Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Wreszcie, piątek!
10
:
53
:
24
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie
17 marca 2023

AGROTECH 2023 w Kielcach

W dniu 17.03.2023 r. grupa 33 uczniów wraz z trzema opiekunami uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej AGROTECH 2023 w Kielcach.
Na 28. edycji targów rolniczych Agrotech prezentowane są najnowsze osiągnięcia branży rolniczej z całego świata, tak wśród ciągników, kombajnów i maszyn, jak i rozwiązań do nawożenia czy uprawy roli. Producenci ukierunkowują zamysł nie tylko na komfort i efektywność, ale też na oszczędność - przede wszystkim paliwa i siły pracowniczej. Lokują na jednym ciągniku kilka maszyn, pracują nad oszczędnymi silnikami, czy oprogramowaniem, które odpowiednio steruje maszyną, by nie tracić nasion i substancji rozprowadzanych na polu.
Te wszystkie najnowsze rozwiązania mieli możliwość zobaczyć nasi uczniowie, porozmawiać z producentami i przedstawicielami handlowymi. Ponadto brali udział w organizowanych konkursach zdobywając ciekawe nagrody.
16 marca 2023

45 Edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - eliminacje gminne

W dniu 16 marca 2023 r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żółkiewce odbyły się eliminacje gminne 45 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Odbywał się on w 3 grupach wiekowych: uczniów szkół podstawowych kl. I-VI, uczniów szkół podstawowych kl. VII-VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.
Zespół Szkół w Żółkiewce na forum gminnym reprezentowali uczniowie: Dawid Olech, Karol Kapica, Jacek Pop, Grzegorz Marek, Radosław Pawłat.
Do kolejnego etapu zakwalifikował się Jacek Pop. Będzie on reprezentował naszą szkołę w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 21 kwietnia 2023 r. w siedzibie Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe gadżety, a laureaci maskotki „strażak”.
15 marca 2023

„Zawodowy strzał w 10”

"15 marca br. w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie, odbyło się spotkanie w ramach kampanii informacyjno–promocyjnej „Zawodowy strzał w 10”, organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Krasnymstawie.
Celem spotkania była przede wszystkich promocja szkolnictwa zawodowego, zachęcenie uczniów klas VIII do podjęcia nauki w szkołach branżowych i technikach, świadome planowanie przebiegu dalszej kariery edukacyjnej jak również zmiana panujących w społeczeństwie stereotypów o wyższości szkolnictwa ogólnego nad zawodowym.
Podczas spotkania starosta Andrzej Leńczuk wyraził zadowolenie ze znakomitej frekwencji uczniów oraz podkreślił, że wybór tego typu kształcenia w odróżnieniu do kształcenia ogólnego może być początkiem atrakcyjnej i pasjonującej kariery. Starosta zachęcił uczniów do wyboru szkół zawodowych prowadzonych przez powiat krasnostawski.
Arkadiusz Kwieciński dyrektor Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie podkreślił jak ważne w dzisiejszej edukacji jest kształcenie zawodowe, poinformował że podobne spotkania miały już miejsce w powiecie chełmskim i włodawskim.
W spotkaniu uczestniczyli także: Ewa Lik-Matuła starszy wizytator Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Dariusz Kostecki starszy wizytator Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie.
Dzięki atrakcyjnym stoiskom, pokazom oraz prezentacjom uczniowie mieli okazję zobaczyć wiele zawodów z bliska i porozmawiać z przyszłymi absolwentami szkół branżowych. Podczas spotkania zaprezentowały się szkoły z terenu powiatu krasnostawskiego oferujące kształcenie w technikach i szkołach branżowych. Uczniowie każdej z nich przygotowali niezwykle atrakcyjne stoiska zachęcając odwiedzających do wyboru jednego z zawodów, których szeroką ofertę zaprezentowano."
W "Zawodowym strzale w 10" uczestniczyli przedstawiciele Zespołu Szkół w Żółkiewce: Henryk Różyło dyrektor ZS w Żółkiewce, nauczyciele (Karolina Koman-Warda, Katarzyna Wal, Maria Mirosław, Dariusz Golec, Krzysztof Chudziak), uczniowie (Karolina Wypych kl. III T, Mateusz Kneć kl. III T, Jakub Ścibak kl. III T, Radosław Pawłat kl. III T, Piotr Rondoś kl. IV T, Mikołaj Szpot kl. IV T).
Podczas spotkania wspólnie zaprezentowaliśmy ósmoklasistom ofertę zawodów:
  • o technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
  • o technik rachunkowości,
  • o mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.
Obserwacja i wykonywanie na żywo czynności zawodowych na stanowiskach pracy ułatwi uczniom szkół podstawowych podjęcie decyzji dotyczącej dalszej ścieżki edukacji, a tym samym, odnalezienia się na współczesnym rynku pracy.
27 marca 2023

„W SŁUŻBIE PRAWU” – z wizytą w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „W Służbie Prawu” w zakresie prewencji przestępstw wśród młodzieży.

Dnia 23 marca 2023 r. pełnoletni uczniowie pod opieką pedagog p. Ewy Pawełkiewicz i psycholog p. Karoliny Koman-Warda uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych na terenie Aresztu Śledczego w Krasnymstawie. Wychowawca działu penitencjarnego Pani ppor. Urszula Kowalska przybliżyła młodzieży zagadnienia związane z prawem karnym, potrzebą przestrzegania norm społecznych oraz przekazała informacje na temat polskiego systemu więziennictwa.

Funkcjonariusze w trakcie spotkania z uczniami mówili również o edukacji prawnej, kształtowaniu wśród młodzieży postaw obywatelskich i patriotycznych. Ponadto przybliżyli rolę Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa państwa, opowiedzieli o tym jak wygląda formacja, w jakich pionach pełniona jest służba oraz jakiego typu oddziaływania prowadzone są względem osób odbywających kary pozbawienia wolności.

Celem udziału w spotkaniu było przeciwdziałanie przestępczości poprzez oddziaływania profilaktyczne. Jednym z założeń jest zwiększenie świadomości młodych ludzi w przedmiocie przestępczości i związanych z nią zagrożeń, które mogą ich dotyczyć. Przedstawiono zalety życia zgodnego z prawem i właściwego spełniania się w rolach społecznych.

Uczniowie mieli okazję zobaczyć i przymierzyć umundurowanie i wyposażenie strażnika więziennego, a także odwiedzili cele więzienne, izolatkę, świetlicę, salę widzeń, bibliotekę, kaplicę więzienną oraz spacerniak.

Młodzież została poinformowana o kryteriach naboru do służby oraz korzyściach i przywilejach, jakie wynikają ze służby więziennej. W trakcie spotkania przedstawiono również możliwości edukacyjne i zawodowe.

Spotkanie przyczyniło się do zwiększenia świadomości w przedmiocie przestępczości i związanych z nią zagrożeń. Dodatkowo uczestnicy spotkania uświadomili sobie zalety życia zgodnego z prawem i właściwego spełniania się w rolach społecznych.

7 marca 2023

Spotkanie z doradcą agrotechnicznym Panem Michałem Borowcem

W dniu 5 maca 2023 roku słuchacze Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego kształcącego w zawodzie - rolnik, uczestniczyli w spotkaniu z doradcą agrotechnicznym Panem Michałem Borowcem, reprezentującym "AGROCHEM PUŁAWY" Sp. z o.o. Jest to firma handlowa, której właścicielem jest GRUPA AZOTY - jedna z 10 największych firm w Polsce, drugi co do wielkości producent nawozów w Europie. Jest partnerem w zaopatrzeniu rolnictwa, specjalizującym się w dystrybucji nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, kwalifikowanego materiału siewnego oraz prowadzący skup płodów rolnych.
Słuchacze mieli możliwość zapoznania się z najnowszą ofertą handlową oraz nowymi tendencjami w prowadzeniu gospodarstw rolnych i  ich opłacalnością.