Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
Godło
ZSP
w Żółkiewce
Poniedziałek. To na pewno będzie to dobry tydzień!
10
:
21
:
08
Menu

Zobacz również

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce

Zapraszamy na spacer po naszej szkole. Menu górne - Panorama 360 .

Nabór do Szkoły Policealnej

ZSP w Żółkiewce prowadzi nabór na semestr pierwszy Szkoły Policealnej kształcącej w zawodzie: TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ. Nauka trwa dwa lata. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu). Termin składanie podań - do 20 sierpnia 2018 r.

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy nabór do następujących klas pierwszych:

1. Technikum kształcące w zawodach:
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
technik ekonomista
2. Branżowa Szkoła I Stopnia kształcąca w zawodzie:,
mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki potrafi:
- oceniać stan techniczny, obsługiwać i użytkować pojazdy, maszyny rolnicze,
- prowadzić pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze i kombajny zbożowe,
- organizować naprawę i konserwację środków technicznych stosowanych w rolnictwie,
- obsługiwać urządzenia systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach i maszynach,
- planować działania marketingowe i przygotować dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Technik ekonomista potrafi:
-obsługiwać programy komputerowe kadrowo-płacowe, finansowo-księgowe oraz sprzedażowo-magazynowe,
- sporządzać dokumenty i załatwiać formalności związane z podjęciem działalności gospodarczej,
- projektować program badań marketingowych i konstruować prognozę rynkową,
- sporządzać inwentaryzację oraz oceniać sytuację majątkową i finansową firmy,
- obsługiwać sprzęt i urządzenia techniki biurowej.

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych posiada umiejętności z zakresu:
- obsługi, diagnostyki, eksploatacji i naprawy pojazdów samochodowych oraz ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych,
- operacji ślusarskich i spawalniczych,
- obsługi obrabiarek mechanicznych.
Ostatnie wiadomości
22 czerwca 2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22 czerwca o godzinie 8.15 w kościele pw. św. Wawrzyńca w Żółkiewce odbyła się msza święta kończąca rok szkolny 2017/2018, a następnie w naszej szkole odbyło się zakończenie roku szkolnego.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 uświetniła Pani Ewelina Rudy Rzecznik Prasowy Powiatu Krasnostawskiego.

Na wstępie na salę wprowadzono uroczyście sztandar szkoły i wszyscy odśpiewali hymn narodowy. Następnie dyrektor ZSP w Żółkiewce Pan Stanisław Rogalski powitał zebranych: przedstawiciela powiatu krasnostawskiego, grono pedagogiczne i uczniów naszej szkoły.

W dalszej części uroczystości dyrektor przedstawił najważniejsze osiągnięcia uczniów, wręczył nagrody, listy pochwalne i dyplomy uczniom za najlepsze wyniki w nauce oraz zaangażowanie w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i pracę w Samorządzie Uczniowskim.

Na zakończenie dyrektor Pan Stanisław Rogalski życzył uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły udanego wypoczynku podczas wakacji, dużo słońca i uśmiechu.

21 czerwca 2018

Wakacyjny bilet!

W dniu 21.06.2018r. grupa wolontariuszy z naszej szkoły pod opieką pani Karoliny Koman odwiedziła dzieci z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Krasnymstawie przy ul. Zamkowej. Młodzież wręczyła każdemu dziecku wakacyjny voucher do kina i słodycze.

Wolontariusze w składzie: Piotr Gorczyca, Wioletta Wilczopolska, Weronika Traczyńska, Patrycja Kotyło i Artur Krzeczkowski bawili się z dziećmi, grali w gry i miło spędzali czas.

Dzieci były zadowolone i zaskoczone wizytą młodzieży. Dziękowały za prezenty i zapraszały nas ponownie.

19 czerwca 2018

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje M.01, M.02, A.35, T.08, TG.08 w sesji letniej 2018 r.

W dniu 19.06.2018 r. została przeprowadzona część pisemna egzaminów potwierdzających wszystkie kwalifikacje, do których zadeklarowali przystąpienie uczniowie Technikum i słuchacze Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce.

W dniu 28.06.2018 r. rozpocznie się część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikację M.01. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie. Przystąpią do niej uczniowie klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (311515).

W dniu 26.06.2018r. zostanie również przeprowadzony egzamin obejmujący część praktyczną z kwalifikacji: TG.08. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich oraz T.08 prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego. Przystąpią do niej słuchacze semestru II i IV Szkoły Policealnej kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej (515203).

Następnie w dniu 02.07.2018 r. do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikację M.02. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie przystąpią uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa (311512).

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji odbędzie się 28.06.2018 r. Przystąpią do niej uczniowie klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista (331403).

Naszym koleżankom i kolegom życzymy powodzenia podczas egzaminów.


Prezentacja szkoły

prezentacja 2018


Kontakt

Zaburze 46
22-335 Żółkiewka
woj. lubelskie

tel/fax (084) 683-16-81

E-mail: zspzolkiewka@op.pl

Szkoła z klasąGóra groszaPomóż dzieciom przetrwać zimęFundacja pomóż i TyMikroprofesor