zal. 2 do Regulaminu-Dziennik stazu

Pobierz Zal. 3 do Regulaminu-Wniosek o refundacje

Pobierz Zal. 4 do Regulaminu-Informacje dla pracodawcy

Pobierz Zal. 5 do Regulaminu-Oswiadczenie stazysty RODO

Pobierz Zasady zwrotu kosztow dojazdu na staze2019


Uwagi i wyjaśnienia


Pobierz Pytanie 1