Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Czwartek - Weekend tuż tuż ...
16
:
04
:
07
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

To badanie statystyka publiczna realizuje co 10 lat - ostatni spis rolny przeprowadzono w 2010 r.

Spis rolny wg stanu na 1 czerwca 2020 r. obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne osób fizycznych - gospodarstwa indywidualne i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które 1 czerwca 2020 r. prowadziły działalność rolniczą.

Powszechny Spis Rolny 2020 dotyczy szeregu tematów: użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów, zwierzęta gospodarskie, nawożenie, ochrona roślin, budynki gospodarskie, ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze, działalność gospodarcza, struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego, aktywność ekonomiczna oraz chów i hodowla ryb.

Rolnicy będą mogli wziąć udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 od 1 września do 30 listopada br., spisując się samodzielnie przez Internet, telefonicznie lub tradycyjnie podczas wizyty rachmistrza spisowego. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie https://spisrolny.gov.pl/

Dodatkowe kwalifikacje uczniów w ramach projektu "Zawodowcy z Żółkiewki"

W dniu 13 października 2020 roku odbyło się uroczyste wręczanie, przez Dyrektora szkoły Pana Stanisława Rogalskiego, zaświadczeń i certyfikatów kwalifikacyjnych uczniom Technikum, kształcącym się w zawodzie technik ekonomista, którzy zdobyli dodatkowe kwalifikacje zawodowe w specjalnościach "Kasjer - sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej".
Kurs został przeprowadzony w ramach realizowanego przez Zespół Szkół w Żółkiewce projektu „Zawodowcy z Żółkiewki" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Zaświadczenia kwalifikacyjne oraz certyfikaty ukończenia kursu specjalnościach "Kasjer - sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej" uzyskało 10 uczniów. Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte przez uczniów w znacznym stopniu pozwolą absolwentom szkoły na znalezienie dobrze płatnej pracy, wymagającej specjalistycznych umiejętności
13 października 2020

ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

13 października 2020 r. był w naszej szkole dniem szczególnym z uwagi na  uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Ze względu na trwającą pandemię, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uroczystość obchodzona była inaczej niż dotychczas, bo w zaostrzonych warunkach sanitarnych, ale powaga i jej charakter zostały zachowane.

Po wysłuchaniu hejnału Szkoły i Hymnu Polski, w asyście Sztandaru Szkoły uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie i oficjalnie zostali przyjęci w poczet uczniów Zespołu Szkół w Żółkiewce. Pierwszoklasiści w odświętnych strojach przyrzekali m. in. dbać o godność ucznia i dobre imię szkoły. W uroczystości wzięli udział: dyrektor szkoły Pan Stanisław Rogalski, wychowawczyni Pani Katarzyna Podgórska-Szpyt i przedstawiciele klas starszych.

20 września 2020

Wakacyjne staże u pracodawców 2020

W miesiącach lipcu i sierpniu 2020 r, 30 uczniów naszej szkoły odbywało płatne staże wakacyjne u pracodawców w ramach realizowanego projektu edukacyjnego „ Zawodowcy z Żółkiewki” oś priorytetowa 12.4. Edukacja, Kwalifikacje kompetencje, kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny”.
W ramach współpracy szkoły z zakładami pracy na terenie powiatu krasnostawskiego i świdnickiego. Uczniowie kształcący się w zawodach: Technik ekonomista i Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zdobywali praktyczne umiejętności wybranego przez siebie zawodu.
Uczniowie technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki poznawali zalety i wady pracy mechanika, pracując w warsztatach naprawczych samochodów osobowych, ciągników rolniczych oraz specjalistycznych zakładach serwisowych ciągników New Holland.
Uczniowie technikum ekonomicznego zapoznali się z funkcjonowaniem przedsiębiorstw handlowych i instytucji państwowych. Poznali zasady handlu w małych przedsiębiorstwach oraz techniki obsługi petentów w urzędach.
Poprzez swoją postawę i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań uczniowie przyczynili się do promocji naszej szkoły w środowisku lokalnym.

Narodowe Czytanie 2020

W piątek 4 września we wspólnym czytaniu Balladyny Juliusza Słowackiego wzięli udział uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Żółkiewce. Podczas tegorocznej odsłony dziewiątej akcji Narodowego Czytania Para Prezydencka zaproponowała do czytania wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Dramat został ukończony w grudniu 1834 roku, a wydany pięć lat później w Paryżu. Powstał na emigracji w czasie dyskusji na temat przyczyn niedawnej klęski powstania i debat nad wspólną historią i przyszłym losem narodu. Poeta połączył w tym utworze realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie postaw i czynów bohaterów.

Ufam, że – wzorem lat ubiegłych – i tym razem podczas Narodowego Czytania każdy z Państwa odkryje swoją Balladynę, oddając się refleksji nad uniwersalnym przesłaniem tego utworu, który obnaża ludzkie słabości i wady, a zarazem opowiada się po stronie zgody, porozumienia i ukazuje zwycięstwo dobra nad złem. Mam głęboką nadzieję, że wspólne Narodowe Czytanie po raz kolejny dostarczy nam dużo radości w obcowaniu z wybitną polską literaturą – napisał w specjalnym liście Prezydent RP Andrzej Duda.

Organizatorami akcji w szkole byli: bibliotekarz i nauczyciel języka polskiego.