Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
Godło
ZSP
w Żółkiewce
Wreszcie, piątek!
18
:
36
:
27
Menu

Zobacz również

Wewnętrzny harmonogram egzaminów zawodowych 2018 r.

Zakończenie roku szkolnego

Informujemy, że uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce rozpocznie się o godz. 09.30.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce

Zapraszamy na spacer po naszej szkole. Menu górne - Panorama 360 .

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy nabór do następujących klas pierwszych:

1. Technikum kształcące w zawodach:
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
technik ekonomista
2. Branżowa Szkoła I Stopnia kształcąca w zawodzie:,
mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki potrafi:
- oceniać stan techniczny, obsługiwać i użytkować pojazdy, maszyny rolnicze,
- prowadzić pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze i kombajny zbożowe,
- organizować naprawę i konserwację środków technicznych stosowanych w rolnictwie,
- obsługiwać urządzenia systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach i maszynach,
- planować działania marketingowe i przygotować dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Technik ekonomista potrafi:
-obsługiwać programy komputerowe kadrowo-płacowe, finansowo-księgowe oraz sprzedażowo-magazynowe,
- sporządzać dokumenty i załatwiać formalności związane z podjęciem działalności gospodarczej,
- projektować program badań marketingowych i konstruować prognozę rynkową,
- sporządzać inwentaryzację oraz oceniać sytuację majątkową i finansową firmy,
- obsługiwać sprzęt i urządzenia techniki biurowej.

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych posiada umiejętności z zakresu:
- obsługi, diagnostyki, eksploatacji i naprawy pojazdów samochodowych oraz ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych,
- operacji ślusarskich i spawalniczych,
- obsługi obrabiarek mechanicznych.

Włącz się w wybór książek do biblioteki szkolnej

Ogłaszamy otwarcie konsultacji całej społeczności szkolnej - uczniów, ich rodziców i nauczycieli w sprawie wyboru książek, które zakupimy do biblioteki. Wszelkie uwagi, propozycje prosimy zgłaszać bibliotekarzowi lub wrzucać swoje głosy do "pudełka książkowych marzeń" znajdującego się w bibliotece szkolnej. Prosimy rodziców i uczniów o wypełnienie ankiet otrzymanych przez uczniów. Zakup nowości do biblioteki szkolnej jest możliwy dzięki realizacji przez naszą Szkołę projektu MEN Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Liczymy na Wasze zainteresowanie i zaangażowanie.
Ostatnie wiadomości
30 maja 2018

Nowy samochód do nauki jazdy

W dniu 24 maja do szkoły przyjechał nowy samochód do nauki jazdy marki Opel Corsa zakupiony w ramach projektu „Modernizacja i dofinansowanie bazy szkolnictwa zawodowego na potrzeby rynku pracy w powiecie krasnostawskim: współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiat Krasnostawski.
13 czerwca 2018

I miejsce w konkursie „Złote Pióro” dla Joanny Maj uczennicy Technikum w Żółkiewce

Dn. 13.06.2018 r. w Strachosławiu powiat chełmski odbyło się podsumowanie XVI edycji Konkursu Poetyckiego im. Pauliny Hołysz pod nazwą „Złote Pióro”. Konkurs organizowany był przez Starostwo Powiatowe w Chełmie i Publiczne Gimnazjum w Strachosławiu przy wsparciu finansowym Gminy Kamień. Patronat Honorowy nad konkursem sprawowała Pani Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty i Kuratorium w Lublinie, a patronat Medialny Nowy Tydzień.

Jurorami konkursu byli: Pani Danuta Kurczewicz - poetka, malarka, członek lubelskiego oddziału związku Literatów Polskich, członek zarządu Chełmskiej Grupy Literackiej „Lubelska 36” oraz Stowarzyszenia Twórczego „Pasja” i Waldemar Taurogiński – wydawca, księgarz, poeta i krytyk literacki, współzałożyciel Chełmskiej Grupy Literackiej „Lubelska 36”, założyciel i redaktor naczelny pisma literacko – artystycznego „Egeria”.

W  Konkursie Poetyckim pod nazwą „Złote Pióro” wzięli udział dzieci i młodzież z powiatów: chełmskiego, włodawskiego, hrubieszowskiego i krasnostawskiego. Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. za uczennica Joanna Maj zajęła pierwsze miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Asia napisała już wiele wierszy, ale na konkurs wybraliśmy 3 utwory pt.: W pogoni za Tobą, Świat nikogo nie rozpieszcza i Kołysankę, i to one zostały ocenione najwyżej. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy też Pani Alinie Chromczak nauczycielowi języka polskiego w naszej szkole za sprawowanie opieki nad uczennicą i jej zainspirowanie do prezentacji swojej twórczości.

Każdy laureat konkursu oprócz nagród i dyplomów otrzymał mały tomik poezji, w którym zebrane zostały wiersze wszystkich uczestników konkursu. Będzie to piękna pamiątka dla młodych poetów, a także inspiracja do dalszej twórczości. Uroczystość wręczenia nagród miała świetną oprawę poetycko – muzyczną wykonaną przez młodzież Gimnazjum w Strachosławiu, nad którą czuwał Pan Robert Gałan.

30 maja 2018

Wyróżnienie dla Adrianny Jawor

W tym roku odbyła się już XIII edycja Powiatowego Konkursu Historycznego „Ocalmy naszą przeszłość”, którego organizatorem było Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej przy współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej i II LO im. C. K. Norwida. Honorowy patronat sprawowali: Teresa Hałas poseł na Sejm RP, Janusz Szpak starosta krasnostawski i Hanna Mazurkiewicz burmistrz Krasnegostawu. Patronat naukowy sprawował Instytut Historii UMCS.

W uroczystości podsumowania i wręczeniu nagród, które odbyło się 30 maja 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej, udział wzięli: Hanna Mazurkiewicz burmistrz miasta, Sławomir Kamiński naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego, Tomasz Żerebiec prezes PZK, dyrektorzy szkół, nauczyciele historii oraz uczestnicy konkursu. Gościem specjalnym był: dr hab. Mariusz Korzeniowski prof. UMCS, który pełnił funkcję przewodniczącego jury konkursu. Otwierając uroczystość dyrektor MBP Małgorzata Antoniak powitała gości i przedstawiła program uroczystości.

Prof. M. Korzeniowski wygłosił krótką prelekcję o wydarzeniach roku 1918, które doprowadziły Polskę do niepodległości. Następnie kustosz MBP Artur Borzęcki dokonał podsumowania tegorocznego konkursu.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych za pracę indywidualną wyróżnienie otrzymała uczennica ZSP w Żółkiewce Adrianna Jawor (opiekun nauczyciel Jerzy Stępień).

Ten konkurs to bardzo cenna inicjatywa, gratuluję uczniom nagród i wyróżnień, ale jestem bardzo szczęśliwa, że młodzi ludzie interesują się historią swojego państwa i swojej małej ojczyzny – powiedziała do uczestników burmistrz Hanna Mazurkiewicz. Naczelnik Sławomir Kamiński zwrócił uwagę na ciekawe tematy, które zaproponowali uczniom organizatorzy konkursu. Podkreślił osiągnięcia gospodarcze powiatu krasnostawskiego po roku 1945.

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, nauczyciele prowadzący podziękowania i upominki książkowe, a wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy.


Prezentacja szkoły

prezentacja 2018


Kontakt

Zaburze 46
22-335 Żółkiewka
woj. lubelskie

tel/fax (084) 683-16-81

E-mail: zspzolkiewka@op.pl

Szkoła z klasąGóra groszaPomóż dzieciom przetrwać zimęFundacja pomóż i TyMikroprofesor