Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Wreszcie, piątek!
12
:
44
:
25
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie

Zawodowcy na czeskim rynku pracy


Informujemy, że Zespół Szkół w Żółkiewce realizuje projekt pt. „Zawodowcy na czeskim rynku pracy” działającą w partnerstwie z firmą Educare et Labora s.r.o. w Czechach.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027. Projekt jest realizowany na zasadach programu Erasmus+ i dofinansowany z projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr FRESVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000069035 zawartej w dn. 01.09.2023 r pomiędzy Zespołem Szkół w Żółkiewce a Fundacją Rozwoju Sytemu Edukacji.
Projekt jest realizowany w terminie 01.08.2023 – 31.07.2024.

Cele projektu:

1. Doskonalenie umiejętności językowych uczniów ZS w Żółkiewce poprzez zagwarantowanie kontaktu z naturalnym językiem obcym, poprzez pobyt w obcym kraju,
2. Rozwój kompetencji zawodowych uczniów,
3. Rozwój procesu nauczania praktycznego na kierunku technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki poprzez wdrażanie czeskich praktyk zawodowych,
4. Zwiększenie atrakcyjności szkoły poprzez umiędzynarodowienie procesu kształcenia,
5. Główne działanie w projekcie to organizacja 2-tygodniowych staży zagranicznych dla 16 uczniów, którzy wyjadą do Czech wraz z 2 opiekunami z organizacji wysyłającej.

Filmy promujące szkołę

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmów promujących szkołę

Poniżej umieszczamy linki do filmów.
Prezentacja video szkoły 2024r
ZS Żółkiewka cz. 1
ZS Żółkiewka cz. 2
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - prezentacja

Kierunki kształcenia na rok szkolny 2024/2025 - TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do podjęcia nauki w naszej szkole w zawodzie Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest bardzo atrakcyjnym zawodem, który przygotowuje do:
- użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej;
- obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
- oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
- wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi;
- obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej GPS stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych;
- organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie.

Kwalifikacje:
ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie;
ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie.

Praktyka zawodowa, nauka jazdy i inne uprawnienia:
- liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin);
- miejsce realizacji praktyk zawodowych: szkolne pracownie mechanizacyjne i działki dydaktyczne, gospodarstwa rolne, grupy producentów rolnych, przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe z branży rolniczej, jednostki publiczne i niepubliczne obsługi sektora rolniczego oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie;
- odbycie kursu na prawo jazdy w zakresie kategorii B i T zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami;
- zdobycie uprawnień do prowadzenia kombajnów zbożowych ora pras wysokiego stopnia zgniotu;
- uzyskanie świadectwa ukończenia kursu chemizacyjnego,
- możliwość zdobycia uprawnień do obsługi wózków widłowych i ładowarek teleskopowych.

Przedmioty rozszerzone:
- matematyka
W trakcie nauki zapewniamy:
- nowoczesną i bardzo bogatą bazę dydaktyczna do przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących,
- nabycie praktycznych umiejętności dotyczących naprawy i diagnostyki samochodów, ciągników i maszyn rolniczych,
- możliwość udziału w zagranicznych praktykach zawodowych organizowanych w ramach projektów Erasmus +,
- przyjazną atmosferę nauki i realizacji własnych zainteresowań,
- szeroko rozumiane bezpieczeństwo pobytu w szkole oraz w trakcie wyjazdów pozaszkolnych,
- zwiedzanie ciekawych miejsc , zakładów produkcyjnych oraz organizowanych wystaw i targów związanych z zawodem.

Absolwent tego kierunku może pracować jako: - przedstawiciel handlowy producentów sprzętu rolniczego i środków do produkcji rolnej - kierowca, mechanik pojazdów - prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne - specjalista ds. naprawy pojazdów i maszyn rolniczych - w przedsiębiorstwach związanych z produkcją rolniczą lub kontynuować naukę na wybranych studiach. Umożliwia prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz nadaje kwalifikacje rolnicze.

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY - ROLNIK

Zespół Szkół w Żółkiewce prowadzi nabór na rok szkolny 2024 -2025 na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie ROLNIK.
Kwalifikacja :ROL 04 Prowadzenie produkcji rolniczej.

Zespół Szkół w Żółkiewce

Zapraszamy na spacer po naszej szkole.

Menu górne - Panorama 360 .

Ostatnie wiadomości
27 lutego 2024

Film pt. ”POWSTANIEC 1863”.

Młodzież Zespołu Szkół w Żółkiewce w dniu 27.02.2024 r. udała się wraz z opiekunami do ”Multikina” na film pt. ”POWSTANIEC 1863”.
Film przedstawia losy katolickiego księdza Stanisława Brzóski.
Rozpoczyna się wspomnieniami sprzed kilkudziesięciu lat jednego z weteranów Powstania Styczniowego, który wspólnie z księdzem Brzóską działał w konspiracji przeciw Imperium Rosyjskiemu. Ksiądz Stanisław Brzóska w dniu wybuchu Powstania z sukcesem przeprowadził atak na rosyjskie wojsko. Został mianowany oficerem i naczelnym kapelanem powstania. Dzielnie walczył za naród, jednak został aresztowany i skazany na śmierć. Do końca wierzył w Boga i był wierny swoim ideałom.
Film ukazuje ważne wydarzenie w historii Polski i obraz nieznanego dotąd duchownego – patrioty.
Wszystkim oglądającym, szczególnie młodym ludziom z pewnością pozostanie długo w pamięci.

3 Marca - Międzynarodowy Dzień Pisarzy i Pisarek

Międzynarodowy Dzień Pisarzy i Pisarek ustanowiony został w 1984 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Pisarzy. Jego celem jest promowanie literatury oraz obrona wolności słowa i rozwój społeczności pisarzy na całym świecie. W bieżącym roku w Polsce doceniona została szczególnie twórczość niektórych pisarzy/poetów poprzez ustanowienie, przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, roku 2024 Rokiem Czesława Miłosza i Witolda Gombrowicza. Upamiętnienie Gombrowicza związane jest z rocznicą 120. urodzin pisarza, zaś Miłosza – w dwudziestą rocznicę śmierci poety.

Uznając zasługi Czesława Miłosza w kształtowaniu polskiej literatury, języka, niezależności intelektualnej i kulturowej otwartości, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia, w dwudziestą rocznicę śmierci poety, Rok 2024 - Rokiem Czesława Miłosza. W uchwale przypomniano, że Miłosz był „świadkiem największych wydarzeń minionego stulecia: I wojny światowej, rewolucji w Rosji, odzyskania przez Polskę niepodległości, społecznych i narodowościowych przemian w II Rzeczypospolitej, apokalipsy na ulicach okupowanej Warszawy, Holokaustu i starcia dwóch totalitaryzmów, emigracji w świecie podzielonym żelazną kurtyną, upadku sowieckiego imperium i budowy demokracji”. Jak podkreślono te wydarzenia odcisnęły swoje piętno na postrzeganiu przez niego powojennego świata i „wpłynęło na uniwersalny wymiar jego twórczości, co w 1980 roku znalazło najwyższe uznanie Komitetu Noblowskiego”.Senatorowie podkreśli także wysoką rangę twórczości Czesława Miłosza. „Jest to poezja zmysłów i intelektu, szczegółu obyczajowego i syntezy dziejowej, poezja metafizyczna, a zarazem silnie związana z biografią autora” – napisano w uchwale.

„Uznając zasługi autora "Ferdydurke" w kształtowaniu polskiej literatury, języka, niezależności intelektualnej i kulturowej otwartości, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia – w sto dwudziestą rocznicę urodzin pisarza – Rok 2024 rokiem Witolda Gombrowicza”. „Witold Gombrowicz należy dziś nie tylko do najważniejszych twórców rodzimej literatury, ale pozostaje również jednym z czołowych inspiratorów współczesnej europejskiej myśli filozoficznej, społecznej i artystycznej. Jego dorobek od dziesięcioleci stanowi wizytówkę nowoczesnej polskiej kultury, jej uniwersalnego wymiaru i awangardowego potencjału” – podkreślono w uchwale Senatu.

Zapraszamy do biblioteki szkolnej i poznania utworów ww. pisarzy/poetów.

27 lutego 2024

Finał Województwa Lubelskiego Olimpiady Młodych Producentów Rolnych

23 lutego 2024 roku uczniowie Zespołu Szkół w Żółkiewce tj. Paweł Domoń, Karol Łagód, Radosław Pawłat, Dawid Olech kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, wzięli udział w Wojewódzkim Finale Olimpiady Młodych Producentów Rolnych.

Olimpiada jest organizowana cyklicznie przez Związek Młodzieży Wiejskiej pod patronatem honorowym Wojewody Lubelskiego Krzysztofa Komorskiego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju i Technologii. W finale udział wzięło 44 uczniów szkół rolniczych.

Tematyka olimpiady obejmuje następujące zagadnienia:
- produkcja roślinna, nawożenie i ochrona roślin;
- produkcja zwierzęca;
- mechanizacja rolnictwa;
- ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, biogaz i biometan oraz wpływ zmian klimatu na działalność rolniczą;
- ekonomika i zarządzanie, system ubezpieczeń rolniczych;
- bezpieczeństwo i higiena pracy;
- zagadnienia dotyczące Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Najwyższy wynik wśród uczniów naszej szkoły osiągnął Paweł Domoń zajmując siódme miejsce. Gratulujemy!


Prezentacja szkoły

prezentacja 2024


Kontakt

Zaburze 46
22-335 Żółkiewka
woj. lubelskie

tel/fax (084) 683-16-81

E-mail: zspzolkiewka@op.pl
_ _ _
Szkoła z klasąGóra groszaOtwarta firmaFundacja pomóż i TyMikroprofesor
Nasze strony wykorzystują pliki cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ