Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Wreszcie, piątek!
12
:
16
:
27
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie
21 kwietnia 2023

IX Wojewódzki Konkurs Poprawności Językowej

Mateusz Kneć i Krystian Mantaj reprezentowali naszą szkołę w IX Wojewódzkim Konkursie Poprawności Językowej – „Mówię i piszę po polsku”, który odbył się 20 kwietnia 2023 roku w Krasnymstawie.
W etapie wojewódzkim brało udział 29 uczestników z 15 placówek. Konkurs miał na celu pogłębianie wiedzy uczniów oraz wzbudzenie świadomości, jak wielką wartość ma prawidłowe i bezbłędne posługiwanie się językiem polskim.
22 marca 2023

Dzień Otwarty Szkoły

Dnia 22 marca 2023 r. w Zespole Szkół w Żółkiewce obył się DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY dla Ósmoklasistów. Tego dnia gościliśmy młodzież ze szkół podstawowych. Wizyta ósmoklasistów rozpoczęła się od spotkania z dyrektorem, nauczycielami i przedstawicielami SU, którzy zapoznali z ofertą edukacyjną szkoły.

Następnie uczniowie szkół podstawowych zwiedzali budynek szkoły i  pracownie do nauki przedmiotów zawodowych: mechanizacyjne i ekonomiczne. Oglądali stoiska prezentujące poszczególne zawody i typy szkół: Technikum kształcące w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik rachunkowości, a także Branżową Szkołę I Stopnia kształcącą w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Uczniowie przekazywali młodszym koleżankom i kolegom informacje dotyczące specyfiki nauki w poszczególnych szkołach i zawodach. Ósmoklasistom przedstawiono osiągnięcia młodzieży Zespołu Szkół w Żółkiewce w konkursach i olimpiadach. Goście uczestniczyli również w prezentacji sprzętu mechanizacyjnego i obejrzeli wyposażenie pracowni do nauki zawodu.

Podczas Dnia Otwartego w Zespole Szkół w Żółkiewce odbyły się Powiatowe Konkursy dla Ósmoklasistów: „Mechanizacja – moje hobby” oraz „Księgowość - moje hobby”. Zostały one zorganizowane pod patronatem Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie. Uczniowie szkół podstawowych mieli okazję wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu mechanizacji i rachunkowości.

W Powiatowym Konkursie „Mechanizacja – moje hobby” przyszli mechanizatorzy sprawdzili swoje zdolności manualne podczas wykonywania zadań praktycznych, próbowali własnych sił w obsłudze koparko-ładowarki, precyzyjnym umieszczaniu części pojazdu oraz próbie sprawnościowej przemieszczania nakrętki po pręcie gwintowanym.

Po podsumowaniu wyników z wykonania poszczególnych zadań z dziedziny mechanizacji rolnictwa zwycięzcami zostali:

  • I miejsce - Bartosz Brożek ze Szkoły Podstawowej w Chłaniowie,
  • II miejsce - Damian Wrona ze Szkoły Podstawowej w Żółkiewce,
  • III miejsce – Julia Kania ze  Szkoły Podstawowej w Żółkiewce.

W części teoretycznej Powiatowego Konkursu „Księgowość – moje hobby” potencjalni księgowi wykazali się wiedzą z zakresu finansów, bankowości i funkcjonowania rynku. W części praktycznej ósmoklasiści obsługiwali podręczny sprzęt biurowy (m. in. bindownicę, gilotynę, sumatory), dokonywali obliczeń i identyfikacji walut. Po podsumowaniu wyników części teoretycznej i praktycznej najlepsze wyniki osiągnęli:

  • I miejsce – Natalia Majkut ze Szkoły Podstawowej w Żółkiewce,
  • II miejsce – Magdalena Woźniak ze Szkoły Podstawowej w Rybczewicach,
  • III miejsce – Jakub Król ze Szkoły Podstawowej w Chłaniowie.

Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Powiatu Krasnostawskiego. Przygotowaniem i oceną poszczególnych zadań zajęli się nauczyciele przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół w Żółkiewce.

W czasie Dnia Otwartego odbyła się wystawa ciągników i maszyn rolniczych udostępnionych przez uczniów naszej szkoły. Ósmoklasiści mogli podziwiać pracę maszyn na działce szkolnej. Wszystkim uczniom oraz ich rodzicom serdecznie dziękujemy za udostępnienie maszyn.

Podczas Dni Otwartych została przeprowadzona prezentacja symulatora dachowania udostępnionego przez WORD w Chełmie. Chętni uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności w  jeździe ciągnikiem rolniczym New Holland i samochodem osobowym Opel Corsa.

Integracja młodzieży naszej szkoły z ósmoklasistami zakończyła się przy kulinarnym stole: gorące kiełbaski i słodycze. Organizacją i prowadzeniem Dni Otwartych Szkoły zajęła się młodzież we współpracy z nauczycielami.

Film z galerii zdjęć
Film video
20 marca 2023

Zaproszenie na Dzień Otwarty Szkoły

Zapraszamy wszystkich ósmoklasistów na Dzień Otwarty Szkoły, który odbędzie się w dniu 22 marca 2023 roku w Zespole Szkół w Żółkiewce
W programie:
- zapoznanie z bazą dydaktyczną szkoły;
- Powiatowy konkurs: Mechanizacja moje hobby;
- Powiatowy konkurs: Rachunkowość moje hobby;
- pokaz ciągników i maszyn rolniczych;
- możliwość jazdy samochodem osobowym i ciągnikiem rolniczym;
- prezentacja symulatora dachowania udostępnionego przez WORD w Chełmie;
- poczęstunek.
20 marca 2023

Spotkanie z rekruterem WOT w okręgu Zamość

W dniu 20 III w naszej szkole odbyło się spotkanie z Panem Sławomirem Francem rekruterem WOT w okręgu Zamość obejmujący nasz powiat.
Spotkanie miało charakter informacyjny, w którym udział wzięli uczniowie klas IV. W trakcie spotkania nasi uczniowie zapoznali się z działalnością żołnierzy WOT, zasadami rekrutacji, obowiązkami oraz sposobami i możliwościami otrzymania wynagrodzeniem za służbę.
Informacje te były bardzo użyteczne, dały prawdziwy obraz działalności WOT, a część słuchaczy wyraziła duże zainteresowanie możliwością służby w WOT.
20 marca 2023

Konkurs Wiedzy Rolniczej im. Tadeusza Skiby 2023

Trzech uczniów Zespołu Szkół w Żółkiewce kształcących się w  zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki: Kamil Danielak, Mateusz Kneć i Karol Łagód uczestniczyło w III edycji Konkursu Wiedzy Rolniczej im. Tadeusza Skiby, który odbył się w malowniczych wnętrzach Pałacu Czartoryskich w Puławach.
Obecna edycja objęta jest patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Lubelskiego Kuratorium Oświaty.
Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród pieniężnych jest Lubelska Izba Rolnicza oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, który nagrodził najlepszego laureata z każdej z uczestniczących w wydarzeniach szkół dyplomem gwarantującym podjęcie studiów na kierunkach przyrodniczo-rolniczych realizowanych na UP. Z naszej szkoły dyplom taki otrzymał uczeń klasy IV Kamil Danielak.
Uczniowie otrzymali nagrody pieniężne w kwocie 200 zł oraz liczne nagrody rzeczowe.
Pytania konkursowe dotyczyły produkcji roślinnej, zwierzęcej, mechanizacji rolnictwa, ogrodnictwa i warzywnictwa oraz z wiedzy o samorządzie rolniczym.
W konkursie uczestniczyło 35 uczniów z dwunastu szkół rolniczych z woj. lubelskiego