Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Wreszcie, piątek!
10
:
55
:
02
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie
12 kwietnia 2023

Ogólnopolska akcja „Góra Grosza”

W naszej szkole odbyła się ogólnopolska akcja „Góra Grosza” zorganizowana przez Samorząd Uczniowski.
Celem akcji było zebranie funduszy na cele charytatywne. Wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły mieli okazję wziąć udział w akcji i wesprzeć potrzebujących.
Wszystkie zebrane pieniądze w kwocie 212,44 zł zostały przekazane na cele dobroczynne, takie jak; pomoc dla dzieci chorych na raka czy wsparcie dla osób starszych.
Zbiórka „Góra Grosza” to wspaniała okazja, aby połączyć siły i pomóc potrzebującym.

Dziękujemy wszystkim uczniom i pracownikom szkoły, którzy wzięli udział w tej szlachetnej akcji i przyczynili się do tego, że świat stał się trochę lepszym miejscem.
5 kwietnia 2023

Spotkanie przedświąteczne

Przygotowania do Świąt Wielkanocnych to czas szczególnej refleksji. W takim duchu dnia 5 kwietnia 2023 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste spotkanie społeczności szkolnej.

Zgodnie z tradycją uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły podzielili się święconym jajkiem. Pan Dyrektor podziękował młodzieży i Księdzu Franciszkowi Klizie za przygotowanie uroczystości oraz złożył wszystkim życzenia świąteczne.

31 marca 2023

Lubelscy Przedsiębiorcy Jutra

W dniu 31 marca 2023 r. uczniowie naszej szkoły (Karolina Wypych, Mateusz Kneć, Radosław Pawłat i Dawid Olech) wraz z opiekunem p. Marcinem Szafrańcem uczestniczyli w  Gali Finałowej podsumowującej program Lubelscy Przedsiębiorcy Jutra, w którym wzięło udział 50 uczniów ze szkół z powiatu janowskiego, krasnostawskiego i łęczyńskiego.

W trakcie programu młodzież uczestniczyła łącznie w ponad 19 praktycznych warsztatach, spotkaniach i prelekcjach, a zdobytą wiedzę mogła wykorzystać w dwóch konkursach - na najlepszy pomysł biznesowy oraz na najlepszy biznesplan - organizowanych w ramach programu.

Dzięki udziałowi w przedsięwzięciu młodzież dowiedziała się między innymi w jaki sposób pozyskać pieniądze na rozwinięcie własnej działalności biznesowej, co pwinien zawierać biznesplan, na czym polega fundraising, a także z jakiego powodu tak ważne jest, by chronić swój pomysł biznesowy Zainteresowaniem młodzieży cieszyły się motywujące prelekcje osób, które sukcesywnie rozwijają swój biznes.

28 marca 2023

NAJLEPSZA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU NA PRAWO JAZDY!

Miło nam poinformować, że Zespół Szkół w Żółkiewce uzyskał najwyższą zdawalność egzaminów na prawo jazdy kat. T za 2022 rok, co wynika z danych opublikowanych przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie.
Ranking objął wszystkie szkoły z terenu powiatu krasnostawskiego, które przygotowują uczniów w tym zakresie.
Jednocześnie informujemy absolwentów szkół podstawowych zainteresowanych kształceniem w zawodach związanych z mechanizacją rolnictwa, że w naszej szkole (w ramach praktycznej nauki zawodu) macie możliwość bezpłatnego szkolenia przygotowującego do uzyskania prawa jazdy kat. B i T. Zapraszamy!
27 marca 2023

„W SŁUŻBIE PRAWU” – z wizytą w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „W Służbie Prawu” w zakresie prewencji przestępstw wśród młodzieży.

Dnia 23 marca 2023 r. pełnoletni uczniowie pod opieką pedagog p. Ewy Pawełkiewicz i psycholog p. Karoliny Koman-Wardy uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych na terenie Aresztu Śledczego w Krasnymstawie. Wychowawca działu penitencjarnego Pani ppor. Urszula Kowalska przybliżyła młodzieży zagadnienia związane z prawem karnym, potrzebą przestrzegania norm społecznych oraz przekazała informacje na temat polskiego systemu więziennictwa.

Funkcjonariusze w trakcie spotkania z uczniami mówili również o edukacji prawnej, kształtowaniu wśród młodzieży postaw obywatelskich i patriotycznych. Ponadto przybliżyli rolę Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa państwa, opowiedzieli o tym jak wygląda formacja, w jakich pionach pełniona jest służba oraz jakiego typu oddziaływania prowadzone są względem osób odbywających kary pozbawienia wolności.

Celem udziału w spotkaniu było przeciwdziałanie przestępczości poprzez oddziaływania profilaktyczne. Jednym z założeń jest zwiększenie świadomości młodych ludzi w przedmiocie przestępczości i związanych z nią zagrożeń, które mogą ich dotyczyć. Przedstawiono zalety życia zgodnego z prawem i właściwego spełniania się w rolach społecznych.

Uczniowie mieli okazję zobaczyć i przymierzyć umundurowanie i wyposażenie strażnika więziennego, a także odwiedzili cele więzienne, izolatkę, świetlicę, salę widzeń, bibliotekę, kaplicę więzienną oraz spacerniak.

Młodzież została poinformowana o kryteriach naboru do służby oraz korzyściach i przywilejach, jakie wynikają ze służby więziennej. W trakcie spotkania przedstawiono również możliwości edukacyjne i zawodowe.

Spotkanie przyczyniło się do zwiększenia świadomości w przedmiocie przestępczości i związanych z nią zagrożeń. Dodatkowo uczestnicy spotkania uświadomili sobie zalety życia zgodnego z prawem i właściwego spełniania się w rolach społecznych.