Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Środa - Czy Twój tydzień jest również udany?
13
:
31
:
11
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie

Zawodowcy na czeskim rynku pracy


Informujemy, że Zespół Szkół w Żółkiewce realizuje projekt pt. „Zawodowcy na czeskim rynku pracy” działającą w partnerstwie z firmą Educare et Labora s.r.o. w Czechach.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027. Projekt jest realizowany na zasadach programu Erasmus+ i dofinansowany z projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr FRESVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000069035 zawartej w dn. 01.09.2023 r pomiędzy Zespołem Szkół w Żółkiewce a Fundacją Rozwoju Sytemu Edukacji.
Projekt jest realizowany w terminie 01.08.2023 – 31.07.2024.

Cele projektu:

1. Doskonalenie umiejętności językowych uczniów ZS w Żółkiewce poprzez zagwarantowanie kontaktu z naturalnym językiem obcym, poprzez pobyt w obcym kraju,
2. Rozwój kompetencji zawodowych uczniów,
3. Rozwój procesu nauczania praktycznego na kierunku technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki poprzez wdrażanie czeskich praktyk zawodowych,
4. Zwiększenie atrakcyjności szkoły poprzez umiędzynarodowienie procesu kształcenia,
5. Główne działanie w projekcie to organizacja 2-tygodniowych staży zagranicznych dla 16 uczniów, którzy wyjadą do Czech wraz z 2 opiekunami z organizacji wysyłającej.

Kierunki kształcenia na rok szkolny 2023/2024 - TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki potrafi:
 • użytkować pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji rolniczej;
 • obsługiwać pojazdy, środki transportowe, maszyny i urządzenia stosowane w rolnictwie;
 • oceniać stan techniczny maszyn i urządzeń rolniczych;
 • prowadzić pojazdy samochodowe i ciągniki rolnicze;
 • organizować prace związane z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie;
 • obsługiwać urządzenia, systemy elektroniczne oraz nawigacje satelitarną stosowaną w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych;
 • Ponadto w ramach zajęć uczeń uzyskuje uprawnienia do użytkowania kombajnów zbożowych, stosowania środków ochrony roślin oraz odbywa bezpłatne kursy na prawo jazdy kat. B i T.

Kierunki kształcenia na rok szkolny 2023/2024 - TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Technik rachunkowości potrafi:
 • prowadzić rekrutację i selekcjonować kandydatów do pracy;
 • sporządzać dokumentację kadrową;
 • prowadzić sprawy związane ze świadczeniami socjalnymi;
 • rozliczać wynagrodzenia i składki pobierane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • prowadzić analizy zatrudnienia, wynagrodzeń, ewidencji i rozliczeń podatkowych, rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego;
 • ewidencjonować operacje gospodarcze;
 • przeprowadzać inwentaryzację i rozliczać jej wyniki;
 • wyceniać składniki aktywów i pasywów;
 • ustalać wynik finansowy;
 • sporządzać jednostkowe sprawozdania finansowe;
 • prowadzić analizy finansowej.
może pracować w:
 • w komórkach rachunkowości we wszystkich przedsiębiorstwach;
 • jednostkach i zakładach budżetowych;
 • w bankach i instytucjach ubezpieczeniowych;
 • w urzędach skarbowych i urzędach jednostek samorządu terytorialnego;
 • w firmach usługowych;
 • we własnej firmie.

Kierunki kształcenia na rok szkolny 2023/2024 - MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

Szkoła Branżowa I stopnia: Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych posiada umiejętności z zakresu:
 • obsługi, diagnostyki, eksploatacji i naprawy pojazdów samochodowych oraz ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych;
 • operacji ślusarskich i spawalniczych;
 • obsługi obrabiarek mechanicznych;
 • ponadto w ramach zajęć uczeń uzyskuje uprawnienia do użytkowania kombajnów zbożowych, stosowania środków ochrony roślin oraz odbywa bezpłatne kursy na prawo jazdy kat. B i T.

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY - ROLNIK

Zespół Szkół w Żółkiewce prowadzi nabór na rok szkolny 2023 -2024 na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie ROLNIK.
Kwalifikacja :ROL 04 Prowadzenie produkcji rolniczej.

Zespół Szkół w Żółkiewce

Zapraszamy na spacer po naszej szkole.

Menu górne - Panorama 360 .

Ostatnie wiadomości
28 listopada 2023

Olimpiada ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” edycja 2023/2024

28 listopada 2023 r. w Zespole Szkół w Żółkiewce został przeprowadzony I etap Ogólnopolskiej Olimpiady ZUS „Wiem więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Wzięło w nim udział 6 uczniów z klasy II T: Mateusz Nastaj, Kacper Stefaniak, Batosz Pawłat, Bartłomiej Maj, Łukasz Podgórski, Kacper Białoch. Uczestnicy etapu szkolnego rozwiązywali indywidualnie jednakowy test (w formie pisemnej) składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Czas trwania testu wynosił 30 minut.

Życzymy uczniom jak najwyższych wyników i zakwalifikowania się co najmniej 3 uczniów do etapu wojewódzkiego mającego charakter drużynowy.

24 listopada 2023

,,Zawodowcy na czeskim rynku Pracy" - spotkania i zajęcia przygotowawcze

W Ramach realizacji projektu pt. ,,Zawodowcy na czeskim rynku Pracy", realizowanego na zasadach programu Erasmus+ w ramach Projektu ,,Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, 16 uczniów z kierunku technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki odbyło cykl szkoleń przygotowawczych.
Zajęcia językowe ukierunkowane na potrzeby zawodowe w ilości 20 godzin przygotowały stażystów do posługiwania się językiem zawodowym z branży mechanicznej.
Zajęcia kulturowe w ilości 6 godzin pozwoliły zapoznać się z kulturą, historią oraz specyfiką kraju oraz miejsc w których będą odbywać dwu tygodniowe staże w warsztatach samochodowych.
Zajęcia pedagogiczne w ilości 6 godzin przygotowały uczniów do odpowiedniego podejścia do obowiązków stażysty podczas wykonywanych prac, odpowiedniego zachowania się w nowym środowisku aby godnie reprezentować kulturę osobistą oraz narodową.
Wcześniej odbyły się spotkania informacyjne dyrektora szkoły oraz koordynatora projektu z uczniami i ich rodzicami w celu zapoznania z harmonogramem projektu, regulaminami a także zasadami wypełniania niezbędnej dokumentacji.
23 listopada 2023

Nowe ubrania robocze na staże w Ostravie.

Grupa 16 uczestników wyjazdu na staże zagraniczne do Czech w ramach projektu "Zawodowcy na czeskim rynku pracy" otrzymała nowe ubrania robocze.

Prezentacja szkoły

prezentacja 2024


Kontakt

Zaburze 46
22-335 Żółkiewka
woj. lubelskie

tel/fax (084) 683-16-81

E-mail: zspzolkiewka@op.pl
_ _ _
Szkoła z klasąGóra groszaOtwarta firmaFundacja pomóż i TyMikroprofesor
Nasze strony wykorzystują pliki cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ