Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Wtorek - Poniedziałek już na szczęście za nami!
13
:
41
:
32
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie
7 grudnia 2023

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA CORAZ BLIŻEJ

7 grudnia w holu głównym naszej szkoły stanęła choinka. Młodzież z pierwszej klasy czynnie włączyła się do akcji przystrajania drzewka świątecznego. Pojawiły się bombki, ozdoby, łańcuchy i światełka – choinka wygląda pięknie. Uczniowie spisali się na medal. Ten miły akcent przypomina całej społeczności szkolnej, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia.
6 grudnia 2023

Wiedza kluczem do zdrowia

W dniu 5 grudnia 2023 r. uczniowie klasy I technikum: Rafał Bartnik i Damian Wrona, reprezentowali szkołę w Powiatowym Konkursie Prozdrowotnym „Wiedza kluczem do zdrowia”. Chłopcy przygotowali prezentację pt. „Szkodliwość spożywania cukru w różnych postaciach.”. Rafał i Damian wybrali ten temat ponieważ niepokoi ich, że na co dzień spotykają się z dużą zawartością cukru w różnych popularnych produktach.

Celem konkursu była promocja zdrowia i profilaktyka prozdrowotna, a także upowszechnianie wśród młodzieży najnowszej wiedzy z zakresu szkodliwości spożywania cukru, skutków palenia tytoniu i spożywania alkoholu oraz szkodliwość promieniowania ultrafioletowego.

6 grudnia 2023

Próbna Matura z CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna umożliwiła szkołom przeprowadzenie próbnych matur w roku szkolnym 2023/2024.
    Uczniowie zmierzą się z egzaminami dojrzałości na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego w następujących dniach:
  • 6 grudnia 2023 (środa), godz. 9:00 – język polski (240 minut),
  • 7 grudnia 2023 (czwartek), godz. 9:00 – matematyka (180 minut),
  • 8 grudnia 2023 (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne (120 minut).
Udział maturach próbnych jest dobrowolny, a zadania w arkuszach egzaminacyjnych obejmują całość wymagań egzaminacyjnych. Do próbnej matury przystąpili uczniowie klasy V Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Życzymy powodzenia!
28 listopada 2023

Olimpiada ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” edycja 2023/2024

28 listopada 2023 r. w Zespole Szkół w Żółkiewce został przeprowadzony I etap Ogólnopolskiej Olimpiady ZUS pt. „Wiem więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Wzięło w nim udział 6 uczniów z klasy II T, tj.: Mateusz Nastaj, Kacper Stefaniak, Batosz Pawłat, Bartłomiej Maj, Łukasz Podgórski, Kacper Białoch. Uczestnicy etapu szkolnego rozwiązywali indywidualnie jednakowy test (w formie pisemnej) składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Czas trwania testu wynosił 30 minut.

Życzymy uczniom jak najwyższych wyników i zakwalifikowania się co najmniej 3 uczniów do etapu wojewódzkiego, który będzie miał charakter drużynowy.

24 listopada 2023

,,Zawodowcy na czeskim rynku Pracy" - spotkania i zajęcia przygotowawcze

W Ramach realizacji projektu pt. ,,Zawodowcy na czeskim rynku Pracy", realizowanego na zasadach programu Erasmus+ w ramach Projektu ,,Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, 16 uczniów z kierunku technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki odbyło cykl szkoleń przygotowawczych.
Zajęcia językowe ukierunkowane na potrzeby zawodowe w ilości 20 godzin przygotowały stażystów do posługiwania się językiem zawodowym z branży mechanicznej.
Zajęcia kulturowe w ilości 6 godzin pozwoliły zapoznać się z kulturą, historią oraz specyfiką kraju oraz miejsc w których będą odbywać dwu tygodniowe staże w warsztatach samochodowych.
Zajęcia pedagogiczne w ilości 6 godzin przygotowały uczniów do odpowiedniego podejścia do obowiązków stażysty podczas wykonywanych prac, odpowiedniego zachowania się w nowym środowisku aby godnie reprezentować kulturę osobistą oraz narodową.
Wcześniej odbyły się spotkania informacyjne dyrektora szkoły oraz koordynatora projektu z uczniami i ich rodzicami w celu zapoznania z harmonogramem projektu, regulaminami a także zasadami wypełniania niezbędnej dokumentacji.