Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Wreszcie, piątek!
10
:
47
:
46
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie
1 marca 2021

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Święto Bohaterów II konspiracji, niezłomnie walczących o niepodległą i wolną Polskę zostało ustanowione z inicjatywy Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Uczestników ruchu partyzanckiego określa się też jako „żołnierzy drugiej konspiracji” lub „Żołnierzy Niezłomnych”. Sformułowanie „Żołnierze Wyklęci” powstało w 1993 roku – po raz pierwszy użyto go w tytule wystawy „Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.”, zorganizowanej przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim. Jego autorem był Leszek Żebrowski. Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy. Większość akcji oddziałów podziemia antykomunistycznego było wymierzonych w oddziały zbrojne UB, KBW czy MO. Żołnierze Wyklęci dzięki swojej działalności przyczynili się do opóźnienia kolejnych etapów utrwalania systemu komunistycznego, pozostając dla wielu środowisk wzorem postawy obywatelskiej.

Pamiętamy!

15 lutego 2021

Czytelnik roku szkolnego 2020/2021

Przypominamy, że od października 2020 r. trwa szkolny konkurs czytelniczy „Czytelnik roku szkolnego 2020/2021”. Uczniowie udzielają pisemnej odpowiedzi na przygotowywane przez bibliotekarza zestawy pytań, za rozwiązanie których otrzymują punkty. Dotychczasowe zestawy pytań dotyczyły m. in. zasług Hetmana Stanisława Żółkiewskiego (w związku z obchodami roku 2020 jako Roku Hetmana Stanisława Żółkiewskiego) oraz twórczości wybranych patronów roku 2021. Do tej pory najwyższą ilość punktów uzyskały uczennice: Aleksandra Wolniszewska (kl. III T), Karolina Książek (kl. IV T), Patrycja Kotyło (kl. IV T).

Przypominamy, że zestawy pytań publikowane są uczniom cyklicznie poprzez dziennik elektroniczny. Zapraszamy do udziału.

11 lutego 2021

Dodatkowe kwalifikacje uczniów w ramach projektu "Zawodowcy z Żółkiewki"

W lutym 2021 roku odbyło się uroczyste wręczanie, przez Dyrektora szkoły Pana Stanisława Rogalskiego, książeczek spawacza i certyfikatów kwalifikacyjnych uczniom Technikum, kształcącym się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, którzy zdobyli dodatkowe kwalifikacje zawodowe w specjalności „Spawacz metodą MAG”.
Kurs został przeprowadzony w ramach realizowanego przez Zespół Szkół w Żółkiewce projektu „Zawodowcy z Żółkiewki" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Certyfikaty i książeczki spawacza wydane praz Instytut Spawalnictwa w Gliwicach uprawniające do spawania metodą MAG uzyskało 15 uczniów.
Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte przez uczniów w znacznym stopniu pozwolą absolwentom szkoły na znalezienie dobrze płatnej pracy, wymagającej specjalistycznych umiejętności.
27 stycznia 2021

PERSPEKTYWY 2021

Jesteśmy w gronie najlepszych techników w Polsce, najlepszym technikum w powiecie krasnostawskim i jedną z najlepszych szkół województwa lubelskiego w rankingu PERSPEKTYWY 2021!!!

Miło nam powiadomić, że w tegorocznym Rankingu „Perspektywy” Technikum w Zespole Szkół w Żółkiewce (Technikum ZS Zaburze) zajęło 9 miejsce w województwie lubelskim, wśród najlepszych techników, uzyskując tytuł Srebrnej Szkoły oraz 120 miejsce w Polsce wśród 499 techników, spełniających wymagane kryteria.

Ranking jest tworzony głównie z myślą o uczniach, którzy planują swoją edukację w szkole średniej oraz ich rodzicach. Klasyfikacja Perspektyw stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze liceum lub technikum, które doprowadzą ich do studiów i ułatwią zdobycie wymarzonego zawodu. Mamy nadzieję, że nasze sukcesy i starania śledzą uczniowie kończący ósme klasy szkół podstawowych i uwzględnią je przy wyborze szkół średnich.

Kryteria Rankingu Techników 2021 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Jesteśmy dumni z naszego Technikum i trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów, aby ich tegoroczne wyniki były na miarę poprzednich.

Gratulujemy oraz dziękujemy ubiegłorocznym absolwentom i  nauczycielom, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

Szczegóły w linkach:

RANKING WOJEWÓDZKI TECHNIKÓW 2021 - LUBELSKIE

RANKING GŁÓWNY TECHNIKÓW 2021

26 stycznia 2021

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - etap okręgowy

Miło nam poinformować o zakwalifikowaniu się Aleksandry Wolniszewskiej - uczennicy kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista – do etapu okręgowego XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Myśl przewodnia tegorocznej olimpiady brzmi: "Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii”.

Gratulujemy i życzymy Oli zakwalifikowania się do etapu centralnego.