Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Wreszcie, piątek!
12
:
10
:
19
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie
20 stycznia 2021

Szkolny Konkurs Czytelniczy "Życie i twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego"

Krzysztof Kamil Baczyński - jeden z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów jest patronem 2021 roku. Pośmiertnie odznaczony został Krzyżem Armii Krajowej, a dwa lata temu, na mocy postanowienia prezydenta Andrzeja Dudy, otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiej kultury. „W uznaniu zasług Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla polskiej sztuki, dla polskiej niepodległości i polskiej kultury, w stulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej oddaje hołd innym przedstawicielom poetów pokolenia Kolumbów poległym w trakcie okupacji niemieckiej - Tadeuszowi Gajcemu, Janowi Romockiemu, Zdzisławowi Stroińskiemu, Józefowi Szczepańskiemu i Andrzejowi Trzebińskiemu”- podkreślono w tekście dokumentu. W 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin poety.

W grudniu 2020 r. chętni uczniowie Technikum w Zespole Szkół w Żółkiewce brali udziału w Szkolnym Konkursie Czytelniczym "Życie i twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego" organizowanym przez bibliotekarza i nauczyciela języka polskiego.

Najwyższym poziomem wiedzy wykazali się uczniowie:

  • I miejsce Karolina Książek (kl. IV T)
  • II miejsce Aleksandra Wolniszewska (kl. III T), Patrycja Kotyło (kl. IV T)
  • III miejsce Paweł Kłoczek (kl. II T)

Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy wszystkich uczniów do zapoznania się z poezją Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

11 stycznia 2021

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE: MG.42 i AU.36

W dniu 11.01.2021 r. została przeprowadzona część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikację MG.42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie. Do egzaminu przystąpili uczniowie klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikację MG.42 odbędzie się 12.01.2021 r. Jest to ostatni egzamin z kwalifikacji, które zdają uczniowie kl. IV Technikum, aby uzyskać zawód technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

W dniu 12.01.2021 r. do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikację AU.36 Prowadzenie rachunkowości przystąpią uczniowie kl. IV Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista. Część praktyczna egzaminu odbędzie się 18.01.2021 r. Jest to również ostatni egzamin z kwalifikacji, które zdają uczniowie kl. IV Technikum, aby uzyskać zawód technika ekonomisty.

Naszym starszym kolegom życzymy powodzenia zarówno podczas części pisemnej, jak i podczas części praktycznej egzaminu.

11 grudnia 2020

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - etap szkolny

W piątek,11 grudnia 2020 r. o godzinie 9:00 odbyły się zawody I stopnia XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zawody szkolne miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów: trzydziestu pytań testowych jednokrotnego wyboru, zadania z podstaw ekonomii i pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do myśli przewodniej XXXIV OWE "Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii”. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jej celem jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

W ZS  w Żółkiewce w etapie szkolnym olimpiady wzięli udział uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista. Trzymamy kciuki za zakwalifikowanie się uczestników do etapu okręgowego.

2 grudnia 2020

Dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

Kolejna grupa uczniów technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zdobyła dodatkowe kwalifikacje zawodowe, do prowadzenia urządzeń transportu bliskiego wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego w ramach realizowanego przez Zespół Szkół w Żółkiewce projektu „Zawodowcy z Żółkiewki" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte przez uczniów w znacznym stopniu pozwolą absolwentom szkoły na znalezienie dobrze płatnej pracy, wymagającej specjalistycznych umiejętności.
30 listopada 2020

Stypendium Prezesa RM dla Aleksandry Wolniszewskiej

Jest nam miło poinformować, że uczennica kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista z Zespołu Szkół w Żółkiewce jest tegoroczną Stypendystką Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest jednemu uczniowi z każdej szkoły średniej kończącej się maturą, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą, w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Gratulujemy Aleksandrze i  życzymy dalszych sukcesów.