Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Wreszcie, piątek!
11
:
49
:
03
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie
16 listopada 2023

MATEUSZ KNEĆ STYPENDYSTĄ PREZESA RADY MINISTRÓW

Decyzją Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego 224 uczniów ze szkół województwa lubelskiego zostało uhonorowanych stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w nauce w poprzednim roku szkolnym.

W gronie wyróżnionych znalazł się Mateusz Kneć, uczeń IV klasy Technikum, kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, w Zespole Szkół w Żółkiewce.

Uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów odbyła się 16 listopada 2023 roku w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Wysokość stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024 wynosi 500 zł miesięcznie i jest wypłacane w dwóch ratach, tj. do 30 listopada za okres od września do grudnia oraz do 30 kwietnia za okres od stycznia do czerwca.

Mateusz Kneć w roku szkolnym 2022/2023 uzyskał średnią ocen 5,24 oraz został laureatem etapu centralnego XLVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku mechanizacja rolnictwa.

Cała społeczność Zespołu Szkół w Żółkiewce jest dumna z Mateusza. Życzymy mu dalszych sukcesów.

14 listopada 2023

SZKOLNY KONKURS LITERACKI

Dnia 14 listopada 2023 r. w naszym technikum odbył się konkurs literacki poświęcony wybitnej polskiej poetce, Wisławie Szymborskiej. Wydarzenie miało na celu zaznajomienie uczniów z bogactwem życia i twórczości pisarki oraz zachęcenie do refleksji nad wrażliwością artystyczną poetki.

Uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące ważnych wydarzeń z życia Szymborskiej, takich jak: okresy jej edukacji, kluczowe momenty w karierze literackiej oraz zdobyte nagrody i wyróżnienia. Młodzież zinterpretowała również jeden z najsłynniejszych wierszy naszej polskiej noblistki, a mianowicie „Kot w pustym mieszkaniu”.

Najwyższym poziomem wiedzy wykazali się uczniowie:

 • I miejsce Marcin Nawrocki (kl. IV T),
 • II miejsce Mateusz Kneć (kl. IV T), Krystian Mantaj (kl. IV T),
 • III miejsce Paweł Kłoczek (kl. V T).

Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy wszystkich uczniów do zapoznania się z utworami Wisławy Szymborskiej.

Konkurs został zrealizowany pod opieką bibliotekarza, pani Marii Mirosław oraz nauczyciela języka polskiego, pani Mileny Niścior.

14 listopada 2023

Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

W dn. 14.11.2023 r. uczniowie kl. II i III Technikum uczestniczyli w spotkaniu nt. „Prawa konsumenta” z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów. Pani Krystyna Starczewska uświadomiła uczniom jakie przysługują im prawa podczas dokonywania zakupów w siedzibie sprzedawcy, poza lokalem przedsiębiorcy oraz na odległość. Uczestnicy spotkania poszerzyli swoją wiedzę m.in. nt. dopuszczalnego terminu i sposobu zgłaszania reklamacji. Pani Rzecznik zachęcała młodzież do  kontrolowania swoich wydatków i podejmowania przemyślanych, racjonalnych decyzji podczas zakupów. Wymieniła również zebranym instytucje publiczne zajmujące się ochroną praw konsumenta. Dzięki takim zajęciom uczniowie Zespołu Szkół w Żółkiewce będą w większym stopniu świadomymi młodymi konsumentami.

13 listopada 2023

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W dniach 13 - 19 listopada 2023 r. szkoła weźmie udział w XVI edycji projektu pt. „Otwarta firma” realizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi. W tych dniach młodzież będzie miała możliwość uczestniczenia w spotkaniach z przedstawicielami lokalnych przedsiębiorstw. Dla przedsiębiorstwa to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów, szkoła natomiast otrzymuje możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia, przygotowujące uczniów do planowania ścieżki edukacyjnej.

W bieżącym roku szkolnym odbędą się spotkania uczniów z:

 • Panią Krystyną Starczewską - Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
 • Panią Mileną Gwizdal i Panią Mileną Mielniczuk – Młodzieżowe Centrum Kariery w Krasnymstawie,
 • Panem Michałem Marchewką – Sklep z częściami zamiennymi do ciągników i maszyn rolniczych w Żółkiewce.

Tematyka spotkań uczniów z wolontariuszami – przedstawicielami firm:

 • Finanse,
 • Konsument,
 • Marketing firmy,
 • Własna firma,
 • Pracownik i pracodawca,
 • Etyczny biznes.
11 listopada 2023

Gminne i powiatowe obchody 105. rocznicy Odzyskania Niepodległości

W dniu 11 listopada 2023 r. uczniowie Zespołu Szkół w Żółkiewce aktywnie uczestniczyli w lokalnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

Młodzież (Dawid Olech kl. IV T, Przemyslaw Olech kl. III T i Damian Matyjaszek kl. IV T) prezentowała sztandar szkoły uczestnicząc wraz z Dyrektorem Zespołu Szkół w Żółkiewce, Panem Henrykiem Różyło, w powiatowych obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Reprezentacja naszej szkoły wzięła udział we mszy świętej w kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie i patriotycznym pochodzie ulicami miasta.

Podczas gminnych obchodów 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, uczniowie technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (Patryk Olech kl. III T i Jakub Ścibak kl. IV T) złożyli wiązankę pod pomnikiem upamiętniającym odzyskanie przez nasz kraj suwerenności. Uczniowie kl. IV T (Paweł Mielniczuk, Radosław Pawłat i Krystian Mantaj) prezentowali sztandar Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i wystąpili w mundurach Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Reprezentanci naszej szkoły wraz z nauczycielami uczestniczyli również we mszy świętej w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Żółkiewce i uroczystej akademii zorganizowanej w Ośrodku Kultury Samorządowej w Żółkiewce.