Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
W końcu, nareszcie weekend!
06
:
05
:
26
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie

Kierunki kształcenia na rok szkolny 2023/2024 - TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki potrafi:
 • użytkować pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji rolniczej;
 • obsługiwać pojazdy, środki transportowe, maszyny i urządzenia stosowane w rolnictwie;
 • oceniać stan techniczny maszyn i urządzeń rolniczych;
 • prowadzić pojazdy samochodowe i ciągniki rolnicze;
 • organizować prace związane z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie;
 • obsługiwać urządzenia, systemy elektroniczne oraz nawigacje satelitarną stosowaną w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych;
 • Ponadto w ramach zajęć uczeń uzyskuje uprawnienia do użytkowania kombajnów zbożowych, stosowania środków ochrony roślin oraz odbywa bezpłatne kursy na prawo jazdy kat. B i T.

Kierunki kształcenia na rok szkolny 2023/2024 - TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Technik rachunkowości potrafi:
 • prowadzić rekrutację i selekcjonować kandydatów do pracy;
 • sporządzać dokumentację kadrową;
 • prowadzić sprawy związane ze świadczeniami socjalnymi;
 • rozliczać wynagrodzenia i składki pobierane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • prowadzić analizy zatrudnienia, wynagrodzeń, ewidencji i rozliczeń podatkowych, rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego;
 • ewidencjonować operacje gospodarcze;
 • przeprowadzać inwentaryzację i rozliczać jej wyniki;
 • wyceniać składniki aktywów i pasywów;
 • ustalać wynik finansowy;
 • sporządzać jednostkowe sprawozdania finansowe;
 • prowadzić analizy finansowej.
może pracować w:
 • w komórkach rachunkowości we wszystkich przedsiębiorstwach;
 • jednostkach i zakładach budżetowych;
 • w bankach i instytucjach ubezpieczeniowych;
 • w urzędach skarbowych i urzędach jednostek samorządu terytorialnego;
 • w firmach usługowych;
 • we własnej firmie.

Kierunki kształcenia na rok szkolny 2023/2024 - MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

Szkoła Branżowa I stopnia: Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych posiada umiejętności z zakresu:
 • obsługi, diagnostyki, eksploatacji i naprawy pojazdów samochodowych oraz ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych;
 • operacji ślusarskich i spawalniczych;
 • obsługi obrabiarek mechanicznych;
 • ponadto w ramach zajęć uczeń uzyskuje uprawnienia do użytkowania kombajnów zbożowych, stosowania środków ochrony roślin oraz odbywa bezpłatne kursy na prawo jazdy kat. B i T.

Zespół Szkół w Żółkiewce

Zapraszamy na spacer po naszej szkole. Menu górne - Panorama 360 .
Ostatnie wiadomości
23 marca 2023

KONKURS NA LOGO MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU W KRASNYMSTAWIE

Uwaga uczniowie Zespołu Szkół w Żółkiewce, zachęcamy do udziału w KONKURSIE NA LOGO MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU W KRASNYMSTAWIE.
Celem konkursu jest:
1) Wyłonienie symbolu graficznego (logo) Młodzieżowej Rady Powiatu w Krasnymstawie,
2) Logo wybrane w konkursie będzie wykorzystywane przez Młodzieżową Radę Powiatu w Krasnymstawie m.in. w celach identyfikacyjnych i promocyjnych.
Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie projektu logo, do dnia 21 kwietnia 2023 roku (decyduje data wpływu) wraz z prawidłowo wypełnionym Formularzem Konkursowym oraz oświadczeniem autora (którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu), na adres: mrpkrasnystaw@gmail.com z tytułem: „KONKURS NA LOGO MRP”.
link do FB gdzie są zamieszczone informacje:
https://www.facebook.com/Starostwo.Krasnystaw/
22 marca 2023

Dzień Otwarty Szkoły

Dnia 22 marca 2023 r. w Zespole Szkół w Żółkiewce obył się DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY dla Ósmoklasistów. Tego dnia gościliśmy młodzież ze szkół podstawowych. Wizyta ósmoklasistów rozpoczęła się od spotkania z dyrektorem, nauczycielami i przedstawicielami SU, którzy zapoznali z ofertą edukacyjną szkoły.

Następnie uczniowie szkół podstawowych zwiedzali budynek szkoły i  pracownie do nauki przedmiotów zawodowych: mechanizacyjne i ekonomiczne. Oglądali stoiska prezentujące poszczególne zawody i typy szkół: Technikum kształcące w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik rachunkowości, a także Branżową Szkołę I Stopnia kształcącą w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Uczniowie przekazywali młodszym koleżankom i kolegom informacje dotyczące specyfiki nauki w poszczególnych szkołach i zawodach. Ósmoklasistom przedstawiono osiągnięcia młodzieży Zespołu Szkół w Żółkiewce w konkursach i olimpiadach. Goście uczestniczyli również w prezentacji sprzętu mechanizacyjnego i obejrzeli wyposażenie pracowni do nauki zawodu.

Podczas Dnia Otwartego w Zespole Szkół w Żółkiewce odbyły się Powiatowe Konkursy dla Ósmoklasistów: „Mechanizacja – moje hobby” oraz „Księgowość - moje hobby”. Zostały one zorganizowane pod patronatem Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie. Uczniowie szkół podstawowych mieli okazję wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu mechanizacji i rachunkowości.

W Powiatowym Konkursie „Mechanizacja – moje hobby” przyszli mechanizatorzy sprawdzili swoje zdolności manualne podczas wykonywania zadań praktycznych, próbowali własnych sił w obsłudze koparko-ładowarki, precyzyjnym umieszczaniu części pojazdu oraz próbie sprawnościowej przemieszczania nakrętki po pręcie gwintowanym.

Po podsumowaniu wyników z wykonania poszczególnych zadań z dziedziny mechanizacji rolnictwa zwycięzcami zostali:

 • I miejsce - Bartosz Brożek ze Szkoły Podstawowej w Chłaniowie,
 • II miejsce - Damian Wrona ze Szkoły Podstawowej w Żółkiewce,
 • III miejsce – Julia Kania ze  Szkoły Podstawowej w Żółkiewce.

W części teoretycznej Powiatowego Konkursu „Księgowość – moje hobby” potencjalni księgowi wykazali się wiedzą z zakresu finansów, bankowości i funkcjonowania rynku. W części praktycznej ósmoklasiści obsługiwali podręczny sprzęt biurowy (m. in. bindownicę, gilotynę, sumatory), dokonywali obliczeń i identyfikacji walut. Po podsumowaniu wyników części teoretycznej i praktycznej najlepsze wyniki osiągnęli:

 • I miejsce – Natalia Majkut ze Szkoły Podstawowej w Żółkiewce,
 • II miejsce – Magdalena Woźniak ze Szkoły Podstawowej w Rybczewicach,
 • III miejsce – Jakub Król ze Szkoły Podstawowej w Chłaniowie.

Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Powiatu Krasnostawskiego. Przygotowaniem i oceną poszczególnych zadań zajęli się nauczyciele przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół w Żółkiewce.

W czasie Dnia Otwartego odbyła się wystawa ciągników i maszyn rolniczych udostępnionych przez uczniów naszej szkoły. Ósmoklasiści mogli podziwiać pracę maszyn na działce szkolnej. Wszystkim uczniom oraz ich rodzicom dzięki, którym możliwa była wystawa serdecznie dziękujemy.

Podczas Dni Otwartych została przeprowadzona prezentacja symulatora dachowania udostępnionego przez WORD w Chełmie. Chętni uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności w  jeździe ciągnikiem rolniczym New Holland i samochodem osobowym Opel Corsa.

Integracja młodzieży naszej szkoły z ósmoklasistami zakończyła się przy kulinarnym stole: gorące kiełbaski i słodycze. Organizacją i prowadzeniem Dni Otwartych Szkoły zajęła się młodzież we współpracy z nauczycielami.

Film z galerii zdjęć
20 marca 2023

Zaproszenie na Dzień Otwarty Szkoły

Zapraszamy wszystkich ósmoklasistów na Dzień Otwarty Szkoły, który odbędzie się w dniu 22 marca 2023 roku w Zespole Szkół w Żółkiewce
W programie:
- zapoznanie z bazą dydaktyczną szkoły;
- Powiatowy konkurs: Mechanizacja moje hobby;
- Powiatowy konkurs: Rachunkowość moje hobby;
- pokaz ciągników i maszyn rolniczych;
- możliwość jazdy samochodem osobowym i ciągnikiem rolniczym;
- prezentacja symulatora dachowania udostępnionego przez WORD w Chełmie;
- poczęstunek.

Prezentacja szkoły

prezentacja 2023


Kontakt

Zaburze 46
22-335 Żółkiewka
woj. lubelskie

tel/fax (084) 683-16-81

E-mail: zspzolkiewka@op.pl
_ _ _
Szkoła z klasąGóra groszaOtwarta firmaFundacja pomóż i TyMikroprofesor
Nasze strony wykorzystują pliki cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ