Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Wreszcie, piątek!
10
:
57
:
14
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie
27 lutego 2024

Film pt. ”POWSTANIEC 1863”.

Młodzież Zespołu Szkół w Żółkiewce w dniu 27.02.2024 r. udała się wraz z opiekunami do ”Multikina” na film pt. ”POWSTANIEC 1863”.
Film przedstawia losy katolickiego księdza Stanisława Brzóski.
Rozpoczyna się wspomnieniami sprzed kilkudziesięciu lat jednego z weteranów Powstania Styczniowego, który wspólnie z księdzem Brzóską działał w konspiracji przeciw Imperium Rosyjskiemu. Ksiądz Stanisław Brzóska w dniu wybuchu Powstania z sukcesem przeprowadził atak na rosyjskie wojsko. Został mianowany oficerem i naczelnym kapelanem powstania. Dzielnie walczył za naród, jednak został aresztowany i skazany na śmierć. Do końca wierzył w Boga i był wierny swoim ideałom.
Film ukazuje ważne wydarzenie w historii Polski i obraz nieznanego dotąd duchownego – patrioty.
Wszystkim oglądającym, szczególnie młodym ludziom z pewnością pozostanie długo w pamięci.

3 Marca - Międzynarodowy Dzień Pisarzy i Pisarek

Międzynarodowy Dzień Pisarzy i Pisarek ustanowiony został w 1984 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Pisarzy. Jego celem jest promowanie literatury oraz obrona wolności słowa i rozwój społeczności pisarzy na całym świecie. W bieżącym roku w Polsce doceniona została szczególnie twórczość niektórych pisarzy/poetów poprzez ustanowienie, przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, roku 2024 Rokiem Czesława Miłosza i Witolda Gombrowicza. Upamiętnienie Gombrowicza związane jest z rocznicą 120. urodzin pisarza, zaś Miłosza – w dwudziestą rocznicę śmierci poety.

Uznając zasługi Czesława Miłosza w kształtowaniu polskiej literatury, języka, niezależności intelektualnej i kulturowej otwartości, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia, w dwudziestą rocznicę śmierci poety, Rok 2024 - Rokiem Czesława Miłosza. W uchwale przypomniano, że Miłosz był „świadkiem największych wydarzeń minionego stulecia: I wojny światowej, rewolucji w Rosji, odzyskania przez Polskę niepodległości, społecznych i narodowościowych przemian w II Rzeczypospolitej, apokalipsy na ulicach okupowanej Warszawy, Holokaustu i starcia dwóch totalitaryzmów, emigracji w świecie podzielonym żelazną kurtyną, upadku sowieckiego imperium i budowy demokracji”. Jak podkreślono te wydarzenia odcisnęły swoje piętno na postrzeganiu przez niego powojennego świata i „wpłynęło na uniwersalny wymiar jego twórczości, co w 1980 roku znalazło najwyższe uznanie Komitetu Noblowskiego”.Senatorowie podkreśli także wysoką rangę twórczości Czesława Miłosza. „Jest to poezja zmysłów i intelektu, szczegółu obyczajowego i syntezy dziejowej, poezja metafizyczna, a zarazem silnie związana z biografią autora” – napisano w uchwale.

„Uznając zasługi autora "Ferdydurke" w kształtowaniu polskiej literatury, języka, niezależności intelektualnej i kulturowej otwartości, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia – w sto dwudziestą rocznicę urodzin pisarza – Rok 2024 rokiem Witolda Gombrowicza”. „Witold Gombrowicz należy dziś nie tylko do najważniejszych twórców rodzimej literatury, ale pozostaje również jednym z czołowych inspiratorów współczesnej europejskiej myśli filozoficznej, społecznej i artystycznej. Jego dorobek od dziesięcioleci stanowi wizytówkę nowoczesnej polskiej kultury, jej uniwersalnego wymiaru i awangardowego potencjału” – podkreślono w uchwale Senatu.

Zapraszamy do biblioteki szkolnej i poznania utworów ww. pisarzy/poetów.

27 lutego 2024

Finał Województwa Lubelskiego Olimpiady Młodych Producentów Rolnych

23 lutego 2024 roku uczniowie Zespołu Szkół w Żółkiewce tj. Paweł Domoń, Karol Łagód, Radosław Pawłat, Dawid Olech kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, wzięli udział w Wojewódzkim Finale Olimpiady Młodych Producentów Rolnych.

Olimpiada jest organizowana cyklicznie przez Związek Młodzieży Wiejskiej pod patronatem honorowym Wojewody Lubelskiego Krzysztofa Komorskiego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju i Technologii. W finale udział wzięło 44 uczniów szkół rolniczych.

Tematyka olimpiady obejmuje następujące zagadnienia:
- produkcja roślinna, nawożenie i ochrona roślin;
- produkcja zwierzęca;
- mechanizacja rolnictwa;
- ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, biogaz i biometan oraz wpływ zmian klimatu na działalność rolniczą;
- ekonomika i zarządzanie, system ubezpieczeń rolniczych;
- bezpieczeństwo i higiena pracy;
- zagadnienia dotyczące Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Najwyższy wynik wśród uczniów naszej szkoły osiągnął Paweł Domoń zajmując siódme miejsce. Gratulujemy!

1 marca 2024

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Święto Bohaterów II konspiracji, niezłomnie walczących o niepodległą i wolną Polskę zostało ustanowione z inicjatywy Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Uczestników ruchu partyzanckiego określa się też jako „żołnierzy drugiej konspiracji” lub „Żołnierzy Niezłomnych”. Sformułowanie „Żołnierze Wyklęci” powstało w 1993 roku – po raz pierwszy użyto go w tytule wystawy „Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.”, zorganizowanej przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim. Jego autorem był Leszek Żebrowski. Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy. Większość akcji oddziałów podziemia antykomunistycznego było wymierzonych w oddziały zbrojne UB, KBW czy MO. Żołnierze Wyklęci dzięki swojej działalności przyczynili się do opóźnienia kolejnych etapów utrwalania systemu komunistycznego, pozostając dla wielu środowisk wzorem postawy obywatelskiej.

Pamiętamy!

23 lutego 2024

Spotkanie z przedstawicielami Akademii Zamojskiej

W dniu 23 lutego 2024 r. uczniowie najstarszych klas naszej szkoły spotkali się z przedstawicielami Akademii Zamojskiej – Panią Jolantą Jasińską – Kierownikiem Działu Promocji i Rekrutacji AZ oraz Panią Wiktoria Puzio – Przewodniczącą Rady Samorządu Studenckiego AZ. Przybyli gości zapoznali uczniów z kierunkami kształcenia na studiach: jednolitych magisterskich, pierwszego stopnia licencjackich, pierwszego stopnia inżynierskich oraz drugiego stopnia magisterskich. Uczniom zostały też przybliżone zasady rekrutacji kandydatów na studia i warunki zamieszkania w Domu Studenta. Prowadzące zachęcały uczniów do udziału w organizowanych przez Akademię Zamojską konkursach, których adresatami są uczniowie szkół ponadpodstawowych z powiatów: zamojski, tomaszowski, biłgorajski, hrubieszowski, krasnostawski.

Akademia Zamojska jest uczelnią publiczną funkcjonującą w Zamościu od 1 września 2021 r. Jej bazę stanowi Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, która funkcjonowała w mieście w latach 2005-2021. Władze Akademii Zamojskiej dokładają wszelkich starań, aby Uczelnia czerpała z najlepszych tradycji akademickich Zamościa, jakimi była działalność historycznej Akademii Zamojskiej w latach 1594-1784, założonej przez kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego. Obecnie Akademia Zamojska oferuje studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie (II stopnia) i podyplomowe. Rektorat Akademii Zamojskiej znajduje się w obrębie Starego Miasta przy ul. Pereca 2. Uczelnia przyjęła strukturę wydziałową, w ramach której funkcjonują trzy Wydziały: Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych (WNSH), Wydział Nauk o Zdrowiu (WNZ), Wydział Techniczno – Informatyczny (WTI). Niedaleko zamojskiej Starówki znajduje się Dom Studenta, który pełni rolę akademika dla studentów, a także hotelika dla turystów i gości Uczelni.