Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Czwartek - Weekend tuż tuż ...
14
:
49
:
12
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie
6 czerwca 2024

Wycieczka do Lublina

W dniu 06.06.2024 r. uczniowie uczestniczyli w wycieczce do Lublina. Wyjazd został dofinansowany przez Urząd Gminy w Żółkiewce w ramach realizacji projektu profilaktycznego, którego celem było: wskazywanie młodzieży pozytywnych, alternatywnych form spędzania czasu wolnego, propagowanie zdrowego stylu życia bez używek, rozwijanie zainteresowań uczniów oraz zachęcanie do poszerzania wiedzy o Lublinie i uczestnictwa w atrakcjach turystycznych regionu.

Na początku młodzież obejrzała spektakl teatralny pt. „Sposób na Alcybiadesa” w Teatrze im. Juliusza Osterwy. Akcja kultowej książki dla młodzieży Edmunda Niziurskiego rozgrywa się na szkolnych korytarzach. Od tamtej pory zmienił się system nauczania, program, nauczyciele i uczniowie. Niezmienne pozostały odwieczne potyczki między nauczycielami a uczniami. Jak odwlec sprawdzian z polskiego? Jak przetrwać historię i chemię? Każdy nauczyciel ma swoją piętę achillesową, słabość, którą wystarczy poznać a potem realizować „sposób”. Akcja przedstawienia Piotra Ratajczaka i Piotra Rowickiego została przeniesiona do czasów współczesnych, do jednej z lubelskich szkół, a bohaterami byli: dziewczyny - Ciamcia i Słaba oraz chłopcy - Zasępa i Pędzel. To właśnie oni próbowali zdobyć sposób na historyka zwanego Alcybiadesem i powstrzymać szalone edukacyjne zapędy ciała pedagogicznego. Humorystyczny, wartki i dynamiczny sposób przekazu wzbudził zainteresowanie naszych uczniów.

Następnie młodzież podziwiała panoramę miasta z Wieży Trynitarskiej. Zwiedzała Stare Miasto, m. in. Archikatedrę Lubelską, Plac po Farze, Plac Rybny, Plac Litewski. Zapoznała się z wieloma faktami związanymi z  zakątkami Lublina i ciekawymi legendami lubelskimi podążając wraz z przewodnikiem Lubelską Trasą Podziemną.

Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia sportowe - gra w kręgle w Masters. Uczniowie podzielili się w grupy 3-4 osobowe i wzajemnie rywalizowali ze sobą.

Opiekę nad uczniami sprawowały: p. Karolina Koman-Warda, p. Justyna Roczeń i p. Maria Mirosław.

5 czerwca 2024

PUCHAR WIOSNY 2024

Już po raz dziewiętnasty, dnia 05.06.2024 r. na boisku Zespołu Szkół w Żółkiewce, odbył się turniej piłki nożnej „O Puchar Wiosny”.

Impreza sportowa miała na celu propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie sprawności ogólnej i specjalnej z zakresu piłki nożnej, doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej, doskonalenie elementów technicznych i taktycznych, dążenie do osiągnięcia mistrzostwa sportowego oraz przygotowanie do udziału w zawodach sportowych. Podczas imprezy sportowej wśród uczestników panowała miła, sympatyczna atmosfera. Zawodnicy przestrzegali zasad turnieju ustalonych przed meczem: fair play i zdrowego ducha walki podczas gry.

Na zakończenie turnieju Dyrektor Zespołu Szkół w Żółkiewce Pan Henryk Różyło wręczył zwycięzcom puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie.

    Wyniki kształtowały się następująco:
  • I miejsce - Szkoła Podstawowa w Turobinie,
  • II miejsce - Szkoła Podstawowa im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkiewce,
  • III miejsce - Zespół Szkół w Żółkiewce.

Organizatorem turnieju był Zespół Szkół w Żółkiewce. Dziękujemy opiekunom drużyn: Pani Marioli Buryta, Pani Ewie Pawełkiewicz i Pani Katarzynie Wal za sprawowanie opieki nad młodzieżą, uczniowi kl. II T Danielowi Morokiszka za sędziowanie turnieju oraz Pani Annie Koprucha za wykonanie zdjęć.

4 czerwca 2024

Egzaminy z kwalifikacji

W dniu 04.06.2024 r. rozpoczęły się egzaminy z kwalifikacji w sesji letniej 2024. Na początku odbywa się część pisemna egzaminów. Jest ona przeprowadzana na stanowiskach komputerowych. Do egzaminu przystępują uczniowie technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Egzaminy zakończą się częścią praktyczną trwającą do 13.06.2024 r.

Życzymy wszystkim zdającym pozytywnych wyników egzaminów.

25 maja 2024

Mateusz Kneć - ponownie LAUREATEM etapu centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W dniach 24 i 25 maja 2024 r. na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbył się Finał Centralny XLVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

OWiUR to największy konkurs wiedzy rolniczej w Polsce wpisany do rejestru turniejów i olimpiad tematycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Olimpiada organizowana jest w 8 blokach tematycznych, ściśle związanych z produkcją rolną: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, ogrodnictwo, agrobiznes, leśnictwo, weterynaria i architektura krajobrazu. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, okręgowego i centralnego. Olimpiada obejmuje część pisemną teoretyczną (każdy uczestnik odpowiada na 60 pytań testowych) i  część praktyczną (każdy uczestnik otrzymuje 3 zadania).

Finaliści i laureaci Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych odgrywają dziś ważną rolę w polskim rolnictwie - są doradcami rolnymi, wykładowcami, prowadzą wzorcowe gospodarstwa rolne, zajmują wysokie stanowiska w administracji państwowej i zarządzają biznesami z obszaru rolnictwa.

W organizację Olimpiady zaangażowany był Komitet Główny OWiUR oraz uczelnie o profilu rolniczym, w tym Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. W roku szkolnym 2023/2024 uczelnia wraz z Komitetem Okręgowym OWiUR, pod patronatem JM Rektora, była organizatorem Finału Centralnego XLVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, które odbyły się w dniach 24-25 maja 2024 r. na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. W tegorocznym etapie centralnym uczestniczyło ok. 200 uczniów z całego kraju ze szkół ponadpodstawowych (z 9 okręgów: Bydgoszcz, Olsztyn, Szczecin, Poznań, Warszawa, Siedlce, Wrocław, Lublin, Kraków) oraz ok. 100 nauczycieli przygotowujących młodzież do Olimpiady.

Zespół Szkół w Żółkiewce oraz województwo lubelskie i podkarpackie w bloku mechanizacja rolnictwa, reprezentował Mateusz Kneć - uczeń klasy czwartej technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.. Znalazł się on w gronie najlepszych w kraju i uzyskał tytuł „LAUREATA” oraz indeks na wszystkie uczelnie w Polsce kształcące w kierunkach związanych z techniką rolniczą. Jednocześnie informujemy, że Mateusz powtórzył sukces z roku ubiegłego, gdyż był LAUREATEM Finału Centralnego XLVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Opiekunem Mateusza był Pan Dariusz Golec.

Gratulujemy Mateuszowi i nauczycielom przedmiotów zawodowych oraz życzymy dalszych sukcesów!

24 maja 2024

"Ocalmy naszą przeszłość" - śladami historii powiatu krasnostawskiego

24 maja 2024 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się podsumowanie XVIII edycji Powiatowego Konkursu Historycznego pt. „Ocalmy naszą przeszłość” organizowanego przez Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej i Miejską Bibliotekę Publiczną.

W konkursie udział wzięło 112 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu krasnostawskiego. Wzorem lat ubiegłych chętni uczestnicy mogli składać swoje prace konkursowe w jednej z 3 kategorii: prace pisemne, prezentacje multimedialne oraz prace plastyczne.

Miło nam poinformować, że Rafał Bartnik - uczeń kl. I Technikum Zespołu Szkół w Żółkiewce, uzyskał WYRÓŻNIENIE za pracę multimedialną w kategorii szkół ponadpodstawowych. Opiekunem ucznia był nauczyciel historii Jerzy Stępień.

Laureatom konkursu pogratulował m. in. dr hab. Jacek Kulbaka prof. APS w Warszawie, który podkreślił jak ważna w życiu młodego pokolenia jest historia, wypowiadając słowa: „kocha się Ojczyznę nie za to, że wielka, tylko że własna”. Gratulujemy Rafałowi wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów.