Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Wreszcie, piątek!
12
:
12
:
01
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie
25 kwietnia 2021

Dodatkowe kwalifikacje uczniów w ramach projektu "Zawodowcy z Żółkiewki"

W miesiącu kwietniu 2021 roku 18 uczniów Technikum, kształcącym się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, zdobyli dodatkowe kwalifikacje zawodowe w  zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie kurs podstawowy, w ramach kursu, który został przeprowadzony w ramach realizowanego przez Zespół Szkół w Żółkiewce projektu „Zawodowcy z Żółkiewki" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte przez uczniów w znacznym stopniu ułatwią absolwentom szkoły przejmowanie i prowadzenie własnych gospodarstw rolnych.
25 kwietnia 2021

XLIV edycja okręgowych eliminacji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W dniu 23.04.2021 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyły się eliminacje okręgowe XLIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Naszą szkołę w bloku tematycznym: mechanizacja rolnictwa reprezentowali uczniowie: Marcin Grzeszczuk, Mateusz Skrzypczak, Jakub Mazurek.
Najlepszy wynik uzyskał Marcin Grzeszczuk, zajmując 8 miejsce. Gratulujemy!
25 kwietnia 2021

Dodatkowe kwalifikacje uczniów w ramach projektu "Zawodowcy z Żółkiewki"

W miesiącu kwietniu 2021 roku 18 uczniów Technikum, kształcącym się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, zdobyli dodatkowe kwalifikacje zawodowe w  zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie kurs podstawowy, w ramach kursu, który został przeprowadzony w ramach realizowanego przez Zespół Szkół w Żółkiewce projektu „Zawodowcy z Żółkiewki" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte przez uczniów w znacznym stopniu ułatwią absolwentom szkoły przejmowanie i prowadzenie własnych gospodarstw rolnych.
3 marca 2021

PRÓBNA MATURA z CKE

Stacjonarnie, ale w reżimie sanitarnym, odbywają się tegoroczne matury próbne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Egzamin maturalny to ważne, ale i stresujące wydarzenie w życiu każdego ucznia. Aby zniwelować poziom stresu, ważne jest nie tylko dobre przygotowanie, lecz także umiejętność odnalezienia się w stresującej sytuacji. Dlatego staraliśmy się, aby przebieg próbnego egzaminu był podobny jak egzaminu państwowego. Przez kolejne dni uczniowie sprawdzają stan swojej wiedzy i przygotowania do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu. W bieżącym roku harmonogram przedstawia się następująco: 3 marca – język polski, 4 marca – matematyka, 5, 8 marca – języki obce, a w kolejnych dniach – przedmioty dodatkowe zdawane na poziomie rozszerzonym. Do próbnej matury przystąpią uczniowie klasy IV Technikum kształcącego w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i technik ekonomista. Życzymy im jak najwyższych wyników!

3 marca 2021

3 Marca - Międzynarodowy Dzień Pisarzy i Pisarek

Międzynarodowy Dzień Pisarzy i Pisarek ustanowiony został w 1984 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Pisarzy. Jego celem jest promowanie literatury oraz obrona wolności słowa i rozwój społeczności pisarzy na całym świecie. W bieżącym roku w Polsce doceniona została szczególnie twórczość niektórych pisarzy/poetów poprzez ustanowienie, przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, roku 2021 Rokiem Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza.

Stanisław Lem - najwybitniejszy przedstawiciel polskiej fantastyki i jeden z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie, autor m. in. „Cyberiady”, „Solaris” czy „Bajek robotów”. W swoich rozważaniach nad kondycją współczesnego człowieka, skutkami postępu technicznego i cywilizacyjnego dostrzegał wiele zagadnień fundamentalnych dla kultury i myśli współczesnej. Przestrzegał przed negatywnymi skutkami technicznego rozwoju cywilizacji, a jego prace teoretyczne i prognozy futurologiczne mają znaczący wpływ na definiowanie miejsca ludzkości we wszechświecie i prognozowanie jej losu.

Cyprian Kamil Norwid - wybitny poeta, dramatopisarz, prozaik i myśliciel, a także artysta sztuk pięknych. W twórczości swej Norwid odwoływał się do narodowej i ogólno-europejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem. Twórczy wkład Norwida w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na wielu polach decydujący.

Krzysztof Kamil Baczyński - jeden z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów. Pośmiertnie odznaczony został Krzyżem Armii Krajowej, a dwa lata temu otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiej kultury.

Tadeusz Różewicz - wybitny polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta, głęboko związany z losem pokolenia wojennego, baczny obserwator życia codziennego, społecznego i politycznego. Filozoficzna i egzystencjalna głębia obecna w twórczości Różewicza ma charakter uniwersalny, dzięki czemu nie tylko trafia do odbiorców z całego świata, ale jeszcze długo będzie oddziaływać na współczesną literaturę polską.

Zapraszamy do biblioteki szkolnej i poznania utworów ww. pisarzy/poetów.