Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Wreszcie, piątek!
12
:
24
:
11
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie
31 października 2019

Wyjście na Grób Nieznanego Żołnierza

Dnia 31.10.2018r. młodzież z Zespołu Szkół w Żółkiewce pod opieką opiekuna Samorządu Uczniowskiego pana Dariusza Golca udała się na cmentarz parafialny. Uczniowie zapalili znicze oraz oddali się chwili refleksji i zadumy nad losem polskiego żołnierza.
30 października 2019

Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III

W dniach 29-30 października 2019 r. uczniowie kl. I Technikum (kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki) i kl. II Technikum (kształcącego w zawodzie technik ekonomista) uczestniczyli w zajęciach objętych projektem „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III”. Celem akcji jest przybliżanie młodzieży tematyki przedsiębiorczości, budowanie przedsiębiorczych postaw, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej oraz informowanie o tym, jak Fundusze Europejskie wspierają tworzenie i rozwój firm. Młodzież mogła zapoznać się z  tematyką przedsiębiorczości w kontekście wykorzystania Funduszy Europejskich przeznaczonych dla młodych ludzi oraz możliwościami wsparcia rozwoju innowacyjnego biznesu, na przykładzie Programu Polska Wschodnia, a w szczególności Platform startowych dla nowych pomysłów.

Tegoroczną edycję wyróżniała wyjątkowość materiałów dydaktycznych. Jednym z nich była gra planszowa „Czas na Start-up!”. Podczas gry uczniowie wcielili się w młodych przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki w świecie biznesu. Każdy uczestnik gry rozwijał własny start-up, aby stworzyć ten najlepszy na rynku. Wśród materiałów dydaktycznych znajdowały się również: film animowany, edukacyjna gra planszowa o charakterze ekonomicznym, prezentacja, karty pracy i broszury o Unii Europejskiej.

28 października 2019

XLIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku mechanizacja rolnictwa.

W dniu 25.10.2017 odbyły się szkolne eliminacje do XLIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku mechanizacja rolnictwa.
W eliminacjach wzięło udział 40 uczniów technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Po dwóch etapach eliminacji wytypowano trzech uczniów, którzy będą reprezentować szkołę na etapie okręgowym.
1. Prażmowski Jakub
2. Grzeszczuk Marcin
3. Antończak Rafał
Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie.
24 października 2019

Realizacja projektu. „Zawodowcy z Żółkiewki”

W dniu 17.10.2019r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego została podpisana umowa dotycząca realizacji projektu. „Zawodowcy z Żółkiewki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe.
Umowę podpisali przedstawiciele Zarządu Województwa Lubelskiego: Pan Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego , Pan Dariusz Stefaniuk - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie: Pan Marek Nowosadzki – Wicestarosta Krasnostawski, Pan Janusz Cięciera – Skarbnik Powiatu oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Żółkiewce Pan Stanisław Rogalski.
Projekt na kwotę 710 707,51 zł, będzie realizowany od: 2019-09-02 do: 2021-08-31. W zaplanowanych działaniach będą uczestniczyć uczniowie Technikum w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik ekonomista oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu.
W ramach projektu zostanie unowocześniona baza dydaktyczna w pracowniach: - pracownia agrotroniki będzie wyposażona w nowoczesny symulator pracy maszyn rolniczych oraz oprogramowanie do telematyki, - pracownia ekonomiczno - rachunkowa zostanie wyposażona o najnowsze urządzenia techniczne i komputerowe.
Ponadto uczniowie zdobędą nowe kwalifikacje i uprawnienia zwiększające ich szanse na rynku pracy poprzez uczestnictwo w kursach: Spawanie w osłonie gazów metodą MAG Kierowca operator wózków jezdniowych Chemizacyjny Asystent samodzielnego księgowego Kasjer- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej.
Odbywać się będą dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzupełnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności zawodowych i językowych i matematycznych. Zaplanowano szereg wyjazdów dydaktycznych do zakładów produkcyjnych w branży mechanicznej oraz instytucji ekonomicznych i bankowych.
Uczniowie technikum będą odbywać płatne staże zawodowe u pracodawców w branży mechanicznej i ekonomicznej za co otrzymają stypendium stażowe oraz dodatkowo zwrot kosztów dojazdu, ubranie ochronne, ubezpieczenie.
11 października 2019

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

11 października 2019 r. był w naszej szkole dniem szczególnym ze względu na podwójne święto. Tego dnia odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych oraz akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Pierwszoklasiści w odświętnych strojach przyrzekali m. in. dbać o godność ucznia i dobre imię szkoły.

Młodzież z klas starszych przygotowała, z okazji DEN, humorystyczną scenkę oraz na pół żartobliwy koncert życzeń z dedykacją dla pana dyrektora, nauczycieli i pracowników szkoły. W części artystycznej uczestniczyli następujący uczniowie: Kamila Kotyło, Ania Pawłasek, Aleksandra Wolniszewska z kl. II Technikum, Karolina Książek, Patrycja Kotyło, Agata Chylińska, Michał Pawłasek, Mateusz Skrzypczak, Rafał Plich z klasy III technikum i Mikołaj Bis z kl. IV technikum. Na zakończenie uczniowie jeszcze raz podziękowali za codzienny trud panu dyrektorowi, nauczycielom oraz pracownikom szkoły, wręczając im kwiaty.