Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Wreszcie, piątek!
10
:
49
:
46
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie
15 czerwca 2021

LEKCJE Z ZUS

Uczniowie kl. II technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w miesiącu czerwcu na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości uczestniczyli w realizacji projektu „Lekcje z ZUS”. Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt zrodził się z potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne.

„Lekcje z ZUS” kształtują świadomość naszej młodzieży, a ponadto dają im  praktyczną wiedzę jako przyszłym przedsiębiorcom na niżej wymienione tematy:

Świadomy zawsze ubezpieczony
• cel ubezpieczeń społecznych
• historia ubezpieczeń
• zadania ZUS
• ZUS=/=FUS

Co Ci się należy, gdy płacisz składki
• system ubezpieczeń społecznych
• praca zarobkowa a ubezpieczenia
• świadczenia z ubezpieczenia chorobowego
• świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego

Renty i emerytury
• świadczenia z ubezpieczeń rentowych
• świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego
• Emerytura - Twoja przyszłość w Twoich rękach

E-ZUS, czyli firma pod ręką
• rejestracja firmy
• zgłoszenie do ubezpieczeń
• ulgi w płaceniu składek
• rozliczenia z ZUS.

Podsumowanie szkolnego konkursu profilaktycznego

W I semestrze br. szkolnego w Zespole Szkół w Żółkiewce został zorganizowany szkolny konkurs plastyczny „Bezpieczny = trzeźwy kierowca”. Jego celem było propagowanie trzeźwości wśród młodych kierowców i  uwrażliwianie pasażerów na trzeźwość kierowców, z którymi odbywają podróż. Konkurs był skierowany do wszystkich uczniów szkoły. Prace plastyczne zostały umieszczone na szkolnej gazetce, a najlepsze nagrodzone. Wszystkie prace się podobały, a na wyróżnienie zasługują szczególnie uczniowie: Jacek Pop, Łukasz Chudziak, Konrad Bądyra i Paweł Kłoczek. Środki na zakup nagród i innych pomocy dydaktycznych wspomagających prowadzenie w szkole działań profilaktycznych zostały pozyskane dzięki realizacji przez szkołę zadania publicznego finansowanego przez Urząd Gminy w Żółkiewce.

Koordynatorami konkursu byli: psycholog szkolny Pani Karolina Koman-Warda i  nauczyciel przepisów ruchu drogowego Pan Andrzej Mirosław.

4 maja 2021

MATURA 2021

Dnia 04.05.2021 r. o godzinie 9:00 rozpoczęła się matura z języka polskiego. W kolejnych dniach odbędą się egzaminy maturalne z matematyki, języków obcych i przedmiotów dodatkowych.

Maturzystom życzymy połamania piór!

3 maja 2021

2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja

W 2021 roku przypada 230. rocznica uchwalenia Ustawy Rządowej, zwanej Konstytucją 3 Maja 1791 roku, która została spisana i wprowadzona w życie jako Konstytucja Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Dyrektor Szkoły Pan Stanisław Rogalski, poczet sztandarowy, przedstawiciele nauczycieli i uczniów włączyli się w gminne obchody tego ważnego dla Polski narodowego święta.

Warto przy obchodach 3 Maja przypomnieć, że Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja. Uchwalony w 1791 r. przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego akt wprowadził trójpodział władzy, niósł gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, świadomy znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej, oddając hołd wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wiekopomnego aktu - myślicielom politycznym, posłom na Sejm Czteroletni, przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego oraz pokoleniom Polaków, których niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie niepodległości, zachęca do refleksji nad dziedzictwem Konstytucji 3 Maja współcześnie” – oświadczono.

Zdjęcia z www.oks-zolkiewka.pl

30 kwietnia 2021

POŻEGNANIE MATURZYSTÓW 2021

„Ucz się tak, jakbyś niczego jeszcze nie osiągnął,

i lękaj się, byś nie stracił tego, co już osiągnąłeś”

W dniu 30 kwietnia 2021 r. uczniowie klas maturalnych mogli odebrać upragnione świadectwa. W nietypowych okolicznościach młodzież zakończyła swoją edukację. Dyrektor Szkoły Pan Stanisław Rogalski podziękował uczniom za miłą współpracę i życzył pomyślności na przyszłość. Za wysokie wyniki w nauce i  aktywność społeczną, wyróżnienie uczniowie, otrzymali nagrody, dyplomy i listy pochwalne.

Naszym absolwentom życzymy powodzenia na maturze, szczęścia w dorosłym życiu, spełnienia marzeń i aby lata spędzone w naszej szkole były dla nich zawsze miłym wspomnieniem. Dziękujemy rodzicom uczniów klas czwartych za współpracę ze społecznością szkoły.