Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Wreszcie, piątek!
10
:
56
:
10
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie
3 maja 2023

232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W 2023 roku przypada 232. rocznica uchwalenia Ustawy Rządowej, zwanej Konstytucją 3 Maja, która została spisana i wprowadzona w życie jako Konstytucja Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Uchwalony w 1791 r. przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego akt wprowadził trójpodział władzy, niósł gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych

Młodzież Zespołu Szkół w Żółkiewce aktywnie uczestniczyła w gminnych obchodach 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie: Jakub Ścibak, Dawid Olech, Mateusz Kneć prezentowali sztandar Zespołu Szkół w Żółkiewce. Uczniowie: Radosław Pawłat, Paweł Mielniczuk i Damian Matyjaszek prezentowali sztandar Koła Kombatanckiego Gminy Żółkiewka Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Koła Regionalnego w Żółkiewce w mundurach Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Uroczystości rozpoczęły się złożeniem wieńców przy tablicy, upamiętniającej 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, umieszczonej przed Urzędem Gminy w Żółkiewce. W imieniu Zespołu Szkół w Żółkiewce wiązankę złożyli uczniowie: Patryk Olech i Bartosz Pawłat. Następnie uczestnicy udali się do kościoła pw. Św. Wawrzyńca na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny, po której odbyła się część artystyczna w budynku Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce.

28 kwietnia 2023

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW 2023

Tegorocznych absolwentów pożegnaliśmy uroczyście 28 kwietnia 2023 r. Na uroczystość przygotowaną z tej okazji przybyli: Członek Zarządu Powiatu Krasnostawskiego Pan Jan Mróz, Proboszcz parafii rzymsko-katolickiej w Olchowcu ksiądz Franciszek Kliza, Przewodniczący Rady Rodziców Pan Piotr Mantaj, Dyrektor szkoły Pan Henryk Różyło, rodzice, wychowawcy, nauczyciele i uczniowie.

Była to ostatnia okazja do podsumowania wspólnie spędzonych lat, do refleksji, zadumy i wspomnień. W swoim wystąpieniu Dyrektor szkoły odczytał List Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk skierowany do tegorocznych absolwentów. Podziękował uczniom za współpracę i życzył pomyślności na przyszłość. Ciepłe słowa do młodzieży skierował również Członek Zarządu Powiatu Krasnostawskiego Pan Jan Mróz. Po przemówieniach Sztandar Zespołu Szkół w Żółkiewce został uroczyście przekazany przez uczniów kl. IV Tg młodszym kolegom.

W dalszej części uroczystości na scenę zaproszono absolwentów, którzy poprzez swoją aktywność, dbanie o własny rozwój, uzyskiwanie wysokich wyników w nauce, zaangażowanie w działalność społeczną kształtowali pozytywny wizerunek szkoły. Uczniowie otrzymali nagrody za: najwyższe wyniki w nauce (Łukasz Chudziak, Szymon Buczkowski i Michał Podgórski), zaangażowanie na zajęciach praktycznych, aktywny udział w olimpiadach i konkursach z przedmiotów zawodowych (Łukasz Chudziak, Szymon Buczkowski, Mateusz Krzyżan i Kamil Szpot) oraz reprezentowanie Zespołu Szkół w Żółkiewce w poczcie sztandarowym (Julia Zdybel, Michał Janicki, Kamil Szpot i Karol Kapica).

Naszym absolwentom życzymy powodzenia na maturze, szczęścia w dorosłym życiu, spełnienia marzeń i aby lata spędzone w naszej szkole były dla nich zawsze miłym wspomnieniem.

W dalszej części uroczystości przedstawiony został montaż słowno-muzyczny, pierwszy dedykowany tegorocznym absolwentom, a kolejny upamiętniający 232. rocznicę uchwalenia Ustawy Rządowej, zwanej Konstytucją 3 Maja. Uroczystość przygotowali uczniowie: Karolina Wypych, Diana Dolecka, Mateusz Kneć, Michał Plesz, Mikołaj Szpot, Norbert Pałys, Paweł Kłoczek, Grzegorz Marek, Sebastian Oseła, Sebastian Marcyniuk, Bartosz Pawłat, Oskar Kaczmarek pod kierunkiem Pana Romana Góry.

24 kwietnia 2023

ELIMINACJE POWIATOWE MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU MOTORYZACYJNEGO

24 kwietnia 2023 r. odbył się etap Powiatowy Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Konkurs należy do jednych z  najważniejszych działań w zakresie bezpieczeństwa skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego inicjatorem jest Polski Związek Motorowy wspierany przez Komendę Policji, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Założenia turniejowych rozgrywek koncentrują się na popularyzowaniu wśród młodzieży znajomości przepisów ruchu drogowego i wiedzy motoryzacyjnej, propagowaniu kulturalnego i bezpiecznego zachowania się uczestników ruchu drogowego oraz rozpowszechnianiu wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. W powiecie krasnostawskim inicjatorami rozgrywek motoryzacyjnych są: Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, Komenda Policji, Wojewódzki Ośrodek ruchu Drogowego w Chełmie oraz Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie.

W turnieju wzięli udział uczniowie: Mateusz Kneć, Krystian Mantaj i Radosław Pawłat z kl. III T. Drużyna zajęła V miejsce.

22 kwietnia 2023

Eliminacje powiatowe XLV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”

W dniu 22 kwietnia 2023 r. w  Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie odbyły się eliminacje powiatowe XLV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. OTWP jest jedną z podstawowych form działalności prewencyjnej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Miło nam poinformować, że w eliminacjach powiatowych XLV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w ZS w Żółkiewce Jacek Pop zajął II miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych. Gratulujemy!

21 kwietnia 2023

IX Wojewódzki Konkurs Poprawności Językowej

Mateusz Kneć i Krystian Mantaj reprezentowali naszą szkołę w IX Wojewódzkim Konkursie Poprawności Językowej – „Mówię i piszę po polsku”, który odbył się 20 kwietnia 2023 roku w Krasnymstawie.
W etapie wojewódzkim brało udział 29 uczestników z 15 placówek. Konkurs miał na celu pogłębianie wiedzy uczniów oraz wzbudzenie świadomości, jak wielką wartość ma prawidłowe i bezbłędne posługiwanie się językiem polskim.