Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Wreszcie, piątek!
12
:
14
:
23
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie
7 marca 2023

Zajęcia z ratownikiem medycznym Panią Katarzyną Dabską-Krasucką

W dniu 07.03.2023 r. zostały przeprowadzone zajęcia nt. „Pierwsza pomoc przedmedyczna” przez wykwalifikowanego ratownika medycznego Panią Katarzynę Dąbską-Krasucką. Zostały one zorganizowane w  związku z realizacją ww. tematu na przedmiocie przepisy ruchu drogowego w zakresie kat. B, T. W zajęciach uczestniczyli uczniowie kl. I i II T. Celem spotkania było nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w różnych stanach zagrożenia zdrowia i życia. Na początku spotkania Pani Katarzyna Dąbska-Krasucka przekazała zebranym podstawowe informacje na temat pierwszej pomocy przedmedycznej. Zwróciła uwagę na prawny obowiązek każdego obywatela, jakim jest konieczność udzielania pomocy ofiarom wypadków. Omówiła zakres pierwszej pomocy przedlekarskiej i  przekazała informacje na temat udzielania pomocy w przypadku krwotoków, złamań, urazów poszczególnych części ciała, omdleń, zadławień, oparzeń termicznych, odmrożeń, zatruć. Pani Katarzyna przedstawiła kolejność udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Następnie udzieliła instruktażu, jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej (bezpiecznej) oraz jak przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową. Po udzielonym instruktażu, uczestnicy spotkania mogli przećwiczyć cały schemat udzielania pierwszej pomocy.

Dziękujemy Pani Katarzynie Dąbskiej-Krasuckiej za ciekawe i przydatne zajęcia.

7 marca 2023

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych – etap wojewódzki 2023

7 marca w Siennicy Różanej odbyła się Olimpiada Młodych Producentów Rolnych.
Do XL edycji olimpiady przystąpili młodzi producenci rolni i uczniowie szkół rolniczych z województwa lubelskiego. Organizatorem tego wydarzenia jest Związek Młodzieży Wiejskiej, organizacja skupiająca młodzież nie tylko ze wsi. Głównym założeniem Olimpiady jest propagowanie szeroko rozumianej tematyki rolnictwa. Wydarzenie co roku przyciąga młodych uczestników zainteresowanych problematyką rolniczą, którzy sami prowadzą gospodarstwo rolne, bądź też przygotowują się do tego zawodu w szkołach i uczelniach rolniczych.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Marcin Nawrocki, Krystian Mantaj, Radosław Pawłat, Szymon Kowalczyk, Paweł Domoń.
Finał wojewódzki składał się z dwóch części – pisemnego testu oraz etapu ustnego, do którego zakwalifikowało się dziesięciu zawodników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z testu. Po tych zmaganiach, wyłoniona została finałowa piątka uczestników.
1 marca 2023

Wyjazd dydaktyczny do zakładów produkcyjnych

W dniu 01.03.2023 roku uczniowie technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki uczestniczyli w wyjeździe dydaktycznym do zakładów produkcyjnych, znajdujących się na terenie województwa lubelskiego. Zapoznali się z technologią produkcji łożysk tocznych w FŁT-Kraśnik S.A oraz produkcją maszyn do zbioru owoców i warzyw w Weremczuk Agromachines w Niedrzwicy Dużej.
FŁT-Kraśnik S.A. jest wiodącym producentem łożysk tocznych w Polsce oraz znaczącym globalnym dostawcą łożysk dla przemysłu, samochodów osobowych i ciężarowych, maszyn rolniczych, silników elektrycznych, wózków widłowych, motoreduktorów i reduktorów.
Weremczuk Agromachines zajmuje się produkcją kombajnów i maszyn do zbioru i uprawy owoców takich jak: aronia, świdośliwa, porzeczka, malina, borówka, jagoda kamczacka, wiśnie i śliwy, dzika róża, pigwa i podobne, jabłka oraz warzyw tach jak: marchew, pietruszka, ziemniak, ogórek, cebula, zioła, kapusta, kalafior, brokuł, papryka, pomidor.
Uczestnicy wyjazdu zobaczyli nowoczesne linie produkcyjne oraz zapoznali się z zasadami funkcjonowania zakładów produkcyjnych na globalnych rynkach.
17 lutego 2023

Lubelscy Przedsiębiorcy Jutra

W dn. 17.02.2023 r. uczniowie kl. III T (Karolina Wypych, Mateusz Kneć, Dawid Olech i Radosław Pawłat) uczestniczyli w pierwszych warsztatach objętych programem przedsiębiorczości młodzieżowej pn. „Lubelscy Przedsiębiorcy Jutra”. W zajęciach wzięli udział przedstawiciele uczniów z trzech powiatów - janowskiego, łęczyńskiego i krasnostawskiego. Spotkanie odbyło się w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Lubelscy Przedsiębiorcy Jutra” to program dla uczniów w wieku 14-19 lat ze szkół w województwie lubelskim. Przedsięwzięcie zostało przygotowane drogą konsultacji z grupami zainteresowanych stron przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny. Było to możliwe dzięki realizacji projektu START EASY (Interreg Europe) promującego nowe rozwiązania wsparcia przedsiębiorczości dla europejskich regionów. Program obejmuje: 2 dni praktycznych warsztatów, spotkania z trenerami i biznesem, 2 konkursy na najlepszy pomysł i biznesplan. Podczas warsztatów biznesowych i spotkań studyjnych z przedsiębiorcami uczestnikom zostanie przybliżony temat innowacji. Program ma podpowiedzieć jak je wdrażać i dlaczego nie trzeba się bać marzyć o swoim biznesie. Pokaże również, jak budować swoją karierę i zdobyć dofinansowanie na pierwszy biznes. Uczestnicy wezmą udział w 2 konkursach, gdzie zaprezentują swoje pomysły oraz opracują biznesplany. Młodzież dowie się, jak wdrożyć i sfinansować swój innowacyjny pomysł.

22 lutego 2023

Spotkanie z przedstawicielami MCK w Krasnymstwie

W dn. 22.02.2023 r. uczniowie kl. II  T i kl. III T uczestniczyli w spotkaniu z Panią Mileną Gwizdal i Panią Mileną Mielniczuk - przedstawicielkami Młodzieżowego Centrum Kariery w Krasnymstawie na temat: „Komunikacja interpersonalna – jak poprawnie się komunikować”. Prowadzące wyjaśniły uczniom istotę komunikacji, wskazały jej komponenty i rodzaje. Następnie omówiły elementy wpływające na odbiór przekazu i strefy komfortu podczas komunikacji oraz podawały oznaczenia przykładowych postaw ciała. Zobrazowały zasady doskonałej komunikacji na podstawie słowa „POZNAJ SIEBIE” i zasady aktywnego słuchania na podstawie słowa „SŁUCHAJ”. Wyjaśniły uczniom, na czym polega komunikacja zespołowa i komunikacja asertywna. Młodzież aktywnie uczestniczyła w spotkaniu.